Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšana no 2020. gada 1. aprīļa

Jautājumi un atbildes par zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšanu no 2020. gada 1. aprīļa – noderīga informācija ārstniecības personām un farmaceitiem, farmaceita asistentiem

 

No 2020. gada 1. aprīļa, izrakstot A saraksta zāles kompensācijas sistēmas ietvaros, lietojams zāļu starptautiskais aktīvā vielanepatentētais nosaukums (SNN) un aptiekā pacientam izsniedzamas lētākās līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles. Šādu prasību paredz Ministru kabineta noteikumi par kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksas kārtību [1], lai nodrošinātu racionālu zāļu lietošanu un pacientu līdzmaksājuma samazināšanu gadījumos, kad līdzvērtīgu terapeitisko efektivitāti ir iespējams panākt ar zemākas cenas zālēm.

 

Saskaņā ar jauno prasību ārstniecības persona uz īpašās receptes (rozā krāsā) attiecīgajai diagnozei paredzēto kompensējamo zāļu SNN lieto vismaz 70 % gadījumu.

Aicinām ārstniecības personas un farmaceitus, farmaceita asistentus iepazīties ar noderīgu informāciju par SNN izrakstīšanu  un zāļu izsniegšanu šādos materiālos:

 

 

 

 

 

 

Informācija izplatīta prioritāri uz e-pastiem (profesionālajām asociācijām, ārstiem, farmaceitiem un aptiekām). 

 

Noderīgi:

  1. Zāļu reģistrs, tai skaitā Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles  -  ir pieejams ŠEIT

  2. Diagnožu un kompensējamo zāļu vispārīgo nosaukumu/ medicīnisko ierīču saraksts un papildu informācija par kompensējamām zālēm - Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē.

 

Ziņas, kas publicētas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē: 

1) No 1. aprīļa zāļu lieltirgotavām, kas izplata kompensējamās zāles, obligāti jāuzrāda atlikušie visu zāļu krājumi; šī informācija katru dienu tiek publiskota Zāļu reģistrā (informācija aktualizēta 31.03.2020.)

No 1. aprīļa tām zāļu lieltirgotavām, kas izplata kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles, ir pienākums katru dienu Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk – Aģentūra) sniegt datus par atlikušajiem visu zāļu krājumiem1. Informāciju par atlikušo zāļu krājumu daudzumu un konkrētām lieltirgotavām, kurās zāles ir pieejamas, Aģentūra automātiski atspoguļo Zāļu reģistrā tās tīmekļa vietnē. 

Zāļu valsts aģentūra jau informēja, ka minēto kārtību par atlikušo krājumu datu sniegšanu nosaka 17. martā valdības apstiprinātais lēmums*, kas ir pieņemts, lai pārraudzītu zāļu krājumus valstī, laikus konstatētu un mazinātu zāļu nepieejamības riskus, kā arī novērstu zāļu mākslīgas nepieejamības situācijas. Vairāk informācijas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē 31. martā publiskotā ziņā un 17. martā publiskotajā ziņā

1 Šādu obligātu prasību nosaka grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", kas stājās spēkā 2020. gada 31. martā.

2) Ikvienam blakņu ziņojumam ir nozīmīga loma zāļu drošuma uzraudzībā

Zāļu valsts aģentūra aicina ārstniecības personas un farmaceitus ziņot par visām novērotām iespējamām zāļu blakusparādībām jeb blaknēm, tostarp arī zāļu aprakstā norādītām. Tāpat būtiski paziņot arī par zāļu terapeitiskā efekta trūkumu, īpaši, ja tas konstatēts zālēm, kas lietotas dzīvību apdraudošu slimību ārstēšanai, vakcīnām, kontracepcijas līdzekļiem. Ziņojumu visērtāk var iesniegt tiešsaistē, klikšķinot Aģentūras tīmekļa vietnes sānā uz banera “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci”

Ziņojot par zāļu efekta trūkumu, jānorāda, kādā indikācijā novērots zāļu efekta trūkums, kā arī jāpievieno izmeklējumu rezultāti (ja pieejami), kas liecina par zāļu iedarbības trūkumu. Lasīt vairāk

 

 

Jautājumu gadījumā par kompensējamām zālēm aicinām sazināties ar Nacionālo veselības dienestu pa e-pastu: info@vmnvd.gov.lv, un jautājumu gadījumā par zāļu pieejamību un par jauno prasību – ar Zāļu valsts aģentūru pa e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Informācija šajā tīmekļa vietnes sadaļā un minētajā dokumentā tiks papildināta, iekļaujot tajā arī atbildes uz Jūsu sūtītajiem jautājumiem.  

 

Informācija par iedzīvotāju informēšanu

No 16. marta līdz aprīļa sākumam par jauno SNN izrakstīšanas kārtību tika īstenota arī nacionāla mēroga iedzīvotāju informēšanas kampaņa, kuras laikā TV, radio, drukātajos un interneta medijos, kā arī uz vides reklāmas stendiem visā Latvijā izvietota pacientiem noderīga informācija par valsts kompensējamo zāļu saņemšanas kārtību pēc 1. aprīļa. Tāpat iedzīvotājiem izplatītas drukātas infolapas, ko viņi saņēma aptiekās, slimnīcās un ārstu praksēs. Kampaņas materiāli elektroniski: