Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu ievešana, izvešana un saņemšana pa pastu

Fiziskai personai ir tiesības personiskai lietošanai ievest no ārvalstīm (piemēram, ceļotāja bagāžā) un saņemt pasta sūtījumā zāles*. Aicinām skatīt detalizētu informāciju par zāļu ievešanu no ārvalstīm infografikā un tālāk esošā plašākā izklāstā.

InforgrafikaZāļu ievešana no ārvalstīm


Papildus vēršam uzmanību, ka no trešajām valstīm pa pastu saņemtās zāles izsniedz pret recepti vai ārstniecības iestādes izdotu dokumentu. Dokumentiem svešvalodā jābūt pievienotam apliecinātam tulkojumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Tas attiecas gan uz recepšu, gan uz bezrecepšu zālēm. Atcerieties, ka ārsta izrakstītu recepti vai ārstniecības iestādes izdotu dokumentu būs nepieciešams uzrādīt Latvijas Pasta nodaļā arī tajā gadījumā, ja ārvalstīs pasūtītas bezrecepšu zāles.

 

Fiziskai personai ir atļauts:

 • personiskai lietošanai ievest no ārvalstīm (piemēram, ceļotāja bagāžā) vai saņemt pasta sūtījumā zāles*, ja tās ir oriģinālā iepakojumā, to ražotājs un ražotājvalsts ir identificējami uz iepakojuma un ir pirkuma čeks vai līdzvērtīgs zāļu iegādi apliecinošs dokuments;
 • izvest zāles personīgai lietošanai vai nosūtīt zāles pa pastu uz citu valsti, ja to atļauj tās valsts tiesību akti, uz kuru zāles nosūta (iepriekš pārliecinoties par attiecīgās valsts ierobežojumiem zāļu ievešanā vai saņemšanā pa pastu; neattiecas uz narkotiskām un psiho­tropām zālēm);
 • iebraucot no valsts, kas ir Šengenas nolīguma valsts, personiskai lietošanai ievest zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, ja ir saņemta attiecīgās valsts kompetentās iestādes izsniegta apliecība par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu ārstnieciskām vajadzībām;
 • Latvijas pilsonim, nepilsonim un uzturēšanās atļauju saņēmušam ārzemniekam, izbraucot uz Šengenas nolīguma valsti, atļauts pārvadāt ārstēšanai nepieciešamās zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, ja attiecīgā persona saņēmusi apliecību par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu ārstnieciskām vajadzībām, kuru izsniedzis ārsts un apstiprinājusi Veselības inspekcija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīniskās dokumentācijas lietvedību;
 • iebraucot no valsts, kas nav Šengenas nolīguma valsts, vai izbraucot uz šādu valsti, personiskai lietošanai bez speciālas atļaujas ievest vai izvest zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, ja II sarakstā iekļautās vielas saturošas zāles paredzētas ārstniecības kursam, kas nav ilgāks par 14 dienām, bet III sarakstā iekļautās vielas saturošas zāles paredzētas ārstniecības kursam, kas nav ilgāks par 30 dienām. Nepieciešamību lietot šīs zāles personai jāapliecina, uzrādot recepti, receptes norakstu vai kopiju vai citus šo faktu apliecinošus dokumentus. 

 

Savukārt fiziskai personai nav atļauts:

 • personiskai lietošanai ievest no ārvalstīm narkotiskos analgētiķus, jaunās psihoaktīvās vielas un aktīvās vielas;
 • saņemt pasta sūtījumā narkotiskos analgētiķus, jaunās psihoaktīvās vielas un aktīvās vielas, kā arī anaboliskos steroīdus, testosteronus, augšanas hormonus vai to analogus;
 • nosūtīt un saņemt II un III sarakstā iekļautās zāles, izmantojot iekšzemes un starptautiskos pasta sūtījumus.

 

Personiskai lietošanai no ārvalstīm saņemto zāļu daudzums vienā reizē var būt:

 • 12 mēnešu lietošanai, ja zāles ieved vai saņem pasta sūtījumā no Eiropas Ekonomikas zonas valsts;
 • 14 dienu lietošanai, ja anabolisko steroīdu, testosteronu, augšanas hormonu vai to analogu ieved no Eiropas Ekonomikas zonas valsts;
 • 6 mēnešu lietošanai, ja zāles ieved no trešās valsts.

Ja, ievedot zāles no ārvalstīm vai saņemot tās pasta sūtījumā, zāļu daudzums pārsniedz par katrām zālēm trīs zāļu iepakojuma (primārais, sekundārais) vienības, zāļu lietošanu ir jāpamato ar personas rakstisku apliecinājumu ar norādi par zāļu lietošanu personiskām vajadzībām un apliecinājumu, ka zāles nav narkotiskie analgētiķi, jaunās psihoaktīvās vielas, aktīvās vielas, kā arī anaboliskie steroīdi, testosteroni, augšanas hormoni vai to analogi (ja zāles saņem pa pastu) un ka persona uzņemas atbildību par šo zāļu lietošanu. Anabolisko steroīdu, testosteronu, augšanas hormonu vai to analogu ievešanu jāpamato ar recepti vai ārstniecības iestādes izdotu dokumentu.

 

Svarīgi!

Savukārt gadījumos, kad zāles iegādātas tālpārdošanā (internetā), uz pasta sūtījuma iepakojuma ir jābūt norādītai aptiekas adresei, licences numuram, aptiekas tīmekļa vietnes adresei, aptiekas licences izdevējas institūcijai un adresei.

Augstāk norādīto zāļu aprites kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību un narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums.


* Izņemot narkotiskās zāles un Latvijā kontrolējamās psihotropās zāles.

 

Papildinformācija

Likums Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību.

Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums.

Ministru Kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”.