Pārlekt uz galveno saturu

Svarīgākais no Zāļu drošuma komitejas sanāksmes 24. - 27. oktobrī

01.11.2022.

Eiropas Zāļu aģentūra iesaka nopietnu blakņu riska mazināšanas pasākumus Janus kināzes inhibitoriem (zālēm hronisku iekaisīgu slimību ārstēšanai)

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu drošuma komiteja (PRAC)* ir ieteikusi nopietnu blakņu riska mazināšanas pasākumus Janus kināzes inhibitoriem - zālēm, ko lieto vairāku hronisku iekaisīgu slimību ārstēšanai. Šīs blaknes ietver kardiovaskulārus traucējumus, trombozi, vēzi un nopietnas infekcijas.

Personām, kas vecākas par 65 gadiem, personām ar paaugstinātu kardiovaskulāru traucējumu (piemēram, miokarda infarkta vai insulta)  risku, kā arī pacientiem, kas smēķē vai iepriekš bijuši ilgstoši smēķētāji, vai ir pakļauti paaugstinātam vēža riskam, komiteja ieteikusi izmantot JAK inhibitorus hronisku iekaisīgu slimību ārstēšanai tikai gadījumā, ja nav pieejama piemērota alternatīva terapija.

Tāpat komiteja ieteica piesardzīgi lietot JAK inhibitorus pacientiem ar asins trombu veidošanās risku plaušās un dziļajās vēnās (venozā trombembolija - VTE). Turklāt dažām pacientu grupām, kas pakļautas VTE, vēža vai būtisku kardiovaskulāru traucējumu riskam, jāsamazina zāļu devas.

Šie ieteikumi sniegti, balstoties uz visu pieejamo datu vērtējuma rezultātiem. Vērtējumā tika ietverti gala rezultāti no klīniskā pētījuma1 par JAK inhibitoru “Xeljanz” (tofacitinibu) un sākotnējie rezultāti no lietošanas novērojumu pētījuma ar citu JAK inhibitoru “Olumiant” (baricitinibu). Vērtēšanas laikā PRAC vērsās pēc padoma pie ekspertu grupas, kurā ietverti reimatologi, dermatologi, gastroenterologi un pacientu pārstāvji.

Vērtēšanā tika secināts, ka “Xeljanz” palielina būtisku kardiovaskulāru traucējumu, vēža, VTE, nopietnu infekciju un jebkura cēloņa nāves risku, salīdzinot ar TNF-alfa inhibitoriem. PRAC ir secinājusi, ka šie drošuma dati ir attiecināmi uz JAK inhibitoriem visās to apstiprinātajās indikācijās hronisku iekaisīgu slimību ārstēšanā (tostarp reimatoidālais artrīts, psoriātiskais artrīts, juvenilais idiopātiskais artrīts, aksiālais spondilartrīts, čūlainais kolīts, atopiskais dermatīts un alopecia areata).

Hronisku iekaisīgu slimību ārstēšanā izmantoto JAK inhibitoru produkta informācija (zāļu apraksts un lietošanas instrukcija) tiks atjaunināta, ietverot jaunos ieteikumus un brīdinājumus. Turklāt atbilstoši tiks laboti arī pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem paredzētie izglītojošie materiāli. Pacientiem jāvēršas pie sava ārsta, ja rodas jautājumi par ārstēšanu vai nopietnu blakņu risku.

Plašāka informācija ir pieejama šajā ZVA publicētajā ziņā – skatīt šeit.

 

EZA apstiprina savu iepriekšējo ieteikumu anulēt amfepramonu saturošu zāļu reģistrācijas apliecības

PRAC ir apstiprinājusi savu iepriekšējo ieteikumu anulēt reģistrācijas apliecības amfepramonu saturošām zālēm aptaukošanās ārstēšanai. Pēc šo zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieku pieprasījuma PRAC veica 2022. gada jūnijā sniegto iepriekšējo ieteikumu atkārtotu izvērtēšanu. Tās rezultātā tika secināts, ka iepriekšējais PRAC ieteikums paliek nemainīgs.

