Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālr. 67078424, 29447659
info@zva.gov.lv
 

Raksti ZVA uz e-adresi

 

Dokumentu pieņemšana un izsniegšana klātienē

otrdienās, trešdienās un ceturtdienās

no plkst.09:00 līdz plkst.11:00

Tālr.:67078450

Konsultācijas ar ekspertiem klātienē iespējamas iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku: info@zva.gov.lv

 

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

Dokumentu aprite

Nodrošinām dokumentu apriti elektroniski, aicinām izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem

Izmantot e-adresi ir svarīgi gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju. Vairāk par e-adresi uzzini šeit.

No 2023.gada 1.janvāra e-adreses lietošana uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem ir obligāta!Par sava uzņēmuma e-adresi un tās lietošanu jautā sava uzņēmuma atbildīgajam par dokumentu nosūtīšanu/saņemšanu!

E-pastu vēlams izmantot tikai informatīviem sūtījumiem.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

trauksme@zva.gov.lv

Vairāk informācijas: www.mk.gov.lv

Personas datu aizsardzības speciālists

Aleksandrs Frolovs
Tālr. 67078424,
E-pasts: personas.dati@zva.gov.lv

Mūsu darbinieki ar prieku sniegs Jums konsultāciju, taču ņemiet vērā, ka tai ir informatīvs un skaidrojošs raksturs

Mūsu atrašanās vieta

Sazinies ar mums!

Tikai viens fails
5 MB limits.
Atļautie failu tipi: pdf, jpg, png, docx, doc, xlsx, xls.

