Pārlekt uz galveno saturu

Paziņot par zāļu piegādes pārtraukumu

Zāļu atlikušie krājumi lieltirgotavās (klikšķināt uz ikonas)

 

 

Sarakstā ir iekļauta informācija par pieejamības pārtraukumu paziņojumiem sākot no 2016. gada 31. maija. Aktuālo informāciju par visu zāļu produktu pieejamību meklējiet arī Latvijas Zāļu reģistrā.

 

Zāļu piegādes pārtraukumi

Zāļu piegādes pārtraukumi rodas dažādu iemeslu dēļ, piemēram, ražošanas grūtību vai zāļu kvalitātes problēmu dēļ, un šādi pārtraukumi var atstāt ietekmi uz sabiedrības veselību. Farmācijas nozari uzraugošās iestādes Eiropā un ārpus tās cieši sadarbojas, lai novērstu zāļu piegādes pārtraukumus un mazinātu to ietekmi nekavējoties, tiklīdz tie radušies. Zāļu valsts aģentūra* Latvijā:

  • sadarbībā ar farmaceitiskajiem uzņēmumiem risina zāļu ražošanas un izplatīšanas problēmas, izzina alternatīvus piegādes avotus;
  • aicina sniegt informāciju par piegādes pārtraukumiem;
  • pieņem lēmumus, kas ļauj izmantot alternatīvas zāles un alternatīvus piegādātājus.

 

Paziņojiet Zāļu valsts aģentūrai, ja Jūs konstatējat, ka kādas zāles nav pieejamas. Lai paziņotu, izmantojiet zemāk esošo formu. Jūsu ziņojums palīdzēs iegūt pilnīgāku informāciju par Latvijas tirgū faktiski esošām zālēm un efektīvi risināt piegādes pārtraukumu jautājumus.

Ja Latvijā reģistrētās zāles nav pieejamas, bet tās ir nepieciešamas ārstniecības procesā, Zāļu valsts aģentūra izsniedz atļauju nereģistrētu zāļu ievešanai un izplatīšanai. Nereģistrēto zāļu izplatīšanas atļauja dod tiesības zāļu lieltirgotavām izplatīt zāles aptiekām.

 

 


* Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 153.3.2. apakšpunktu zāļu reģistrācijas īpašniekam jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā paziņojums par reģistrētām zālēm, kuras pastāvīgi vai uz laiku netiek laistas Latvijas tirgū.