Atkārtoti izvērtējot, tika atzīts, ka pasākumi šo zāļu lietošanas ierobežošanai drošuma nolūkā nav bijuši pietiekami efektīvi. Tika konstatēts, ka šīs zāles tiek lietotas ilgāk par ieteicamo maksimālo lietošanas ilgumu – 3 mēnešiem, tādējādi potenciāli palielinot smagu blakņu risku, piemēram, pulmonālas arteriālas hipertensijas (paaugstināts asinsspiediens plaušās) un atkarības risku. Šīs zāles tika lietotas arī pacientiem ar sirds slimībām un psihiskiem traucējumiem anamnēzē, tādējādi palielinot sirds un psihisko traucējumu risku. Turklāt pierādījumi liecina par šo zāļu lietošanu grūtniecības laikā, kas var radīt risku nedzimušam bērnam.

Vērtēšanā tika ņemta vērā visa pieejamā informācija, tai skaitā dati no pētījumiem par amfepramonu saturošu zāļu lietošanu Vācijā un Dānijā. Turklāt PRAC saņēma padomu no ekspertu grupas, kura ietvēra endokrinologus, kardiologus un pacientu pārstāvi.

PRAC apsvēra papildu pasākumu ieviešanu šo blakņu mazināšanai, tomēr pietiekami efektīvi pasākumi nebija identificējami. Tāpēc PRAC secināja, ka amfepramonu saturošu zāļu sniegtie guvumi neatsver to riskus, un ieteica izņemt šīs zāles no Eiropas Savienības (ES) tirgus.

PRAC ieteikums tiks pārsūtīts izskatīšanai CMDh2.

Plašāka informācija ir pieejama EZA sabiedrības veselības paziņojumā.  

 

“Comirnaty” un “Spikevax”: stipra menstruāla asiņošana pievienota kā blakne

Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu drošuma komiteja (PRAC)* ir ieteikusi pievienot Covid-19 vakcīnu “Comirnaty” un “Spikevax” produktu informācijā (lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā) stipru menstruālu asiņošanu par šo mRNS vakcīnu nezināma biežuma blakni.

Stipru menstruālu asiņošanu (stipras mēnešreizes) var definēt kā lielāka apjoma un/vai ilguma asiņošanu, kas traucē personas fizisko, sociālo, emocionālo un materiālo dzīves kvalitāti. Ir saņemti ziņojumi par stipras menstruālas asiņošanas gadījumiem pēc “Comirnaty” un “Spikevax” pirmās, otrās un balstdevas saņemšanas.

PRAC ir noslēgusi šī drošuma signāla vērtēšanu pēc pieejamo datu izvērtēšanas, ietverot gadījumus, par kuriem ziņots klīnisko pētījumu ietvaros, spontānos ziņojumos ES blakņu  ziņojumu  datubāzē Eudravigilance un informāciju medicīniskajā literatūrā.

Pēc datu izvērtēšanas komiteja secināja, ka pastāv pamatota iespējamība, ka stipra menstruāla asiņošana ir cēloniski saistāma ar šo vakcīnu lietošanu. Tāpēc tika ieteikts atjaunināt šo vakcīnu produktu informāciju (lietošanas instrukciju un zāļu aprakstu).

Izvērtētie pieejamie dati pārsvarā ietvēra gadījumus, kas nebija smagi un pēc sava rakstura bija pārejoši.

Kopumā menstruālā cikla traucējumi  novērojami diezgan bieži. Tie var rasties dažādu iemeslu, to vidū  arī jau esošu veselības stāvokļu dēļ. Personām, kam radusies asiņošana pēc menopauzes iestāšanās vai ir bažas par izmaiņām menstruālajā ciklā, jāvēršas pie sava ārsta.

Nav pierādījumu, kas liecinātu, ka dažām personām radušies menstruālā cikla traucējumi jebkādā veidā ietekmētu viņu auglību. Pieejamie dati apliecina mRNS Covid-19 vakcīnu lietošanas drošumu pirms grūtniecības un grūtniecības laikā. EZA Ārkārtas darba grupas (ETF) veiktā vērtēšana liecina, ka mRNS Covid-19 vakcīnas neizraisa grūtniecības sarežģījumus topošām mātēm un viņu bērniem un tās vienlīdz efektīvi samazina hospitalizācijas un nāves risku gan grūtniecēm, gan personām, kurām nav grūtniecības.

Komiteja atkārtoti uzsver, ka pieejamo datu kopums apstiprina, ka šo vakcīnu sniegtais guvums atsver riskus.