Mūsu darbinieki

Vadība
Indra Dreika Direktore 67078473
Sergejs Akuličs Direktora vietnieks 67078431, 29352850
Alda Kauliņa Uzraudzības auditors 67078495
Administratīvā nodaļa
Ilze Bude vadītājs 67078457, 26481047
Annija Paula Jēgere administrators 67078424, 25754890
Laila Ābele vecākais personāla speciālists 67078444
Dokumentu pārvaldības sektors
Aija Tamsone vadītāja vietnieks - sektora vadītājs 25408724
Daina Jurjāne pārvaldes speciālists 67078450
Ieva Rozena pārvaldes speciālists 67078450
Ilze Karlsone pārvaldes speciālists
Laura Skaistkalna pārvaldes vecākais speciālists 67078410
Marika Menteļeva pārvaldes vecākais speciālists 67078410
Tatjana Šipillo pārvaldes speciālists 67078450
Saimnieciskā nodrošinājuma sektors
Jānis Jaunzems vadītājs 67078440, 26371776
Jānis Kaniņš automobiļa vadītājs 67078461, 26526669
Ilze Doktere materiālo resursu pārzinis 67078461, 25637267
Kaspars Kazakevičs tehniskais strādnieks 29389730
Zāļu reģistrācijas dokumentācijas sektors
Daiga Jumeja vadītājs 67078456
Dace Freimane pārvaldes speciālists
Iveta Timma pārvaldes speciālists
Covid-19 vakcīnu blakusparādību kaitējuma kompensācijas nodaļa
Inārs Švarcs vadītājs 28648063
Dana Bezborodova juriskonsults 25459403
Sanita Rozenfelde juriskonsults 26601048
Una Melameda juriskonsults
Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas nodaļa
Iveta Vilcāne vadītājs 26667140
Ieva Beķere vecākais eksperts 26661413
Inga Liepa vecākais eksperts 20202834
Lidija Makarova vecākais eksperts 67078462, 25430801
Zane Trenča vecākais eksperts 67078462, 27876494
Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļa
Signe Čudare vadītājs 20291654
Andis Romānovs vadītāja vietnieks 67078446
Ineta Zaščirinska vecākais speciālists 67078447, 26654766
Maija Āboliņa vecākais eksperts 67078447
Tatjana Valentinasa vecākais eksperts 67078446, 29203687
Finanšu uzskaites, analīzes un plānošanas nodaļa
Tatjana Berdņikova vadītājs - galvenais grāmatvedis 67078405, 28277239
Marina Ņesterova vadītāja vietnieks - galvenā grāmatveža vietnieks 67078404, 27083404
Brigita Iršeina vecākais grāmatvedis 67078425
Elīna Sīpola vecākais grāmatvedis 67078404
Ina Baravika vecākais grāmatvedis 67078425
Lidija Lapuriņa vecākais grāmatvedis 67078404
Informācijas tehnoloģiju un sistēmu attīstības nodaļa
Andris Darviņš vadītājs 67078407, 26618385
Andrejs Jefanovs vadītāja vietnieks 67078488, 28342006
Edgars Teteris informācijas sistēminženieris - analītiķis 67078419
Gunārs Miksītis datorsistēmu un datortīklu administrators 67078419, 27860564
Krišjānis Bušs datorsistēmu un datortīklu administrators
Kristaps Meņģelis informācijas sistēminženieris - analītiķis 67078419
Juridiskā nodaļa
Vineta Logina vadītājs 67078448
Sarmīte Penģerote vadītāja vietnieks 67078453
Kaspars Puntaks juriskonsults 67078448
Kristiāna Kaniņa juriskonsults 67078453
Sabīne Pīlādze juriskonsults 67078453, 29350789
Klīnisko pētījumu nodaļa
Jana Migliniece vadītājs 67078433, 29134135
Laila Matveja vadītāja vietnieks 67078484, 29181955
Elīna Borherte pārvaldes vecākais speciālists 67078434
Ināra Losjaka vecākais eksperts 67078427
Jānis Osītis eksperts 67078434
Līna Lāže vecākais eksperts
Vita Bērziņa vadošais eksperts 67078427, 25634769
Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļa
Andis Viļums vadītājs 67078466, 29607532
Inese Vectirāne vecākais eksperts 67078466
Renāte Bule pārvaldes vecākais speciālists 67078466
Silvija Kaugere vecākais eksperts 67078466
Vilnis Zvirbulis vecākais eksperts 67078466
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Dita Okmane vadītājs 67078422, 25400181
Dace Keomeģe sabiedrisko attiecību speciālists 67078422
Veselības tehnoloģiju novērtēšanas nodaļa
Antra Fogele vadītājs 67078432, 28353787
Anda Gulbe vecākais eksperts 67078482
Anita Vīksna vecākais eksperts 67078491
Anželika Ļaskova vecākais eksperts
Jolanta Jonāne vecākais eksperts 67078492
Līga Vladimirova vecākais eksperts 67078469
Zāļu ekspertīzes laboratorija
Guntars Kaspars vadītājs 67078452, 26523748
Marina Ignatjeva kvalitātes vadības sistēmu vadītājs 67078455
Irēna Egerta vadītāja vietnieks 67078406, 25719847
Gundega Vītola vecākais eksperts - analītiķis 67078421
Jūlija Ļohina vecākais eksperts - analītiķis 67078423
Laila Brīvkalne vecākais eksperts - analītiķis 67078421
Tatjana Novokšonova analītiķis 67078452
Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļa
Katrīna Lukša vadītājs 26589180
Elīna Alsiņa pārvaldes vecākais speciālists
Kristīne Edolfa-Kalniņa eksperts 26473298
Linda Dūce eksperts
Toms Štrāls eksperts
Atļauju sektors
Agate Akmane vadītāja vietnieks - sektora vadītājs 25465214
Annija Ušacka eksperts 27898193
Madara Pūliņa-Cine eksperts 25486410
Māra Dišlere vadošais eksperts 28379364
Marita Preinberga vecākais eksperts 29618504
Zane Rikmane eksperts 25485149
Zāļu reģistrācijas departaments
Ineta Popēna vadītājs 67078497, 26955812
Datu analītikas nodaļa
Andis Seilis vadītājs
Ieva Rutkovska eksperts – datu analītiķis
Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļa
Anete Mūrniece vecākais eksperts
Dina Apele - Freimane eksperts
Elita Poplavska eksperts
Inna Jurševica vecākais eksperts 67078459
Irēna Rogovska vadošais eksperts 67078483
Kristīne Supe vecākais eksperts 67078459
Lāsma Ludrika vecākais eksperts 67078416
Sarmīte Kupča vecākais eksperts
Vita Guļevska vadošais eksperts 67078459
Izmaiņu un robežproduktu sektors
Iveta Eglīte vadītājs 67078471
Evita Skukauska vecākais eksperts 67078443
Ieva Rudēvica eksperts 67078443
Skaidrīte Mahnova vecākais eksperts 67078443
Farmaceitiskās informācijas izvērtēšanas nodaļa
Dace Peiseniece vadītājs 67078403
Dace Kaļķe vadošais eksperts 67078426
Ilze Kalve vadošais eksperts 67078437
Ruta Jasote vadošais eksperts 67078437
Zaiga Neidere vadošais eksperts 67078426
Izmaiņu sektors
Kristīne Ondrupe-Kirilova vadītājs 67078490, 25651203
Agita Kārklīte eksperts
Agita Klints jaunākais eksperts 67078490
Anna Cīrule jaunākais eksperts 67078417
Līga Mitriķe vecākais eksperts 67078417
Līva Jakovele vadošais eksperts 67078417
Marita Fedčenko vecākais eksperts 67078493
Farmakovigilances nodaļa
Zane Stade vadītājs 67078438, 28449504
Diāna Litenboka vecākais eksperts 67078438
Diāna Inga Paegle vecākais eksperts
Gunta Paukšena vadošais eksperts 67078442
Ieva Pikse eksperts 67078438, 20234952
Inese Studere vadošais eksperts 67078442
Kristīne Plensnere vecākais eksperts 67078438, 25771980
Liene Luce vecākais eksperts 67078442
Sāra Luīze Baņģiere vecākais eksperts 67078438
Zane Neikena vadošais eksperts 67078442
Procedūru koordinācijas nodaļa
Maija Cirkina vadītājs 67078429, 28682671
Aivita Vanaga vecākais eksperts 67078464
Anete Jurģele eksperts 67078477
Anita Rasuma speciālists 67078449
Evija Runce vecākais speciālists 67078449
Kate Treija vecākais speciālists 67078474
Kristīne Beļska pārvaldes speciālists 67078418
Kristīne Rūde - Stepanova vecākais speciālists 67078418
Marta Baltiņa eksperts 67078464
Vineta Vosele vecākais speciālists 67078476
Informācijas uzraudzības sektors
Kristīne Kazaka vadītājs 25682465
Agnese Gudrupe speciālists 67078475
Gita Rasuma datu pārvaldības speciālists 67078449
Liene Bezdelīga jaunākais eksperts 67078474
Skaidrīte Lapsenīte speciālists