Pārlekt uz galveno saturu

Covid-19: jaunākie dati atkārtoti apliecina mRNS vakcīnu lietošanas drošumu grūtniecības laikā

19.01.2022.

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA)  Covid-19 darba grupa (ETF) uzsver, ka vakcinācija joprojām ir būtisks elements cīņā pret Covid-19, it īpaši apstākļos, kad ES/EEZ valstīs turpina izplatīties dažādi vīrusa paveidi. EZA ETF uzsver pieaugošos pierādījumus, kas liecina par to, ka mRNS Covid-19 vakcīnas neizraisa grūtniecības komplikācijas topošajām mātēm un viņu bērniem.

Šī darba grupa uzsāka detalizētu vērtēšanu, kurā tika ietverti vairāki pētījumi, kuros kopā aplūkoti 65 000 grūtniecības gadījumu dažādās grūtniecības stadijās. Vērtēšanā netika konstatēti pierādījumi, kas liecinātu par grūtniecības komplikāciju, spontānu abortu, priekšlaicīgu dzemdību vai nevēlamas iedarbības uz nedzimušo bērnu paaugstinātu risku pēc vakcinācijas ar mRNS Covid-19 vakcīnām. Neskatoties uz datu trūkumiem, šie rezultāti novēroti vairākos pētījumos, kuros aplūkoti šie iznākumi.

Šie pētījumi norāda arī uz to, ka Covid-19 vakcīnas vienlīdz efektīvi samazina hospitalizācijas risku gan grūtniecēm, gan personām bez grūtniecības. Arī biežākās grūtniecēm novērotās vakcīnu blakusparādības ir tādas pašas kā vispārējā vakcinēto personu populācijā. Tās ietver sāpes injekcijas vietā, nogurumu, galvassāpes, apsārtumu un pietūkumu injekcijas vietā, muskuļu sāpes un drebuļus. Šīs blakusparādības parasti ir vieglas vai vidēji smagas un mazinās pāris dienu laikā pēc vakcinācijas.

Ņemot vērā, ka grūtniecība līdz šim saistīta ar Covid-19 smagas norises paaugstinātu risku, it sevišķi otrajā un trešajā trimestrī, grūtnieces un sievietes, kurām tuvākajā nākotnē varētu būt grūtniecība, tiek aicinātas vakcinēties saskaņā ar nacionālajām rekomendācijām.

Lielākā daļa informācijas līdz šim iegūta par mRNS vakcīnām (Comirnaty un Spikevax). EZA izvērtēs datus arī par pārējām reģistrētajām Covid-19 vakcīnām, tiklīdz tie būs pieejami.

Sākotnējos klīniskajos pētījumos parasti netiek iekļautas grūtnieces. Tādēļ dati par vakcīnu, kā arī jebkuru citu zāļu lietošanu grūtniecības laikā parasti nav pieejami to reģistrācijas brīdī, bet gan tiek iegūti vēlāk.

Covid-19 vakcīnu pētījumos ar dzīvniekiem netika konstatēta nekāda kaitīga ietekme uz grūtniecību vai attīstību pēc dzimšanas. No reālās prakses iegūto pierādījumu vērtēšana liecina, ka mRNS vakcīnu saņemšanas sniegtie ieguvumi grūtniecības laikā atsver jebkādus iespējamos riskus topošajām mātēm un nedzimušajiem bērniem.

EZA Zāļu reģistrācijas komiteja (CHMP) apsvērs jaunākos datus, kas iegūti no mRNS Covid-19 vakcīnu ražotājiem, lai izvērtētu nepieciešamību pēc izmaiņu veikšanas vakcīnu produktu informācijā sniegtajos ieteikumos, kur tas piemērojams.

