Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālr. 67078424, 29447659
info@zva.gov.lv
Fax: (+371) 67078428

Apmeklētāju pieņemšana

Darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.11:00

Konsultācijas ar ekspertiem klātienē pieejamas, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku: info@zva.gov.lv


 

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

Dokumentu aprite

Nodrošinām dokumentu apriti elektroniski, aicinām izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem:

 

Aicinām arī mūsu klientus pieteikties eAdresei!

Vairāk informācijas: "eAdrese"

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

trauksme@zva.gov.lv

Vairāk informācijas: www.mk.gov.lv

Personas datu aizsardzības speciālists

Kristaps Andersons
Tālr. 67078424,
E-pasts: personas.dati@zva.gov.lv

Mūsu darbinieki ar prieku sniegs Jums konsultāciju, taču ņemiet vērā, ka tai ir informatīvs un skaidrojošs raksturs

Mūsu atrašanās vieta

Sazinies ar mums!

Tikai viens fails
5 MB limits.
Atļautie failu tipi: pdf, jpg, png, docx, doc, xlsx, xls.

Mūsu darbinieki

Vadība
Svens Henkuzens Direktors 67078473, 29273559
Jānis Zvejnieks Direktora vietnieks 67078431, 27712881
Anda Skudra kvalitātes vadītājs 67078479
Alda Kauliņa uzraudzības auditors 67078495
Administratīvā nodaļa
Ilze Bude vadītājs 67078457, 26481047
Aija Tamsone Dokumentu pārvaldības sektors, vadītāja vietnieks - sektora vadītājs 67078444
Daiga Jumeja Zāļu reģistrācijas dokumentācijas sektors, vadītājs 67078456
Jānis Jaunzems Saimnieciskā nodrošinājuma sektors, vadītājs 67078440, 26371776
Jānis Kaniņš Saimnieciskā nodrošinājuma sektors, automobiļa vadītājs 67078461
Dace Freimane Zāļu reģistrācijas dokumentācijas sektors, pārvaldes speciālists 67078486
Ieva Rozena Dokumentu pārvaldības sektors, pārvaldes vecākais speciālists 67078450
Ieva Ošāne Dokumentu pārvaldības sektors, pārvaldes speciālists 67078450
Ilze Karlsone Dokumentu pārvaldības sektors, pārvaldes vecākais speciālists 67078450
Ilze Sniķere Saimnieciskā nodrošinājuma sektors, materiālo resursu pārzinis 67078461, 25637267
Iveta Timma Zāļu reģistrācijas dokumentācijas sektors, pārvaldes speciālists 67078486
Kaspars Kazakevičs Saimnieciskā nodrošinājuma sektors, tehniskais strādnieks 67078461
Laila Ābele vecākais personāla speciālists 67078444
Laura Skaistkalna Dokumentu pārvaldības sektors, pārvaldes vecākais speciālists 67078410
Marika Menteļeva Dokumentu pārvaldības sektors, pārvaldes vecākais speciālists 67078410
Sandra Bediķe administrators 67078424
Tatjana Šipillo Dokumentu pārvaldības sektors, pārvaldes speciālists 67078450
Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas nodaļa
Iveta Vilcāne vadītājs 67078460, 26667140
Ieva Beķere vecākais eksperts 67078467
Ilze Hausmane vecākais eksperts 67078467
Inga Liepa vecākais eksperts 67078496
Lidija Makarova vecākais eksperts 67078462
Zane Trenča vecākais eksperts 67078462
Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļa
Signe Čudare vadītājs 67078430, 20291654
Andis Romānovs vecākais eksperts 67078446
Gija Grasis vecākais eksperts 67078446
Ineta Zaščirinska pārvaldes vecākais speciālists 67078447
Tatjana Valentinasa vecākais eksperts 67078446
Finanšu uzskaites, analīzes un plānošanas nodaļa
Tatjana Berdņikova vadītājs - galvenais grāmatvedis 67078405, 28277239
Marina Ņesterova vadītāja vietnieks - galvenā grāmatveža vietnieks 67078404, 27083404
Brigita Iršeina vecākais grāmatvedis 67078425
Ina Baravika vecākais grāmatvedis 67078425
Lidija Lapuriņa vecākais grāmatvedis 67078404
Olga Garaščenko vecākais grāmatvedis 67078404
Informācijas tehnoloģiju un sistēmu attīstības nodaļa
Andris Darviņš vadītājs 67078407, 26618385
Andrejs Jefanovs vadītāja vietnieks 67078488, 28342006
Edgars Teteris informācijas sistēmu administrators 67078419
Jānis Jakubovičs datorsistēmu un datortīklu administrators 67078487
Kristaps Krafts-Raitgars datorsistēmu un datortīklu administrators 67078419
Kristaps Meņģelis datorsistēmu un datortīklu administrators 67078419
Juridiskā nodaļa
Sanita Timbare-Zilvestere vadītājs 67078448
Vineta Logina vadītāja vietnieks 67078448
Kristiāna Kaniņa juriskonsults 67078453
Sabīne Pīlādze juriskonsults 67078453, 29350789
Sarmīte Penģerote juriskonsults 67078453
Klīnisko pētījumu nodaļa
Jana Migliniece vadītājs 67078433, 29134135
Laila Matveja vadītāja vietnieks 67078484, 29181955
Elīna Borherte pārvaldes vecākais speciālists 67078434
Ināra Losjaka vecākais eksperts 67078427
Krista Holsta vecākais eksperts 67078427
Vita Bērziņa vecākais eksperts 67078427
Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļa
