Pārlekt uz galveno saturu

Par Covid-19 vakcīnu blakusparādībām ziņo viens no tūkstoša vakcinēto

09.11.2021.

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) apkopotie dati liecina, ka par Covid-19 vakcīnu iespējamām blakusparādībām Latvijā ir ziņojis vidēji viens cilvēks no katra tūkstoša veikto vakcinācijas reižu.

ZVA atgādina, ka tāpat kā pēc visu vakcīnu un jebkuru zāļu lietošanas, arī pēc Covid-19 vakcīnu saņemšanas, var tikt novērotas blakusparādības, bet ne visi cilvēki ar tām saskaras. Tomēr ir ļoti būtiski, ka blakusparādību, ko rada vakcīna, nav vairāk un tās nav smagākas nekā Covid-19 simptomi un pati slimība, no kuras šīs vakcīnas pasargā. Iepazīties ar informāciju par visām Covid-19 vakcīnu apstiprinātām jeb paredzētām blakusparādībām var to lietošanas instrukcijās, kas ikvienam ir pieejamas Zāļu reģistrā ZVA tīmekļvietnē.

Līdz 31. oktobrim Latvijā saņemti 2399 ziņojumi par Covid-19 vakcīnu iespējamām blakusparādībām. Savukārt līdz šim laikam vakcinācija kopumā veikta  gandrīz divus miljonus reižu (1 950 702 reizes), ietverot vakcināciju ar pirmo, otro un trešo devu. Visbiežāk ZVA saņēmusi ziņojumus par jau zināmām un vakcīnu lietošanas instrukcijās norādītām organisma reakcijām, piemēram, par sāpēm vakcīnas injekcijas vietā, paaugstinātu temperatūru, drebuļiem un nogurumu.  

Pfizer-BioNTech izstrādātajai vakcīnai “Comirnaty” un Moderna vakcīnai “Spikevax” biežāk ziņots par blakusparādībām pēc otrās devas. Savukārt AstraZeneca vakcīnai “Vaxzevria” un Janssen Covid-19 vakcīnai - pēc pirmās devas. Covid-19 vakcīnu blakusparādības parasti rodas 8-10 stundu laikā pēc vakcinācijas un izzūd divu vai trīs dienu laikā.

No visiem Latvijā saņemtajiem Covid-19 vakcīnu blakusparādību ziņojumiem 23% jeb 545 ziņojumi ir klasificēti kā būtiski. Tas nozīmē, ka šajos gadījumos ziņots par reakcijām, kuru dēļ veikta, piemēram, pacienta hospitalizācija vai ārsts to uzskatījis par medicīniski būtisku reakciju. Bet tas nenozīmē, ka visos gadījumos ziņotie veselības traucējumi ir obligāti saistīti ar zāļu lietošanu, proti, ka ir apstiprināta blakusparādība. Lai to noteiktu, šie ziņojumi tiek izvērtēti un nepieciešamības gadījumā tiek ievākta papildu informācija.

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kas būtu ticami saistīts ar vakcīnas pret Covid-19 saņemšanu.

ZVA aicina iedzīvotājus vērsties pie sava ārsta, ja pēc vakcīnas vai jebkuru citu zāļu saņemšanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām.

Ārsta pienākums ir ziņot par konstatētām zāļu, arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām ZVA. Ziņojumu var iesniegt arī ikviens iedzīvotājs, to var izdarīt ZVA tīmekļvietnes www.zva.gov.lv  sadaļā “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci”.

Visi Latvijā un ikvienā Eiropas Savienībā (ES) dalībvalstī saņemtie blakusparādību ziņojumi tiek ievadīti vienotā blakusparādību ziņojumu datubāzē. Šajā datubāzē esošās blakusparādības zinātniski izvērtē Eiropas Zāļu aģentūras un visu ES dalībvalstu zāļu drošuma speciālisti, lai kopīgi noskaidrotu ziņojumos ietverto reakciju iespējamo cēloņsaistību ar zālēm. Ne vienmēr tā apstiprinās. Bet, ja  apstiprinās, tā tiek atzīta par blakusparādību un ar to tiek papildinātas lietošanas instrukcijas un zāļu apraksti visā ES.

Līdz ar to ziņošana par zāļu blakusparādībām ir dalīšanās ar informāciju par iespējamu blakusparādību (jeb veselības traucējumiem) un iesaistīšanās zāļu drošuma uzraudzībā. Viens ziņojums par blakusparādību vēl neliecina par drošuma problēmu zālēm, tomēr bieži tas sniedz būtisku informāciju kopējā Eiropas datu apjomā, pēc kura tiek noteikti zāļu drošuma signāli.

Sniedzot informāciju par zāļu blakusparādībām, Latvija vienmēr ievērojusi atklātības un neatkarīgas informācijas sniegšanas principu, tāpēc aktuālā informācija par saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem regulāri tiek publicēta ZVA tīmekļvietnē, sadaļā “Pacientiem un sabiedrībai > Zāles > Vakcīnas pret Covid-19 > Ziņojumi par blakusparādībām”.