Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Republikas Zāļu reģistrs 2018

Zāļu reģistrs 2018

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izdevusi jauno Latvijas Republikas Zāļu reģistru 2018, tādējādi nodrošinot ārstus, farmaceitus un citus veselības nozares speciālistus, kā arī plašāku sabiedrību ar pilnīgu un oficiālu informāciju par zālēm. Izdevums ir pieejams gan drukātā, gan elektroniskā formātā USB datu nesējā.

Latvijas Republikas Zāļu reģistrs ietver informāciju par 7435 nacionāli (neatkarīgā nacionālā procedūrā, savstarpējās atzīšanas un decentralizētā procedūrā), centralizēti reģistrētām, paralēli importētām un paralēli izplatītām zālēm. Tāpat kā iepriekšējos izdevumos tajā ir publicēti zāļu nosaukumi, zāļu formas, aktīvo vielu starptautiskie nosaukumi (INN), stiprums/koncentrācija, farmakoterapeitiskā grupa, anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas (ATĶ) kods, reģistrācijas numurs,* izsniegšanas kārtība, kā arī reģistrācijas apliecību īpašnieki un paralēlie importētāji.

Tāpat kā pērn arī šajā 2018. gada izdevumā Latvijas Republikas Zāļu reģistrs ir sniegta informācija par zālēm, kuras ir iekļautas Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS). Šīm zālēm ir pievienota norāde, kurā KZS sarakstā ietverts vismaz viens no zāļu produktiem. Izmantoti KZS saraksti, kas ir spēkā no 2018. gada 1. marta (A un B saraksts) un no 2018. gada 1. februāra (C saraksts). Izdevumā norādītas arī maksimāli pieļaujamās zāļu produktu cenas aptiekā (eiro ar PVN)**. Kompensējamo zāļu saraksta (KZS) zālēm cenas norādītas gadījumos, ja tās tiek izplatītas arī ārpus ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas.

Elektroniskajā izdevumā ar zāļu aprakstiem un lietošanas instrukcijām izveidota ērta informācijas meklēšanas forma, kuras izmantošanai ikdienā nav nepieciešams internets. Tajā iekļautie zāļu apraksti palīdzēs ārstam un farmaceitam izvēlēties pacientam piemērotākās zāles, kā arī noskaidrot vai precizēt būtisku informāciju par zāļu pareizu lietošanu, iespējamām blaknēm u.c. informāciju, tādējādi veicinot zāļu drošu lietošanu.

ZVA aicina ārstus, farmaceitus un citus veselības nozares speciālistus iegādāties Zāļu reģistraoficiālodrukāto izdevumu (13,52 EUR ar PVN) un Zāļu reģistra oficiālo elektronisko izdevumu ar zāļu aprakstiem un lietošanas instrukcijām (7,83 EUR ar PVN), kas būs atbalsts ikdienas darbam un padarīs ērtāku zāļu ordinēšanu pacientam.

Latvijas Republikas Zāļu reģistru var saņemt ZVA, Jersikas ielā 15, Rīgā, 11. kabinetā, vai pa pastu (pasta izdevumus apmaksā saņēmējs). Pieteikties izdevuma saņemšanai var pa tālr. 67078422 vai pa e-pastu: info@zva.gov.lv. Norēķināties var ZVA uz vietas, 11. kabinetā (tikai bezskaidras naudas norēķini), vai ar pārskaitījumu.

 

Latvijas Republikas Zāļu reģistra aktuālā versija pieejama ZVA mājaslapā:

 

 

* Reģistrācijas numurs norādīts nacionāli reģistrētām zālēm (paralēli importētām zālēm šis numurs sākas ar burtu “I”), savukārt centralizētā procedūrā reģistrētām zālēm reģistrācijas numura vietā ir norāde, ka zāles ir “Reģistrētas EMA” (t.i., Eiropas Zāļu aģentūrā).

** Cenas norādītas dažādiem iepakojuma lielumiem (cenas spēkā 2018. gada 16. februārī).

Papildu informācijai: Dita Okmane Zāļu valsts aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr.: +371 67078422, e-pasts: dita.okmane@zva.gov.lv