Andis Viļums vadītājs 67078466
Renāte Bule pārvaldes speciālists 67078466
Silvija Kaugere vecākais eksperts 67078466
Vilnis Zvirbulis vecākais eksperts 67078466
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Dita Okmane vadītājs 67078422, 25400181
Tanita Tamme-Zvejniece sabiedrisko attiecību speciālists 67078422, 26654766
Veselības tehnoloģiju novērtēšanas nodaļa
Antra Fogele vadītājs 67078432, 28353787
Anda Gulbe vecākais eksperts 67078482
Anita Vīksna vecākais eksperts 67078491
Anželika Ļaskova vecākais eksperts 67078411
Jolanta Jonāne vecākais eksperts 67078492
Līga Vladimirova vecākais eksperts 67078469
Zāļu ekspertīzes laboratorija
Guntars Kaspars vadītājs 67078452
Marina Ignatjeva kvalitātes vadības sistēmu vadītājs 67078455
Irēna Egerta vadītāja vietnieks 67078406
Gundega Vītola vecākais eksperts - analītiķis 67078421
Jūlija Ļohina vecākais eksperts - analītiķis 67078423
Laila Brīvkalne vecākais eksperts - analītiķis 67078421
Tatjana Novokšonova analītiķis 67078452
Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļa
Elma Gailīte vadītājs 67078436
Sergejs Akuličs vadītāja vietnieks 67078485
Agate Akmane vecākais eksperts 67078454
Dace Keomeģe pārvaldes vecākais speciālists 67078454
Katrīna Lukša eksperts 67078485
Kristīne Edolfa-Kalniņa eksperts 67078413
Linda Dūce eksperts 67078413
Madara Pūliņa-Cine eksperts 67078413
Māra Dišlere vecākais eksperts 67078454
Zane Rikmane eksperts 67078454
Zāļu reģistrācijas departaments
Elita Poplavska vadītājs 67078465, 25523255
Datu analītikas nodaļa
Andis Seilis vadītājs 67078420
Ieva Rutkovska eksperts - datu analītiķis 67078420
Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļa
Ineta Popēna Departamenta vadītāja vietnieks – nodaļas vadītājs 67078497, 26955812
Iveta Eglīte Izmaiņu un robežproduktu sektors, vadītājs 67078471
Anete Ozola eksperts 67078415
Evita Skukauska Izmaiņu un robežproduktu sektors, vecākais eksperts 67078443
Ieva Rudēvica Izmaiņu un robežproduktu sektors, eksperts 67078443
Ilze Bluķe vecākais eksperts 67078416
Inna Jurševica vecākais eksperts 67078459
Irēna Rogovska vecākais eksperts 67078483
Kristīne Supe vecākais eksperts 67078459
Lāsma Ludrika vecākais eksperts 67078416
Līga Kunrade Izmaiņu un robežproduktu sektors, vecākais eksperts 67078443
Monta Emersone vecākais eksperts 67078465
Skaidrīte Mahnova Izmaiņu un robežproduktu sektors, vecākais eksperts 67078443
Vita Guļevska vecākais eksperts 67078459
Farmaceitiskās informācijas izvērtēšanas nodaļa
Dace Peiseniece Departamenta vadītāja vietnieks – nodaļas vadītājs 67078403
Kristīne Ondrupe-Kirilova Izmaiņu sektors, vadītājs 67078490
Agita Klints Izmaiņu sektors, eksperts 67078490
Anna Cīrule Izmaiņu sektors, eksperts 67078417
Dace Kaļķe vecākais eksperts 67078426
Ilze Kalve vecākais eksperts 67078437
Kintija Birkmane vecākais eksperts 67078437
Līga Mitriķe Izmaiņu sektors, eksperts 67078417
Līva Jakovele Izmaiņu sektors, vecākais eksperts 67078417
Marina Šepete Izmaiņu sektors, vecākais eksperts 67078493
Marita Fedčenko Izmaiņu sektors, vecākais eksperts 67078493
Natālija Jaunkalne Izmaiņu sektors, vecākais eksperts 67078417
Ruta Jasote vecākais eksperts 67078437
Zaiga Neidere vecākais eksperts 67078426
Farmakovigilances nodaļa
Zane Stade vadītājs 67078438
Gunta Paukšena vecākais eksperts 67078442
Ieva Pikše eksperts 67078438, 20234952
Inese Studere vecākais eksperts 67078442
Kristīne Plensnere vecākais eksperts 67078438, 25771980
Liene Reizina vecākais eksperts 67078442
Sāra Luīze Baņģiere vecākais eksperts 67078438, 25459403
Zane Neikena vecākais eksperts 67078442
Procedūru koordinācijas nodaļa
Maija Cirkina vadītājs 67078429
Kristīne Kazaka Informācijas uzraudzības sektors, vadītājs 67078464, 25682465
Agnese Gudrupe Informācijas uzraudzības sektors, speciālists 67078475
Aivita Vanaga vecākais eksperts 67078464
Anete Jurģele eksperts 67078477
Anita Rasuma speciālists 67078449
Dagnija Ūdre Informācijas uzraudzības sektors, vecākais speciālists 67078476
Evija Runce vecākais speciālists 67078449
Gita Rasuma Informācijas uzraudzības sektors, datu pārvaldības speciālists 67078449
Kate Treija vecākais speciālists 67078474
Kristīne Beļska vecākais speciālists 67078477
Kristīne Rūde - Stepanova vecākais speciālists 67078418
Liene Bezdelīga Informācijas uzraudzības sektors, vecākais speciālists 67078474
Līga Devjatņikova Informācijas uzraudzības sektors, vecākais speciālists 67078476
Maija Āboliņa pārvaldes speciālists 67078418
Marta Smala eksperts 67078464
Skaidrīte Lapsenīte Informācijas uzraudzības sektors, speciālists 67078475