Vakcīnu drošuma uzraudzība


Saskaņā ar ES Covid-19 vakcīnu drošuma uzraudzības plānu šīs vakcīnas tiek rūpīgi uzraudzītas un pastāvīgi tiek apkopota un izvērtēta jaunākā informācija par tām. Lai gan Covid-19 vakcīnas jau ir saņēmis ļoti liels cilvēku skaits, vēl var tikt konstatētas noteiktas jaunas blakusparādības, aizvien vairāk cilvēkiem tiekot iekļautiem vakcinācijas programmās. EZA drošuma komiteja PRAC turpinās uzraudzīt to drošumu grūtniecības laikā.

Uzņēmumiem izvirzīta prasība regulāri sniegt jaunāko informāciju un veikt pētījumus savu vakcīnu drošuma un efektivitātes uzraudzībai, tām tiekot izmantotām vispārējā populācijā. Atbildīgās iestādes veic arī papildu pētījumus vakcīnu drošuma un efektivitātes uzraudzībai, tostarp par to lietošanu grūtniecības laikā.

Šie pasākumi ļauj regulējošajām iestādēm savlaicīgi izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtus datus un nepieciešamības gadījumā veikt nepieciešamās normatīvā regulējuma darbības sabiedrības veselības aizsardzībai.

Atsauces

Vakcinācija grūtniecības laikā

Kachikis A, Englund JA, Singleton M, Covelli I, Drake AL, Eckert LO. Short-term Reactions Among Pregnant and Lactating Individuals in the First Wave of the COVID-19 Vaccine Rollout. JAMA Network Open. 2021;4(8):e2121310.
Zauche LH, Wallace B, Smoots AN, et al. Receipt of mRNA Covid-19 vaccines and risk of spontaneous abortion. N Engl J Med 2021;385:1533-1535.
Magnus MC, Gjessing HK, Eide HN, Wilcox AJ, Fell DB, Håberg SE. Covid-19 Vaccination during Pregnancy and First-Trimester Miscarriage. N Engl J Med. 2021 Nov 18;385(21):2008-2010.
Kharbanda EO, Haapala J, DeSilva M, et al. Spontaneous Abortion Following COVID-19 Vaccination During Pregnancy. JAMA. 2021 Oct 26;326(16):1629-1631.


Grūtniecības iznākumi

Wainstock T, Yoles I, Sergienko R, Sheiner E. Prenatal maternal COVID-19 vaccination and pregnancy outcomes. Vaccine. 2021;39(41):6037-6040.
Bookstein Peretz S, Regev N, Novick L, et al. Short-term outcome of pregnant women vaccinated with BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021 Sep;58(3):450-456.
Rottenstreich M, Sela HY, Rotem R, Kadish E, Wiener-Well Y, Grisaru-Granovsky S. Covid-19 vaccination during the third trimester of pregnancy: rate of vaccination and maternal and neonatal outcomes, a multicentre retrospective cohort study. BJOG. 2022 Jan;129(2):248-255.
Blakeway H, Prasad S, Kalafat E, et al. COVID-19 vaccination during pregnancy: coverage and safety. Am J Obstet Gynecol. 2021 Aug 10:S0002-9378(21)00873-5.
UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 47. 25 November 2021.
Theiler RN, Wick M, Mehta R, Weaver AL, Virk A, Swift M. Pregnancy and birth outcomes after SARS-CoV-2 vaccination in pregnancy. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(6):100467.
Trostle ME, Limaye MA, Avtushka V, Lighter JL, Penfield CA, Roman AS. COVID-19 vaccination in pregnancy: early experience from a single institution. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(6):100464.
Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, et al. CDC v-safe COVID-19 Pregnancy Registry Team. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. N Engl J Med. 2021 Jun 17;384(24):2273-2282.
Lipkind HS, Vazquez-Benitez G, DeSilva M, et al. Receipt of COVID-19 Vaccine During Pregnancy and Preterm or Small-for-Gestational-Age at Birth - Eight Integrated Health Care Organizations, United States, December 15, 2020-July 22, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Jan 7;71(1):26-30.
ACIP Presentation Slides: Sept 22-23, 2021 Meeting. COVID-19 vaccine safety in pregnancy: Updates from the v-safe COVID-19 vaccine. Sept 22, 2021.