Pārlekt uz galveno saturu

Eksporta ierobežojumi

Lai mazinātu risku, ka pacientiem Latvijā pietrūkst kompensējamo zāļu to izvešanas uz Eiropas Savienības (ES) valstīm vai eksporta dēļ no 2020. gada 1. jūlija stājās spēkā jaunas prasības Ministru kabineta noteikumos, nosakot ierobežojumu zāļu piegādei uz ES dalībvalstīm un zāļu eksportēšanai - grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr.416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”.

Saskaņā ar minēto Noteikumu II1. nodaļā noteikto Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) veido un uztur sarakstu ar zālēm, attiecībā uz kurām Nacionālais veselības dienests un zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks vai arī zāļu lieltirgotājs ir noslēdzis līgumu par finansiālo līdzdalību un kuru izvešana uz ES valstīm vai eksports ir ierobežots (turpmāk tekstā – Saraksts).

Saraksts ir pieejams un vairāk informācijas - Aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā "Zāļu piegādes pārtraukumi un eksporta ierobežojumi" - šeit.