Veselības aprūpes speciālisti un pacienti tiek aicināti turpināt ziņot par stipras menstruālas asiņošanas gadījumiem nacionālajām atbildīgajām iestādēm (Latvijā - Zāļu valsts aģentūrai - šeit).

PRAC turpinās uzraudzīt šo traucējumu gadījumus un sniegs turpmāku informāciju, ja būs nepieciešami jauni ieteikumi.

 

Ustekinumabs (Stelara): brīdinājums par dzīvo vakcīnu lietošanu zīdaiņiem, kuru mātes grūtniecības laikā saņēmušas ustekinumabu

PRAC ir ieteikusi pievienot brīdinājumu ustekinumaba (Stelara) produkta informācijā (lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā) par dzīvo vakcīnu lietošanu zīdaiņiem, kuru mātes grūtniecības laikā ir saņēmušas ustekinumabu.

Ustekinumabs ir reģistrēts ES smagas zvīņveida psoriāzes, psoriātiskā artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta ārstēšanai.

Produkta informācijā jau ieteikts izvairīties no ustekinumaba lietošanas grūtniecības laikā. Personām ar reproduktīvu potenciālu ieteikts izvairīties no grūtniecības iestāšanās un izmantot atbilstošu kontracepcijas līdzekli Stelara lietošanas laikā un vismaz 15 nedēļas pēc pēdējā Stelara ārstēšanas kursa.

Komiteja ir izvērtējusi pieejamos pierādījumus par ustekinumaba lietošanu grūtniecības laikā, tostarp datus no lietošanas novērojumu pētījumiem ES, Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā, kā arī no reģistrācijas apliecības īpašniekam pieprasītā kumulatīvā vērtējuma.

Ustekinumabs spēj šķērsot placentu. Tā klātbūtne konstatēta asins serumā (asins šķidrajā komponentē) zīdaiņiem, kas bija pakļauti ustekinumaba iedarbībai in utero (zīdaiņi, kuru mātes grūtniecības laikā saņēmušas šīs zāles).

Lai gan dati par ustekinumabu ir ierobežoti, zīdaiņiem, kuri grūtniecības laikā tiek pakļauti ustekinumaba iedarbībai, pēc dzimšanas var būt paaugstināts infekcijas risks.

Tāpēc PRAC ieteica, ka zīdaiņiem, kuri grūtniecības laikā pakļauti ustekinumaba iedarbībai, nav ieteicama dzīvo vakcīnu ievade (tās ir vakcīnas, kas iegūtas, izmantojot novājinātu vīrusu vai baktēriju) sešus mēnešus pēc dzimšanas vai līdz brīdim, kad ustekinumaba līmenis zīdaiņa serumā vairs nav nosakāms. Gadījumos, kad konkrētam zīdainim pastāv skaidri klīniski ieguvumi, dzīvo vakcīnu ievade var tikt apsvērta agrāk, ja ustekinamaba līmenis zīdaiņa serumā nav nosakāms.

PRAC ieteikums tiks pārsūtīts lēmuma pieņemšanai EZA Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejai (CHMP).

 

Jauna drošuma informācija veselības aprūpes speciālistiem

Sniedzot padomus citām EZA komitejām ar drošumu saistītos jautājumos, PRAC apsprieda Vēstuli veselības aprūpes speciālistiem (VVAS), kas satur svarīgu informāciju par Janus kināzes inhibitoriem un amfepramonu saturošām zālēm.

 

Janus kināzes (JAK) inhibitori: pasākumi nopietnu blakņu mazināšanai

Šī VVAS informēs veselības aprūpes speciālistus par riskmazināšanas pasākumiem, kuru nolūks ir novērst smagas blaknes, ko saista ar Janus kināzes (JAK) inhibitoru (zāles iekaisīgu slimību ārstēšanai) lietošanu. 

 

Amfepramonu saturošās zāles: ieteikumi pacientiem par citām ārstēšanas iespējām

Šī VVAS informēs veselības aprūpes speciālistus par EZA atkārtotās vērtēšanas noslēgumu par amfepramonu saturošām zālēm un nepieciešamību ieteikt pacientiem citas ārstēšanas iespējas.

