Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu atlikušie krājumi lieltirgotavās

Zāļu lieltirgotavām saskaņā ar 2007. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 12.18. apakšpunktu, izmantojot Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) informācijas sistēmu, katru darbdienu līdz plkst. 10.00 elektroniski jāiesniedz Aģentūrā informāciju par noliktavā esošajiem Latvijas tirgum paredzētajiem zāļu krājumiem konkrētajā dienā atbilstoši šo noteikumu 12.5.10., 12.5.11. un 12.5.12. apakšpunktam, norādot krājumā esošo zāļu iepakojumu skaitu uz konkrēto dienu un atsevišķi norādot Latvijas tirgum paredzētos krājumus un krājumus, kas paredzēti piegādei uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai eksportēšanai. Informāciju par atlikušajiem Latvijas tirgum paredzētajiem kopējiem konkrēto zāļu krājumiem Aģentūra automātiski atspoguļo Latvijas Zāļu reģistrā, tādējādi nodrošinot gan aptiekām, gan ārstniecības iestādēm iespēju operatīvi uzzināt, kurā zāļu lieltirgotavā vajadzīgās zāles ir pieejamas, lai veiktu to pasūtījumu. Minētā informācija ir mainīga.

Aktuālo informāciju par visu zāļu produktu pieejamību var skatīt arī atsevišķā sarakstā - lieltirgotavās pieejamie atlikušie zāļu krājumi.