Pārlekt uz galveno saturu

Ikgadējie paziņojumi

Asins kabineti, asins sagatavošanas nodaļas un Valsts asins donoru centrs saskaņā ar Ministru kabineta  2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem, ievešanas un izvešanas nosacījumiem, kā arī kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai" (turpmāk - Noteikumi) 33.3 apakšpunktu katru gadu iesniedz ZVA ikgadējo paziņojumu par nevēlamiem notikumiem (Noteikumu 9.pielikuma C daļa). Asins kabineti saskaņā ar Noteikumu 31.6.apakšpunktu katru gadu iesniedz ZVA arī ikgadējo paziņojumu par nopietnām blaknēm (Noteikumu 8.pielikuma D daļa).


Lai ZVA varētu nodrošināt Noteikumu 22.5.apakšpunktā noteikto  ikgadējā pārskata ziņojuma iesniegšanu  Eiropas Komisijai līdz  30.jūnijam un tam nepieciešamo ārstniecības iestāžu iesniegto ikgadējo paziņojumu datu pārbaudi, apkopošanu un salīdzināšanu, ikgadējie paziņojumi par nevēlamiem notikumiem (Noteikumu 9.pielikuma C daļa) un ikgadējie paziņojumi par nopietnām blaknēm (Noteikumu 8.pielikuma D daļa) ir jāiesniedz ZVA līdz 1. aprīlim.


Ikgadējie paziņojumi ir jāiesniedz arī tad, ja pārskata periodā nopietnas blaknes un/vai nevēlami notikumi nav konstatēti vai asins komponenti nav saņemti un/vai uzglabāti, atbilstoši aizpildot  paziņojuma veidlapu.

 

Ikgadējie paziņojumi par nopietnām blaknēm (Noteikumu 8.pielikuma D daļa) ir jāiesniedz atsevišķi par katru asins komponenta veidu, kas tika izsniegts attiecīgajā gadā. Ikgadējā paziņojumā par nopietnām blaknēm ir jānorāda informācija  par visām blaknēm, tostarp ar attiecināmības līmeni 0 (maz ticams) vai 1 (iespējams), atbilstoši Noteikumu 8.pielikuma B daļai.

 

Ziņojumu veidlapas


•    Ikgadējais paziņojums par nopietnām blaknēm (Noteikumu 8.pielikuma D daļa)
•    Ikgadējais paziņojums par nevēlamiem notikumiem (Noteikumu 9.pielikuma C daļa)


Dokumentus var iesniegt elektroniski e-pasta adresē info@zva.gov.lv vai Aģentūras e-adresē, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.