Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu patēriņa statistika 2013

Zāļu patēriņa statistika 2013

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) jau divpadsmito reizi ir izdevusi statistikas pārskatu par zāļu patēriņu valstī, kurā šoreiz ir iekļauti Latvijas zāļu patēriņa statistikas dati no 2009. līdz 2013. gadam.

Līdzīgi kā iepriekš arī 2013. gadā ir saglabājusies pieauguma tendence realizēto zāļu iepakojumu skaita ziņā (44.33 miljoni iepakojumu – 1% pieaugums) un realizācijas apjoma ziņā eiro (307.59 miljoni EUR – 4% pieaugums). Latvijas Zāļu reģistrā iekļauto realizēto zāļu viena iepakojuma vidējā cena 2013. gadā (~7 EUR) ir palielinājusies par 3% (salīdzinājumam 2012. gadā pieaugums bija ~ 2%). Nereģistrētu zāļu viena iepakojuma vidējā cena 2013. gadā (~12 EUR) ir palielinājusies par 11% (salīdzinoši iepriekšējos divos gados bija vērojama cenas samazināšanās).

Lielākās zāļu patērētāju grupas katru gadu nemainīgi ir aptiekas, citas lieltirgotavas un ārstniecības iestādes. 83% no visa aptiekām realizētā zāļu apjoma eiro piegādāja četras lielākās zāļu lieltirgotavas – Recipe Plus, Tamro, Magnum Medical, Euroaptieka. Recepšu un bezrecepšu zāļu tirgus attiecība 2013. gadā gandrīz nav mainījusies – recepšu zālēm veidojot 55% no tirgus pēc pārdotajiem iepakojumiem, 81% pēc realizācijas apjoma eiro, 79% pēc DID (definētās dienas devas uz 1000 iedzīvotājiem dienā). 2013. gadā nav mainījies arī zāļu tirgus sadalījums pēc galvenajām ATĶ (anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas) grupām, pirmajā vietā pārliecinoši joprojām ir kardiovaskulārās sistēmas slimību ārstēšanai paredzētās zāles.

Pārskatā ir informācija par kopējo zāļu realizāciju eiro, realizēto iepakojumu skaitu, realizācijas sadalījumu pa atsevišķām patērētāju grupām, sadalījumu pēc zāļu izsniegšanas kārtības, definētajās dienas devās (DDD) izteikto zāļu realizācijas apjomu uz 1000 Latvijas iedzīvotājiem dienā (DID). Tāpat arī ir norādīta informācija par visvairāk pārdotajām zālēm Latvijā, kā arī sniegts plašāks ieskats par Latvijā ražoto zāļu tirgu. Zāļu patēriņa dati iegūti, apkopojot un analizējot Zāļu valsts aģentūrai sniegtos licencēto lieltirgotavu zāļu realizācijas pārskatus.

Zāļu patēriņa statistika ir datu avots, lai analizētu patēriņu, plānotu rīcību prognozētu vai pēkšņu zāļu pieejamības pārtraukumu gadījumos, kā arī pieņemtu lēmumus zāļu drošas lietošanas veicināšanai.

Izmantojot zāļu patēriņa statistikas datus, kas izteikti DID, ir iespējams novērtēt pacientu skaitu, kas lieto konkrētās grupas zāles, tādējādi, ja rodas problēmas ar zāļu drošu lietošanu, ir iespējams apzināt situācijas nopietnību.

Pētot zāļu patēriņa tendences vairāku gadu garumā, var atklāt neracionālas zāļu lietošanas pazīmes un veicināt zāļu neracionālas lietošanas novēršanu ilgstošā laika posmā, kā arī pārliecināties, vai jau iepriekš veiktie pasākumi zāļu lietošanas kvalitātes uzlabošanā ir snieguši vēlamos rezultātus.

 

Zāļu patēriņa statistika 2013 (LV / ENG)