Pārlekt uz galveno saturu

Nereģistrētās zāles

Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas ir tiesīgas saņemt zāles, ja noformēti attaisnojuma dokumenti par zāļu iegādi (pavadzīmes, rēķini, protokoli) un tajos norādīta vismaz šāda informācija:

  • zāļu piegādes datums;
  • zāļu nosaukums, zāļu forma, stiprums un katras piegādātās zāļu ražošanas sērijas numurs un daudzums;
  • zāļu piegādātāja (nosūtītāja) nosaukums un adrese;
  • zāļu ražotāja nosaukums un adrese;
  • zāļu derīguma termiņš;
  • cena, par kādu zāles piegādātas.

Ja ārstniecības iestāde vai sociālās aprūpes institūcija iegādājas Latvijas zāļu reģistrā neiekļautas (ārvalstīs reģistrētas un lietotas) zāles, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem nepieciešams ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītāja apstiprināts pieprasījums, kurā saskaņā ar Farmācijas likumā noteiktajiem kritērijiem ir pamatota nepieciešamība iegādāties nereģistrētas zāles. Sociālās aprūpes institūcijā dokuments, kas pamato nereģistrētu zāļu iegādes nepieciešamību konkrētam pacientam, var būt arī ģimenes ārsta izrakstīta recepte.

Saskaņā ar Farmācijas likuma 10. punkta 7.1 punktu Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir tiesīga izsniegt  vairumtirgotājam medikamentu izplatīšanas atļaujas ārvalstīs nereģistrētām, bet lietotām zālēm vai zālēm, kurām ir izstrādātas starptautiskas rekomendācijas par to lietošanu un kuras ir paredzētas dzīvībai bīstamu vai hroniski stipri novājinošu slimību ārstēšanai, diagnostikai vai profilaksei,
- pamatojoties uz stacionāras ārstniecības iestādes pieprasījumu un ārstu profesionālās asociācijas atzinumu, ja Latvijas zāļu reģistrā iekļautās zāles, kā arī ārvalstīs reģistrētās zāles, kurām ir spēkā esoša Aģentūras izsniegta nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļauja, medicīnisku indikāciju dēļ nevar izmantot vai to izmantošana ir ierobežota.

  1. Saraksts ar nereģistrētām zālēm, kurām Aģentūrā ir iesniegts attiecīgais ārstu profesionālās asociācijas vai veterinārārstu profesionālās sekcijas atzinums;
  2. Aģentūras izsniegtās gada atļaujas saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 149.11. un 149.12.apakšpunktu.

Ambulatorajai ārstniecībai nepieciešamās zāles pacienti iegādājas vispārēja tipa aptiekā. Ja ārstēšanas novilcināšana var radīt neatgriezeniskas sekas pacienta veselībai vai apdraudēt pacienta dzīvību, ārstniecības persona drīkst izsniegt pacientam zāles ambulatorai ārstniecībai tādā daudzumā, kas nodrošina ārstniecības procesu līdz laikam, kad pacientam iespējams iegādāties zāles aptiekā.

Informācija par zālēm līdzjūtības dēļ ir pieejama šeit.

Lūdzu ievērojiet, ka

  • zāļu lieltirgotava un aptieka drīkst izsniegt zāles pēc pieprasījuma vai receptes, kas izrakstīta un noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • iestādei, pieprasot nereģistrētās zāles, obligāti savā pieprasījumā jānorāda medicīnisks pamatojums. Pieprasījumu paraksta iestādes vadītājs.

Parakstot nereģistrētas zāles, kurām pieejami Latvijas zāļu reģistrā iekļauti analogi, receptē ir jānorāda medicīnisks pamatojums, kāpēc nevar izmantot Latvijā reģistrētās un pieejamās zāles.

Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas, bet Latvijas Republikā nereģistrētas zāles, kuras saskaņā ar Aģentūras lēmumu ir atļauts izplatīt Latvijas Republikā (informāciju par zāļu pieejamību un deklarēto maksimālo aptiekas cenu aicinām skatīt Latvijas zāļu reģistrā):

Ospen 1 000 000 SV apvalkotās tabletes, N12, Produkta numurs RN004-01 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums) (aktualizēts 01.03.2022.)
Ospen 500 000 SV apvalkotās tabletes, N12, Produkta numurs RN005-01 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums) (aktualizēts 01.03.2022.)
Ospen 400 000 SV/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai, 4800000 SV/60 ml, N1, Produkta numurs RN006-01 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums) (aktualizēts 01.03.2022.)
Esperal 500 mg, tabletes, 500 mg, N20, Produkta numurs RN003 (zāļu apraksts, lietošanas instrukcija, zāļu marķējums) (Saskaņā ar atļaujas īpašnieka pārstāvja sniegto informāciju, zālēm ar 2021.gada 22.septembri ir piegāžu pārtraukums uz nenoteiktu laiku.)

Metadon DAK 1 mg/ml, Šķīdums iekšķīgai lietošanai 1000 mg/1000 ml, N1, Produkta numurs RN002-01 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums) (aktualizēts 22.05.2023.)

IOPAMIRO 300 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, Šķīdums injekcijām, Produkta numurs RN023-01/02/03 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums 50 ml, 100 ml, 500 ml) (aktualizēts 31.01.2022.)

IOPAMIRO 300, Šķīdums injekcijām, Produkta numurs RN024-01/02/03/04 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums) (aktualizēts 31.01.2022.)

IOPAMIRO 370, Šķīdums injekcijām, Produkta numurs RN025-01/02/03/04 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums) (aktualizēts 31.01.2022.)

IOPAMIRO 370 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, Šķīdums injekcijām, Produkta numurs RN026-01/02/03 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums 50 ml, 100 ml, 500 ml) (aktualizēts 31.01.2022.)

PROHANCE 279,3 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, Šķīdums injekcijām, Produkta numurs RN027-01 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums) (aktualizēts 31.01.2022.)

Saskaņā ar Aģentūras rīcībā esošajiem, Latvijas vairumtirgotāju sniegtajiem zāļu patēriņa datiem, 2023. gadā biežāk (pamatojoties uz Aģentūras izsniegtajām individuāli piešķirto nereģistrēto zāļu izplatīšanas atļaujām) izplatīto zāļu saraksts pieejams šeit (sarakstā iekļautas gan Latvijas zāļu reģistrā iekļautas, bet atļauju izsniegšanas brīdī nepieejamas, gan neiekļautas zāles).

 

Papildu informācija

Veselības inspekcijas mājaslapa

Farmācijas likums

Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”

Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi”

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"

 

Nereģistrētas zāles: kas jāzina pacientam?

Nereģistrētās zāles: Kas jāzina pacientiem?