Pārlekt uz galveno saturu

ZVA atgādina: Covid-19 vakcīnas un kontracepcijas līdzekļu lietošana vienlaikus neveicina trombu veidošanos; trombi ir zināma un lietošanas instrukcijā norādīta kontracepcijas līdzekļu blakusparādība

06.09.2021.

Reaģējot uz sociālajos tīklos plaši apspriesto un izplatīto informāciju par jaunas sievietes nāvi 40 dienas pēc vakcinācijas pret Covid-19, Zāļu valsts aģentūra (ZVA) atkārtoti informē, ka gadījuma izvērtēšana ir noslēgta un saistība ar vakcināciju pret Covid-19  nav apstiprināta. Pirmsreģistrācjas pētījumi apliecina, ka vakcīnu pret Covid-19 un vienlaicīga kontracepcijas līdzekļu lietošana neveicina trombu veidošanos un abu šo līdzekļu lietošanai nav apstiprināta mijiedarbība. Līdz ar to kontracepcijas līdzekļu lietošana nav aizliegta jeb kontrindicēta vakcinācijas pret Covid-19 gadījumā.

ZVA izveidotā multidisciplinārā ekspertu komisija, kurā piedalās Latvijā vadošie ārsti-speciālisti,izvērtēja ziņoto letālo  gadījumu pēc vakcinācijas un secināja, ka pēkšņa pacientes nāve ir ticami saistāma ar regulāri lietotu hormonālās kontracepcijas medikamentu, kura lietošanas instrukcijā iekļauta informācija par nopietnām blakusparādībām, piemēram, venozu trombemboliju un plaušu emboliju. Retos gadījumos šo medikamentu lietošanas rezultātā var rasties venoza plaušu trombembolija, kas var beigties letāli 1-2 % gadījumu.

Ziņotā gadījuma vērtēšanas multidisciplinārajā ekspertu komisijā piedalījās ZVA, Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības inspekcijas, Imunizācijas valsts padomes, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Patoloģijas institūta speciālisti un atbilstošās medicīnas jomas ārsti speciālisti – anesteziologs-reanimatologs, kardiologs, reimatologs, hematologs, infektologs-hepatologs un neatliekamās medicīnas ārsts.

Trombi, kuri veidojas no kontracepcijas līdzekļiem, nav salīdzināmi ar retiem, neparastiem trombiem ar zemu trombocītu skaitu (trombozes ar trombocitopēniju sindroms jeb TTS), kas ļoti retos gadījumos var attīstīties pēc Covid-19 vīrusa vektoru vakcīnu lietošanas.

Piemēram, viena gada laikā asins trombi, lietojot kombinētās hormonālās kontracepcijas tabletes, kas satur levonorgestrelu, noretisteronu vai norgestimātu, var attīstīties aptuveni 5 līdz 7 no 10 000 sievietēm, bet, lietojot tādu medikamentu kā, piemēram, etinilestradiols / drospirenons, asins trombi var izveidoties aptuveni 9 līdz 12 no 10 000 sievietēm. Sievietēm, kuras nelieto kombinētās hormonālās kontracepcijas tabletes un kurām nav grūtniecības, asins trombi var attīstīties aptuveni divos gadījumos uz 10 000 sievietēm.

Atgādinām, ka ikviens ziņojums par Covid-19 vakcīnu blakusparādībām tiek rūpīgi izvērtēts un līdz šim veiktā neatkarīgā vērtēšana liecina, ka Latvijā nav apstiprināta neviena nāves gadījuma ticama cēloņsaistība ar vakcīnu pret Covid-19.

Nopietnos saņemtos ziņojumus par blakusparādībām, tai skaitā visus letālos gadījumus,  izvērtē ZVA izveidotā multidisciplinārā  ekspertu komisija, kurā piedalās arī Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības inspekcijas un Imunizācijas valsts padomes speciālisti, kā arī atbilstošās medicīnas jomas vadošie Latvijas ārsti-speciālisti, piemēram, kardiologi, neirologi, pulmonologi u.c., kas tiek iesaistīti atkarībā no ziņotā blakusparādību gadījuma specifikas.

Visu līdz šim veikto letālo gadījumu izvērtēšana liecina, ka ziņotie letālie gadījumi ir saistīti ar bez ievērības atstātām veselības problēmām, hroniskām saslimšanām vai citiem lietotajiem medikamentiem.

Līdz ar to ZVA aicina ikvienu rūpēties par savu veselību un nekavējoties vērsties pie ārsta, ja radušies jebkādi veselības stāvokļa pasliktinājumi. Ja, izvērtējot Jūsu veselības stāvokli, ārsts ir  parakstījis medikamentus hronisku slimību vai akūtu stāvokļu ārstēšanai, medikamenti ir jālieto tieši tā, kā to noteicis speciālists.  

Jebkurām zālēm, tostarp vakcīnām, var būt blakusparādības, tāpēc pirms jebkuru medikamentu lietošanas ir jāiepazīstas ar zāļu lietošanas instrukciju un neskaidrību gadījumā  jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu.

Aicinām ņemt vērā, ka pacienta veselības dati, tostarp informācija par ikdienā lietotajām zālēm, ir sensitīvie dati, ko aizsargā Vispārīgā datu aizsardzības regula. Līdz ar to šīs informācijas izpaušana bez pacientu vai tuvinieku piekrišanas ir ierobežota.

Tāpat atgādinām, ka neviens no sociālajos tīklos līdz šim plaši apspriestajiem gadījumiem par iespējamu cilvēku nāvi pēc vakcinācijas pret Covid-19, veicot visu šo gadījumu rūpīgu analīzi, nav guvis apstiprinājumu. Lai arī par šo gadījumu regulāru izvērtēšanu tiek sniegta informācija, bieži vien tā diemžēl negūst tik plašu rezonansi, kā nepārbaudītu faktu izplatīšana.

ZVA aicina ikvienu Latvijas iedzīvotājus vērsties pie sava ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas ir veselības traucējumi vai rodas bažas par novērotām iespējamām blaknēm.  Gan ārsta, gan farmaceita pienākums ir ziņot par novērotām iespējamām zāļu, to vidū arī vakcīnu, blakusparādībām ZVA. Ziņojumu var iesniegt arī pacients elektroniski ZVA tīmekļvietnē www.zva.gov.lv > “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci”.

Sniedzot informāciju par zāļu blakusparādībām, Latvijas ZVA vienmēr ievērojusi atklātības un neatkarīgas informācijas sniegšanas principu, tāpēc aktuālā informācija par saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem kopā ar skaidrojumu par izvērtēšanas procesu regulāri ik nedēļu tiek publicēta ZVA tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Pacientiem un sabiedrībai > Zāles > Vakcīnas pret Covid-19 > Ziņojumi par blaknēm”. Šajā sadaļā tiek tiek publicēta  arī informācija par letālajiem gadījumiem. Līdz 5. septembrim ZVA ir saņēmusi 28 blakusparādību ziņojumus, kuros sniegta informācija par letāliem gadījumiem, kas ir notikuši vairāku dienu (2 –  40 dienu) laikā pēc vakcinācijas. No 28 ziņojumiem 22 gadījumu vērtēšana ir noslēgta un, kā minēts, nav apstiprināta saistība ar vakcīnu. Sešos gadījumos vērtēšana turpinās, jo ir pieprasīti autopsijas rezultāti un cita informācija.