Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālr. 67078424, 29447659
info@zva.gov.lv
Fax: (+371) 67078428

 

Apmeklētāju pieņemšana

Darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.11:00

Konsultācijas ar ekspertiem klātienē pieejamas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku: info@zva.gov.lv

Ārkārtējās situācijas laikā ierobežota klientu apkalpošana klātienē! Dokumentu izsniegšana klātienē (papīra formāta dokumenti) notiek vienu reizi nedēļā - ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

Dokumentu aprite

Nodrošinām dokumentu apriti elektroniski, aicinām izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem:

Aicinām arī mūsu klientus pieteikties eAdresei. Vairāk informācijas: "eAdrese"

E-adrese

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

trauksme@zva.gov.lv

Vairāk informācijas: www.mk.gov.lv

Personas datu aizsardzības speciālists

Uldis Lībietis
Tālr. 67078424,
E-pasts: personas.dati@zva.gov.lv

Mūsu darbinieki ar prieku sniegs Jums konsultāciju, taču ņemiet vērā, ka tai ir informatīvs un skaidrojošs raksturs

Mūsu atrašanās vieta

Sazinies ar mums!

Tikai viens fails
5 MB limits.
Atļautie failu tipi: pdf, jpg, png, docx, doc, xlsx, xls.

