Pārlekt uz galveno saturu

Nereģistrētās zāles

Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas ir tiesīgas saņemt zāles, ja noformēti attaisnojuma dokumenti par zāļu iegādi (pavadzīmes, rēķini, protokoli) un tajos norādīta vismaz šāda informācija:

  • zāļu piegādes datums;
  • zāļu nosaukums, zāļu forma, stiprums un katras piegādātās zāļu ražošanas sērijas numurs un daudzums;
  • zāļu piegādātāja (nosūtītāja) nosaukums un adrese;
  • zāļu ražotāja nosaukums un adrese;
  • zāļu derīguma termiņš;
  • cena, par kādu zāles piegādātas.

Ja ārstniecības iestāde vai sociālās aprūpes institūcija iegādājas Latvijas Zāļu reģistrā neiekļautas zāles, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem nepieciešams ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītāja apstiprināts pieprasījums, kurā saskaņā ar Farmācijas likumā noteiktajiem kritērijiem ir pamatota nepieciešamība iegādāties nereģistrētas zāles. Sociālās aprūpes institūcijā dokuments, kas pamato nereģistrētu zāļu iegādes nepieciešamību konkrētam pacientam, var būt arī ģimenes ārsta izrakstīta recepte.

Ambulatorajai ārstniecībai nepieciešamās zāles pacienti iegādājas vispārēja tipa aptiekā. Ja ārstēšanas novilcināšana var radīt neatgriezeniskas sekas pacienta veselībai vai apdraudēt pacienta dzīvību, ārstniecības persona drīkst izsniegt pacientam zāles ambulatorai ārstniecībai tādā daudzumā, kas nodrošina ārstniecības procesu līdz laikam, kad pacientam iespējams iegādāties zāles aptiekā.

Informācija par zālēm līdzjūtības dēļ ir pieejama šeit.

Lūdzu ievērojiet, ka

  • zāļu lieltirgotava un aptieka drīkst izsniegt zāles pēc pieprasījuma vai receptes, kas izrakstīta un noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • iestādei, pieprasot nereģistrētās zāles, obligāti savā pieprasījumā jānorāda medicīnisks pamatojums. Pieprasījumu paraksta iestādes vadītājs.

Parakstot nereģistrētas zāles, kurām pieejami Latvijas Zāļu reģistrā iekļauti analogi, receptē ir jānorāda medicīnisks pamatojums, kāpēc nevar izmantot Latvijā reģistrētās un pieejamās zāles.

 

Nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļaujas (Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētu, bet Latvijas Republikā nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļaujas)

 

13.05.2017.

Ospen 1 000 000 SV apvalkotās tabletes, N12, Produkta numurs RN004-01 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums)

Ospen 500 000 SV apvalkotās tabletes, N12, Produkta numurs RN005-01 (lietošanas instrukcijazāļu marķējums)

Ospen 400 000 SV/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai, 4800000 SV/60 ml, N1, Produkta numurs RN006-01 (lietošanas instrukcija, zāļu marķējums)

14.07.2011.

Esperal 500 mg, tabletes, 500 mg, N20, Produkta numurs RN003 (zāļu apraksts, lietošanas instrukcija, zāļu marķējums)

06.05.2011.

Metadon DAK 1 mg/ml, Šķīdums iekšķīgai lietošanai 1000 mg/1000 ml, N1, Produkta numurs RN002-01 (lietošanas instrukcija)

 

 

Papildu informācija

Veselības inspekcijas mājaslapa

Farmācijas likums

Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi

Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"

 

Nereģistrētas zāles: kas jāzina pacientam?

Nereģistrētās zāles: Kas jāzina pacientiem?