Pārlekt uz galveno saturu

Ikvienam blakņu ziņojumam ir nozīmīga loma zāļu drošuma uzraudzībā

03.03.2020.

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) aicina ārstniecības personas un farmaceitus ziņot par visām novērotām iespējamām zāļu blakusparādībām jeb blaknēm, tostarp arī zāļu aprakstā norādītām. Tāpat būtiski paziņot arī par zāļu terapeitiskā efekta trūkumu, īpaši, ja tas konstatēts zālēm, kas lietotas dzīvību apdraudošu slimību ārstēšanai, vakcīnām, kontracepcijas līdzekļiem. Ziņojumu visērtāk var iesniegt tiešsaistē, klikšķinot Aģentūras tīmekļa vietnes sānā uz banera “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci”

Ziņojot par zāļu efekta trūkumu, jānorāda, kādā indikācijā novērots zāļu efekta trūkums, kā arī jāpievieno izmeklējumu rezultāti (ja pieejami), kas liecina par zāļu iedarbības trūkumu. Ziņot Aģentūra aicina arī par veselības traucējumiem, kas rodas, zāles lietojot neatbilstoši zāļu aprakstam (pārdozēšana, nepareiza lietošana, ļaunprātīga lietošana), ziņot par blaknēm, kas radušās īpašās situācijās (pēc augļa ekspozīcijas zālēm, lietojot zāles grūtniecības laikā, pēc bērna ekspozīcija zālēm, ja tās nonāk mātes pienā, lietojot zāles bērniem un veciem cilvēkiem, kā arī medicīnisku kļūdu rezultātā. 

 

Informācija par zāļu blakņu ziņojumiem

Zāļu uzraudzība un izpēte turpinās arī pēcreģistrācijas periodā, t.i. kad zāles jau ir laistas tirgū, un viens no informācijas avotiem par zāļu drošumu ir zāļu blakņu ziņojums. Balstoties uz saņemtiem blakņu ziņojumiem, tiek atklāta jauna, pacienta ārstēšanai klīniski nozīmīga informācija, ar kuru papildina zāļu aprakstus un lietošanas instrukcijas, kā arī nosaka zāļu riska mazināšanas pasākumus pacientu drošībai. Ārsta loma ir neatsverama jaunu zāļu blakņu atklāšanā, jo ārsts ārstniecības sistēmā atrodas vistuvāk pacientam un pirmais var konstatēt veselības traucējumus, kas raksturo blakni.   

Iegūstot pēc iespējas plašāku informāciju par zāļu iedarbību, ir vieglāk atklāt jaunus riskus un padarīt zāles drošākas. Ziņojumos ietvertā informācija tiek sniegta Eiropas Savienības vienotajā datubāzē ”EudraVigilance”, kurā apkopoti ziņojumi par zāļu blaknēm. Izvērtējot šo informāciju notiek jaunu, ar zāļu lietošanu saistītu risku identificēšana. Vērtēšanu veic Eiropas zāļu lietošanas drošuma uzraudzības speciālisti, to vidū Latvijas speciālisti.  

 

Pateicamies veselības aprūpes speciālistiem un ārstniecības iestādēm, kas sniegušas Aģentūrai vigilances ziņojumus!

 

ziņot par zāļu blaknēm