Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati

Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas 15 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) elektroniski sniedz pārskatu par pārskata periodā iegādāto narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī to zāļu izlietojumu, kuras ZVA atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem pamatojoties uz 2007.gada 27.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.220 “Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.220) 68. punktu. Pārskata forma noteikta Noteikumu Nr. 220 5. pielikumā.

Veidlapa “Pārskats par iegādāto narkotisko, psihotropo un narkotisko analgētisko līdzekļu izlietojumu”

Veterinārmedicīniskās prakses iestādes iesniedz ZVA gada pārskatu līdz 30.janvārim par Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izlietojumu saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumiem Nr.405 “Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs”.

Veidlapa “Pārskats par Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izlietojumu veterinārmedicīniskās prakses iestādē”

Elektroniski aizpildītas veidlapas lūdzam sūtīt ZVA izmantojot eAdresi vai uz e-pastu: info@zva.gov.lv. Ja elektroniski aizpildītā veidlapa nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt ZVA klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā) parakstītu veidlapas oriģinālu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003).

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumiem Nr.405 “Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs”

Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumiem Nr. 220 “Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”