Pārlekt uz galveno saturu

Veterināro narkotisko un psihotropo zāļu lieltirgotava

Speciālā atļauja (licence) veterināro narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā ir nepieciešama veterināro narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanai. Lai šo licenci saņemtu,  Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) jāiesniedz Iesniegums speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai vai pārreģistrēšanai veterināro narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā.

 

Iesniegšanas veidi

ZVA klātienē – Klientu apkalpošanas centrā – 11. kabinetā, sūtot pa pastu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003), vai sūtot e-parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: info@zva.gov.lv.

Pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas ZVA veiks atbilstības novērtēšanas pārbaudi veterināro narkotisko un psihotropo zāļu lieltirgotavā, par ko tiks sagatavots ziņojums. ZVA arī lūgs Pārtikas un veterinārajam dienestam sniegt apliecinājumu par iesnieguma sniedzēja atbilstību Ministru kabineta 2011. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 35 “Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai” prasībām.

 

Norēķinu kārtība

Samaksa par pakalpojumu nav jāveic.

Licenci veterināro narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā iesniedzējam nosūta kopā ar Zāļu valsts aģentūras lēmumu par licences izsniegšanu elektroniska dokumenta formā uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

 

Papildu informācija

Administratīvā procesa likums

Farmācijas likums

Likums “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību

Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumuNr. 441 “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās

Ministru kabineta 2011. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 35 “Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai

Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietne