Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālr. 67078424, 25754890
info@zva.gov.lv
 

Raksti ZVA uz e-adresi

 

Dokumentu pieņemšana un izsniegšana klātienē

otrdienās, trešdienās un ceturtdienās

no plkst.09:00 līdz plkst.11:00

Tālr.:67078450

Konsultācijas ar ekspertiem klātienē iespējamas iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku: info@zva.gov.lv

Uzmanību! Aģentūras darba laiks  pirmssvētku dienās 30.04.2024. un 03.05.2024. ir līdz plkst.15:00

 

 

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

Dokumentu aprite

Nodrošinām dokumentu apriti elektroniski, aicinām izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem

Izmantot e-adresi ir svarīgi gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju. Vairāk par e-adresi uzzini šeit.

No 2023.gada 1.janvāra e-adreses lietošana uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem ir obligāta!Par sava uzņēmuma e-adresi un tās lietošanu jautā sava uzņēmuma atbildīgajam par dokumentu nosūtīšanu/saņemšanu!

E-pastu vēlams izmantot tikai informatīviem sūtījumiem.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

trauksme@zva.gov.lv

Vairāk informācijas: www.mk.gov.lv

Personas datu aizsardzības speciālists

Uldis Sīpols un Āris Augstkalns

Tālr. 67078424,
E-pasts: personas.dati@zva.gov.lv

Mūsu darbinieki ar prieku sniegs Jums konsultāciju, taču ņemiet vērā, ka tai ir informatīvs un skaidrojošs raksturs

Mūsu atrašanās vieta

Sazinies ar mums!

Tikai viens fails
5 MB limits.
Atļautie failu tipi: pdf, jpg, png, docx, doc, xlsx, xls.

Mūsu darbinieki

Vadība
Indra Dreika Direktore
Sergejs Akuličs Direktora vietnieks farmācijas jautājumos 67078431, 29352850
Vineta Logina Direktora vietnieks zāļu novērtēšanas jautājumos 26110146
Konstancija Krūze Uzraudzības auditors 29628901
Atbilstības novērtēšanas nodaļa
Iveta Vilcāne Vadītājs 26667140
Ieva Beķere Vadošais eksperts 26661413
Inga Liepa Vecākais eksperts 20202834
Lidija Makarova Vecākais eksperts 67078462, 25430801
Signe Sperga Vecākais eksperts
Zane Trenča Vecākais eksperts 67078462, 27876494
Covid-19 vakcīnu blakusparādību kaitējuma kompensācijas nodaļa
Inārs Švarcs Vadītājs 28648063
Dana Bezborodova Juriskonsults
Una Melameda Juriskonsults
Farmaceitiskās darbības licencēšanas nodaļa
Signe Čudare Vadītājs 20291654
Andis Romānovs Vadītāja vietnieks 67078446
Ineta Zaščirinska Vecākais speciālists 67078447, 26654766
Maija Āboliņa Vecākais eksperts 67078447
Tatjana Valentinasa Vecākais eksperts 67078446, 29203687
Farmakovigilances nodaļa
Zane Stade Vadītājs 67078438, 28449504
Diāna Litenboka Vadošais eksperts 67078438
Gunta Paukšena Vadošais eksperts 67078442
Kristīne Plensnere Vecākais eksperts 67078438, 25771980
Laura Faulere Vecākais eksperts
Liene Luce Vecākais eksperts 67078442
Zane Neikena Vadošais eksperts 67078442
Finanšu uzskaites, analīzes un plānošanas nodaļa
Tatjana Berdņikova Vadītājs - galvenais grāmatvedis 67078405, 28277239
Brigita Iršeina Vadītāja vietnieks - galvenā grāmatveža vietnieks 67078425
Elīna Sīpola Vecākais grāmatvedis 67078408
Ina Baravika Vecākais grāmatvedis 67078425
Jūlija Puškarjova Vecākais grāmatvedis
Lidija Lapuriņa Vecākais grāmatvedis 67078408
Juridiskā nodaļa
Sanita Timbare-Zilvestere Vadītājs 67078448, 27010565
Sarmīte Penģerote Vadītāja vietnieks 67078453
Kaspars Puntaks Juriskonsults
Kristiāna Kaniņa Juriskonsults 67078453
Sabīne Pīlādze Juriskonsults 67078453, 29350789
Klīnisko pētījumu nodaļa
Jana Migliniece Vadītājs 67078433, 29134135
Laila Matveja Vadītāja vietnieks 67078484, 29181955
Daiga Jumeja Pārvaldes vecākais speciālists 67078434
Ināra Losjaka Vecākais eksperts 67078427
Jānis Osītis Eksperts 67078434
Krista Holsta Vecākais eksperts 67078427
Līna Lāže Vecākais eksperts
Vita Bērziņa Vadošais eksperts 67078427, 25634769
Medicīnisko ierīču nodaļa
Andis Viļums Vadītājs 67078466, 29607532
Inese Vectirāne Vecākais eksperts 67078466
Renāte Bule Pārvaldes vecākais speciālists 67078466
Silvija Kaugere Vecākais eksperts 67078466
Vilnis Zvirbulis Vecākais eksperts 67078466
Primārās ekspertīzes un procedūru koordinācijas nodaļa
Maija Cirkina Vadītājs 28682671
Anete Jurģele Eksperts 67078477
Kate Treija Vecākais speciālists 67078474
Kristīne Beļska Pārvaldes speciālists 67078418
Skaidrīte Lapsenīte Speciālists
Vineta Vosele Vecākais speciālists 67078476
Vita Vanaga Vecākais eksperts 67078464
Izmaiņu un informācijas uzraudzības sektors
Kristīne Kazaka Vadītājs 25682465
Agnese Gudrupe Vecākais speciālists 67078475
Daina Jurjāne Pārvaldes speciālists
Evija Runce Vecākais speciālists 67078449
Gita Rasuma Datu pārvaldības speciālists 67078449
Ieva Rozena Pārvaldes speciālists
Kristīne Rūde - Stepanova Vecākais speciālists 67078418
Liene Bezdelīga Jaunākais eksperts 67078474
Līga Devjatņikova Jaunākais eksperts 67078429
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Dita Okmane Vadītājs 67078422, 25400181
Dace Keomeģe Sabiedrisko attiecību speciālists 67078422
Tanita Tamme-Zvejniece Sabiedrisko attiecību speciālists 67078422, 26782948
Stratēģiskās vadības un administratīvo resursu departaments
Ilze Bude Vadītājs 67078457, 26481047
Ronalds Šlosbergs Kvalitātes vadītājs 29241252
Annija Paula Jēgere Administrators 67078424, 25754890
Laila Ābele Vecākais personāla speciālists 67078444
Dokumentu pārvaldības nodaļa
Aija Tamsone Vadītāja vietnieks - nodaļas vadītājs 25408724
Dace Freimane Pārvaldes speciālists
Ilze Karlsone Pārvaldes speciālists 67078450
Iveta Timma Pārvaldes speciālists
Laura Skaistkalna Pārvaldes vecākais speciālists 67078410
Marika Menteļeva Pārvaldes vecākais speciālists 67078410
Tatjana Šipillo Pārvaldes speciālists 67078450
Informācijas tehnoloģiju un sistēmu attīstības nodaļa
Andris Darviņš Vadītājs 67078407, 26618385
Andrejs Jefanovs Vadītāja vietnieks 67078488, 28342006
Edgars Teteris Informācijas sistēminženieris - analītiķis 67078419
Gunārs Miksītis Datorsistēmu un datortīklu administrators 67078419, 27860564
Krišjānis Bušs Datorsistēmu un datortīklu administrators 67078487
Kristaps Meņģelis Informācijas sistēminženieris - analītiķis 67078419
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa
Jānis Jaunzems Vadītājs 67078440, 26371776
Jānis Kaniņš Automobiļa vadītājs 67078461, 26526669
Ilze Doktere Materiālo resursu pārzinis 67078461, 25637267
Kaspars Kazakevičs Tehniskais strādnieks 29389730
Veselības tehnoloģiju novērtēšanas nodaļa
Antra Fogele Vadītājs 67078432, 28353787
Anda Gulbe Vecākais eksperts 67078482
Anita Vīksna Vecākais eksperts 67078491
Anželika Ļaskova Vecākais eksperts
Jolanta Jonāne Vecākais eksperts 67078492
Līga Vladimirova Vecākais eksperts 67078469
Zāļu ekspertīzes laboratorija
Guntars Kaspars Vadītājs 67078452
Marina Ignatjeva Kvalitātes vadības sistēmu vadītājs 67078455
Irēna Egerta Vadītāja vietnieks 67078406, 25719847
Gundega Vītola Vecākais eksperts - analītiķis 67078421
Jūlija Ļohina Vecākais eksperts - analītiķis 67078423
Tatjana Novokšonova Analītiķis 67078452
Zāļu izplatīšanas informācijas departaments
Katrīna Lukša Vadītājs 26589180
Elīna Alsiņa Pārvaldes vecākais speciālists
Datu analītikas nodaļa
Andis Seilis Vadītājs
Ieva Rutkovska Eksperts – datu analītiķis
Kristīne Edolfa-Kalniņa Eksperts 26473298
Linda Dūce Eksperts
Toms Štrāls Eksperts
Izplatīšanas atļauju nodaļa
Dace Persa Vadītāja vietnieks - nodaļas vadītājs 27083404
Madara Pūliņa-Cine Eksperts 25486410
Māra Dišlere Vadošais eksperts 28379364
Marita Preinberga Vecākais eksperts 29618504
Zane Rikmane Eksperts 25485149
Zāļu reģistrācijas departaments
Ineta Popēna Vadītājs 67078497, 26955812
Dina Apele - Freimane Eksperts
Elita Poplavska Eksperts
Līga Kunrade Vadošais eksperts 67078443
Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļa
Inese Birzule Departamenta vadītāja vietnieks – nodaļas vadītājs 67078465
Anete Mūrniece Vecākais eksperts
Inna Jurševica Vecākais eksperts 67078459
Irēna Rogovska Vadošais eksperts 67078483
Kristīne Supe Vecākais eksperts 67078459
Lāsma Ludrika Vecākais eksperts 67078416
Sarmīte Kupča Vecākais eksperts
Vita Guļevska Vadošais eksperts 67078459
Izmaiņu un robežproduktu sektors
Iveta Eglīte Vadītājs 67078471
Evita Skukauska Vecākais eksperts 67078443
Ieva Rudēvica Eksperts 67078443
Skaidrīte Mahnova Vecākais eksperts 67078443
Farmaceitiskās informācijas izvērtēšanas nodaļa
Dace Peiseniece Vadītājs 67078403
Dace Kaļķe Vadošais eksperts 67078426
Ilze Kalve Vadošais eksperts 67078437
Līga Mitriķe Vecākais eksperts 67078417
Ruta Jasote Vadošais eksperts 67078437
Zaiga Neidere Vadošais eksperts 67078426
Izmaiņu sektors
Kristīne Ondrupe-Kirilova Vadītājs 67078490, 25651203
Agita Kārklīte Vecākais eksperts
Agita Klints Jaunākais eksperts 67078490
Anna Cīrule Jaunākais eksperts 67078417
Elmārs Zariņš Eksperts
Līva Jakovele Vadošais eksperts 67078417
Marita Fedčenko Vecākais eksperts 67078493
Natālija Jaunkalne Vecākais eksperts 67078417