Pārlekt uz galveno saturu

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS KVALITĀTES POLITIKA

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra), veicot Aģentūras nolikumā noteiktos uzdevumus, tiecas nodrošināt zināšanās bāzētu, efektīvu un kvalitatīvu sadarbību ar tās darbībā ieinteresētajām pusēm.

Ņemot vērā sabiedrības, īpaši pacientu, intereses veselības aprūpes nozarē, Aģentūras vadība apņemas:

  • veidot un uzturēt Aģentūrā efektīvu integrētu pārvaldības sistēmu, atbilstoši starptautiski pieņemtajai labajai praksei un normatīvajiem aktiem, kurā integrēti BEMA (Benchmarking of European Medicines Agencies) kritēriji, Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajām kompetentajām institūcijām un Pasaules Veselības organizācijas zāļu kvalitātes sertifikācijas sistēmas dalībniekiem saistošās prasības, funkcijām saistošo vadlīniju rekomendācijas, kā arī Ekonomikas ministrijas “Konsultē vispirms” vadlīnijās iekļautās norādes un principus;
  • nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti, pilnveidojot kvalitātes pārvaldības sistēmu, un uzturēt iekšējās kontroles sistēmu (turpmāk – IKS) atbilstoši šādiem kvalitātes vadības standartiem: ISO 9001, ISO 27001, ISO 17025, JAP (The Joint Audit Programme) un BEMA kritērijiem, funkcijām saistošo vadlīniju rekomendācijām, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par iekšējās kontroles sistēmas izveidi.
  • veicināt aktīvu sadarbību ar Eiropas Ekonomiskās zonas nacionālajām kompetentajām institūcijām, kā arī citām ieinteresētajām pusēm;
  • sekmēt klientu uzticību un apmierinātību, pilnveidojot sniegto pakalpojumu pieejamību un  kvalitāti;
  • pārraudzīt klientu un sadarbības partneru sniegtās informācijas drošu apriti un uzglabāšanu;
  • veidojot pozitīvu darba vidi, uzturēt darbiniekos motivāciju pilnveidot sniegumu un paaugstināt profesionālās kompetences.

Aģentūras darbinieki, pildot savus darba pienākumus, veicina Aģentūras kvalitātes vadības politikas un tās vērtību īstenošanu un strādā, lai uzlabotu kvalitātes pārvaldības sistēmu.