VVAS par amfepramonu saturošām zālēm tiks pārsūtīta Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupai (CMDh) un VVAS par Janus kināzes inhibitoriem tiks pārsūtīta EZA Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejai (CHMP). Pēc CMDh un CHMP slēdziena saņemšanas reģistrācijas apliecības īpašnieks izplatīs VVAS veselības aprūpes speciālistiem saskaņā ar apstiprināto saziņas plānu. Tā tiks arī publicēta VVAS tīmekļa lapā un ES dalībvalstu nacionālajos reģistros.

 

EZA zinātniskajās komitejās un darba grupās piedalās arī Latvijas Zāļu valsts aģentūras speciālisti.

 

Terminu skaidrojums:

Drošuma signālu izvērtēšana. Drošuma signāls ir informācija, kas liecina par potenciālu jaunu cēloņsakarību vai zināmas saistības starp zālēm un nevēlamu notikumu jaunu aspektu, kuru gadījumā nepieciešama tālāka izvērtēšana. Drošuma signāliem var būt vairāki izcelsmes avoti, piemēram, spontāni ziņojumi, klīniskie pētījumi un zinātniskā literatūra. Plašāka informācija pieejama EZA tīmekļvietnes sadaļā “Signālu vadība”.

Periodiski atjaunināmie drošuma ziņojumi (saīsinājumā – PSUR) ir ziņojumi, kurus sagatavo reģistrācijas apliecības īpašnieks, lai raksturotu globālo drošuma pieredzi noteiktu zāļu lietošanā konkrētā laikā periodā pēc šo zāļu reģistrācijas. PSUR ziņojumi par zālēm, kuras satur vienu aktīvo vielu vai identisku aktīvo vielu kombināciju, bet kurām ir atšķirīgas reģistrācijas apliecības un kuras ir reģistrētas dažādās ES dalībvalstīs, tiek vērtēti kopā vienotās vērtēšanas procedūras ietvaros. Plašāka informācija pieejama EZA tīmekļvietnes sadaļā “Periodiski atjaunināmie drošuma ziņojumi: jautājumi un atbildes”.

Riska pārvaldības plāni (saīsinājumā – RMP) ir ar zālēm saistīto risku identificēšanai, raksturošanai, novēršanai vai mazināšanai paredzēto darbību un intervenču detalizēts apraksts. Uzņēmumiem ir pienākums iesniegt riska pārvaldības plānu EZA kopā ar zāļu reģistrācijas pieteikumu. Riska pārvaldība plāni tiek pastāvīgi atjaunināti zāļu dzīves cikla laikā, kļūstot pieejamai jaunai informācijai. Plašāka informācija pieejama EZA tīmekļvietnes sadaļā “Riska pārvaldības plāni".

Pēcreģistrācijas drošuma pētījumi (saīsinājumā – PASS) ir pētījumi, kas tiek veikti pēc zāļu reģistrācijas, lai iegūtu plašāku informāciju par šo zāļu drošumu vai noteiktu riska vadības pasākumu efektivitāti. PRAC izvērtē pēcreģistrācijas drošuma pētījumu protokolus (ar pētījuma organizāciju saistītos aspektus) un rezultātus. Plašāka informācija pieejama EZA tīmekļvietnes sadaļā “Pēcreģistrācijas drošuma pētījumi”.

Kopienas vērtējumprocedūra tiek izmantota, lai risinātu tādus jautājumus kā bažas par zāļu vai zāļu grupas drošumu vai guvumu un risku attiecību. Ar zāļu drošumu saistītas kopienas vērtējumprocedūras gadījumā dalībvalsts vai Eiropas Komisija pieprasa PRAC veikt konkrētu zāļu vai zāļu grupas zinātnisko izvērtēšanu ES vārdā. Plašāka informācija pieejama EZA tīmekļvietnes sadaļā “Kopienas vērtējumprocedūras”.

Pandēmijas kopsavilkuma drošuma ziņojumi ieviesti Covid-19 vakcīnu pastiprinātās drošuma uzraudzības ietvaros. Šie ziņojumi papildina PSUR iesniegšanu. Plašāka informācija sadaļā: EZA Covid-19 vakcīnu farmakovigilances plāns.


*PRAC – EZA Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja jeb saīsināti – EZA Zāļu drošuma komiteja.

1 Ytterberg SR, et al. Cardiovascular and cancer risk with tofacitinib in rheumatoid arthritis. New Engl J Med 2022;386(4):316-326. doi: 10.1056/NEJMoa2109927

2 Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa.