Pārlekt uz galveno saturu

Kompensācija par blakusparādību radīto kaitējumu

Kompensācija par Covid-19 vakcīnu blakusparādību radīto smago vai vidēji smago kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai

 

Valdība šī gada 3. maijā apstiprināja Ministru kabineta noteikumus par kompensācijas piešķiršanu gadījumos, kad vakcīnas pret Covid-19 blakusparādību rezultātā cilvēkam radies  smags vai vidēji smags kaitējums veselībai vai dzīvībai.

Jūs varat pieprasīt kompensāciju savā vai kāda cita vārdā, jo kompensācijai var pieteikties arī pacienta pilnvarotā persona, likumiskais pārstāvis vai mantinieks.


Kādos gadījumos var vērsties pēc kompensācijas?

Kompensācijas saņemšanai var pieteikties, ja izpildās šādi trīs nosacījumi:

1.blakusparādība ir norādīta zāļu aprakstā;

Visu Covid-19 zāļu apraksti ir pieejami Zāļu reģistrā un šeit:

2. vakcinācija veikta Latvijā ar kādu no Eiropas Savienībā reģistrētajām vakcīnām (proti, ar vakcīnu “Comirnaty”, “Spikevax”, “Vaxzevria”, “Jcovden” vai “Nuvaxovid”);

3. personai pēc vakcīnas saņemšanas ir radies smags[1] vai vidēji smags[2]  kaitējums, kas izpaudies kā paliekoši vai ilgstoši (vismaz 26 nedēļas) veselības traucējumi un ir tieši saistīts ar Covid–19 vakcīnas izraisītu blakusparādību.

 

Kā var pieteikties kompensācijai?

Jāaizpilda iesnieguma veidlapa - elektroniska versija (ja iesniegumu parakstīsiet ar elektronisko parakstu) / drukāšanai paredzēta versija (ja iesniegumu aizpildīsiet un parakstīsiet papīra formātā).
Aizpildītam un parakstītam iesniegumam jāpievieno:

  • medicīniski dokumenti, kuri apliecina radušos kaitējumu veselībai vai dzīvībai. Piemēram, diagnostisko izmeklējumu rezultāti, analīzes u.c.
  • ārsta slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta dzīvībai vai veselībai radušos kaitējumu. To var saņemt no ārstējošā ārsta.
  • pacienta nāves gadījumā kompensācijas  prasījuma iesniegumu var iesniegt pacienta mantinieks, pievienojot apliecību par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecību un patologanatomiskās izmeklēšanas protokolu vai tiesu medicīnas eksperta atzinumu.

Iesniegums un pievienotie dokumenti jāsūta ZVA uz e-pastu info@zva.gov.lv (iesniegumam jābūt parakstītam, izmantojot e-parakstu). Ja esat e-adreses lietotājs, saziņai aicinām izmantot e-adresi.
Papīra formātā parakstītu iesniegumu jāsūta ZVA pa pastu vai var sniegt ZVA Klientu apkalpošanas centrā, 11. kabinetā (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003).

 

Kā notiek iesnieguma izvērtēšana?

  • ZVA vērtē ziņotās blakusparādības iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnu. Ja nepieciešams, ZVA pieprasa iesnieguma iesniedzējam papildinformāciju.
  • ZVA piesaista arī ārstus speciālistus, kuri izvērtē pacienta veselībai radušos kaitējumu iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību.
  • Smaga vai vidēji smaga kaitējuma konstatēšanas gadījumā ZVA nosaka izmaksājamās kompensācijas apmēru atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu un nosūtīs šo lēmumu iesniedzējam uz viņa norādīto e-pasta adresi (vai pa pastu).

 

Cik ilgā laikā ZVA izvērtē iesniegumu?

ZVA iesniegumu izskata un lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā. Sarežģītākos gadījumos – viena gada laikā.

 

Svarīgi zināt!

Kompensāciju ir iespējams pieprasīt divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā trīs gadu laikā no vakcinācijas dienas.
ZVA lēmumu var apstrīdēt, vēršoties ar iesniegumu Veselības ministrijā. Savukārt Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

 

Informatīvie materiāli


Papildu informācijai

Ministra kabineta 2022. gada 3. maija  noteikumi Nr. 272  “Noteikumi par kompensāciju par vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai”


[1] Smags kaitējums – paliekoši veselības traucējumi, kas izraisa neatgriezenisku pašaprūpes, funkcionēšanas, darbspēju un dzīves kvalitātes zudumu, vai nāve, un ir tieši saistīti ar Covid–19 vakcīnas izraisītu blakusparādību, un atbilst Ministru kabineta Noteikumu Nr. 272 1. pielikuma 3., 4. vai 5. punktā norādītajām pazīmēm;
[2] Vidēji smags kaitējums – ilgstoši veselības traucējumi, kas ir tieši saistīti ar Covid–19 vakcīnas izraisītu blakusparādību, daļēji (arī neatgriezeniski) ierobežojot pašaprūpi, funkcionēšanas, darbspējas un dzīves kvalitāti, un atbilst Ministru kabineta Noteikumu Nr. 272 1. pielikuma 1. vai 2. punktā norādītajām pazīmēm.