Mūsu darbinieki

Vadība
Anda Skudra Kvalitātes vadītājs 67078479
Alda Kauliņa Uzraudzības auditors 67078495
Administratīvā nodaļa
Ilze Bude vadītājs 67078457, 26481047
Laila Ābele vecākais personāla speciālists 67078444
Sandra Bediķe administrators 67078424, 25754890
Dokumentu pārvaldības sektors
Aija Tamsone vadītāja vietnieks - sektora vadītājs 25408724
Ieva Rozena pārvaldes vecākais speciālists 67078450
Ilze Karlsone pārvaldes vecākais speciālists
Jana Jegorova pārvaldes speciālists 67078450
Laura Skaistkalna pārvaldes vecākais speciālists 67078410
Marika Menteļeva pārvaldes vecākais speciālists 67078410
Tatjana Šipillo pārvaldes speciālists 67078450
Saimnieciskā nodrošinājuma sektors
Jānis Jaunzems vadītājs 67078440, 26371776
Jānis Kaniņš automobiļa vadītājs 67078461, 26526669
Ilze Sniķere materiālo resursu pārzinis 67078461, 25637267
Kaspars Kazakevičs tehniskais strādnieks 67078461, 29389730
Zāļu reģistrācijas dokumentācijas sektors
Daiga Jumeja vadītājs 67078456
Dace Freimane pārvaldes speciālists 67078486
Iveta Timma pārvaldes speciālists 67078486
Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas nodaļa
Iveta Vilcāne vadītājs 67078460, 26667140
Ieva Beķere vecākais eksperts 67078467, 26661413
Ilze Hausmane vecākais eksperts 67078467, 26383191
Inga Liepa vecākais eksperts 67078496, 20202834
Lidija Makarova vecākais eksperts 67078462, 25430801
Zane Trenča vecākais eksperts 67078462, 27876494
Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļa
Signe Čudare vadītājs 67078430, 20291654
Andis Romānovs vecākais eksperts 67078446
Ineta Zaščirinska pārvaldes vecākais speciālists 67078447
Maija Āboliņa vecākais eksperts 67078447
Tatjana Valentinasa vecākais eksperts 67078446
Finanšu uzskaites, analīzes un plānošanas nodaļa
Tatjana Berdņikova vadītājs - galvenais grāmatvedis 67078405, 28277239
Marina Ņesterova vadītāja vietnieks - galvenā grāmatveža vietnieks 67078404, 27083404
Brigita Iršeina vecākais grāmatvedis 67078425
Elīna Sīpola vecākais grāmatvedis 67078404
Ina Baravika vecākais grāmatvedis 67078425
Lidija Lapuriņa vecākais grāmatvedis 67078404
Olga Garaščenko vecākais grāmatvedis 67078404
Informācijas tehnoloģiju un sistēmu attīstības nodaļa
Andris Darviņš vadītājs 67078407, 26618385
Andrejs Jefanovs vadītāja vietnieks 67078488, 28342006
Edgars Teteris informācijas sistēmu administrators 67078419
Jānis Jakubovičs datorsistēmu un datortīklu administrators 67078487
Kristaps Krafts-Raitgars datorsistēmu un datortīklu administrators 67078419
Kristaps Meņģelis datorsistēmu un datortīklu administrators 67078419
Juridiskā nodaļa
Sanita Timbare-Zilvestere vadītājs 67078448, 26679157
Vineta Logina vadītāja vietnieks 67078448
Kristiāna Kaniņa juriskonsults 67078453
Sabīne Pīlādze juriskonsults 67078453, 29350789
Sarmīte Penģerote juriskonsults 67078453
Klīnisko pētījumu nodaļa
Jana Migliniece vadītājs 67078433, 29134135
Laila Matveja vadītāja vietnieks 67078484, 29181955
Elīna Borherte pārvaldes vecākais speciālists 67078434
Ināra Losjaka vecākais eksperts 67078427
Krista Holsta vecākais eksperts 67078427
Vita Bērziņa vadošais eksperts 67078427
Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļa
Andis Viļums vadītājs 67078466, 29607532
Inese Vectirāne vecākais eksperts 67078466
Inga Delikatnaja vecākais eksperts 67078466
Renāte Bule pārvaldes speciālists 67078466
Silvija Kaugere vecākais eksperts 67078466
Vilnis Zvirbulis vecākais eksperts 67078466
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Dita Okmane vadītājs 67078422, 25400181
Tanita Tamme-Zvejniece sabiedrisko attiecību speciālists 67078422, 26654766
Veselības tehnoloģiju novērtēšanas nodaļa
Antra Fogele vadītājs 67078432, 28353787
Anda Gulbe vecākais eksperts 67078482
Anita Vīksna vecākais eksperts 67078491
Anželika Ļaskova vecākais eksperts 67078411
Jolanta Jonāne vecākais eksperts 67078492
Līga Vladimirova vecākais eksperts 67078469
Zāļu ekspertīzes laboratorija
Guntars Kaspars vadītājs 67078452, 26523748
Marina Ignatjeva kvalitātes vadības sistēmu vadītājs 67078455
Irēna Egerta vadītāja vietnieks 67078406, 25719847
Gundega Vītola vecākais eksperts - analītiķis 67078421
Jūlija Ļohina vecākais eksperts - analītiķis 67078423
Laila Brīvkalne vecākais eksperts - analītiķis 67078421
Tatjana Novokšonova analītiķis 67078452
Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļa
Sergejs Akuličs vadītājs 67078436, 29352850
Katrīna Lukša vadītāja vietnieks 67078485, 26589180
Agate Akmane vecākais eksperts 67078454, 25465214
Dace Keomeģe pārvaldes vecākais speciālists 67078454
Elīna Alsiņa pārvaldes vecākais speciālists 67078454
Krista Otmane eksperts 67078485
Kristīne Edolfa-Kalniņa eksperts 67078413, 26473298
Linda Dūce eksperts 67078413
Madara Pūliņa-Cine eksperts 67078413, 25486410
Māra Dišlere vecākais eksperts 67078454, 28379364
Marita Preinberga vecākais eksperts 67078454
Zane Rikmane eksperts 67078454
Zāļu reģistrācijas departaments
Elita Poplavska vadītājs 67078465, 25523255
Datu analītikas nodaļa
Andis Seilis vadītājs 67078420
Ieva Rutkovska eksperts – datu analītiķis
Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļa
Ineta Popēna Departamenta vadītāja vietnieks – nodaļas vadītājs 67078497, 26955812
Ieva Ausēja vecākais eksperts 67078489
Ilze Bluķe vecākais eksperts 67078416
Inna Jurševica vecākais eksperts 67078459
Irēna Rogovska vecākais eksperts 67078483
Kristīne Supe vecākais eksperts 67078459
Lāsma Ludrika vecākais eksperts 67078416
Monta Emersone vecākais eksperts 67078483
Vita Guļevska vecākais eksperts 67078459
Izmaiņu un robežproduktu sektors
Iveta Eglīte vadītājs 67078471, 29203687
Evita Skukauska vecākais eksperts 67078443
Ieva Rudēvica eksperts 67078443
Līga Kunrade vecākais eksperts 67078443
Skaidrīte Mahnova vecākais eksperts 67078443
Farmaceitiskās informācijas izvērtēšanas nodaļa
Dace Peiseniece Departamenta vadītāja vietnieks – nodaļas vadītājs 67078403
Dace Kaļķe vecākais eksperts 67078426
Ilze Kalve vecākais eksperts 67078437
Ruta Jasote vecākais eksperts 67078437
Zaiga Neidere vecākais eksperts 67078426
Izmaiņu sektors
Kristīne Ondrupe-Kirilova vadītājs 67078490, 25651203
Agita Klints eksperts 67078490
Anna Cīrule eksperts 67078417
Līga Mitriķe vecākais eksperts 67078417
Līva Jakovele vecākais eksperts 67078417
Marita Fedčenko vecākais eksperts 67078493
Natālija Jaunkalne vecākais eksperts 67078417
Farmakovigilances nodaļa
Zane Stade vadītājs 67078438, 28449504
Diāna Litenboka vecākais eksperts 67078438
Gunta Paukšena vecākais eksperts 67078442
Ieva Pikse eksperts 67078438, 20234952
Inese Studere vecākais eksperts 67078442
Kristine Plensnere vecākais eksperts 67078438, 25771980
Liene Reizina vecākais eksperts 67078442
Sāra Luīze Baņģiere vecākais eksperts 67078438, 25459403
Zane Neikena vecākais eksperts 67078442
Procedūru koordinācijas nodaļa
Maija Cirkina vadītājs 67078429
Aivita Vanaga vecākais eksperts 67078464
Anete Jurģele eksperts 67078477
Anita Rasuma speciālists 67078449
Evija Runce vecākais speciālists 67078449
Kate Treija vecākais speciālists 67078474
Kristīne Beļska pārvaldes speciālists 67078477
Kristīne Rūde - Stepanova vecākais speciālists 67078418
Marita Laviceviča vecākais speciālists 67078477
Marta Smala eksperts 67078464
Informācijas uzraudzības sektors
Kristīne Kazaka vadītājs 25682465
Agnese Gudrupe vecākais speciālists 67078475
Dagnija Ūdre vecākais speciālists 67078476
Gita Rasuma datu pārvaldības speciālists 67078449
Lāsma Tropa pārvaldes vecākais speciālists 67078418
Liene Bezdelīga vecākais speciālists 67078474
Līga Devjatņikova vecākais speciālists 67078476
Skaidrīte Lapsenīte speciālists 67078475