Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu valsts aģentūra publicē 2021. gada publisko pārskatu

30.06.2022.

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) publicē 2021. gada publisko pārskatu. Šajā izdevumā ir apkopota informācija par Aģentūras paveikto pagājušajā gadā. Aicinām lasīt publisko pārskatu elektroniski – šeit.

2021. gadā Aģentūras prioritātes lielā mērā virzījusi Covid-19 pandēmija un tās radītie nosacījumi. Neraugoties uz šiem izaicinājumiem, esam nodrošinājuši arī iestādes pamatdarbību un virzību uz stratēģisku attīstību, nodrošinot spēju pielāgoties nākotnes vajadzībām.

“Ir liels prieks, ka, neraugoties uz mainīgo un sarežģīto ārējās vides ietekmi, Aģentūrā paveikts daudz un kopīgais darbs virzīts ne tikai funkciju izpildei, bet arī stratēģisko mērķu sasniegšanai un darba kvalitātes uzlabošanai. To noteikti ir veicinājusi atbilstošas iekšējās darba vides un kultūras veidošana, ko paši darbinieki ikgadējā aptaujā novērtējuši ļoti augstu: vairāk nekā 95 % aptaujas dalībnieku Aģentūru vērtē kā mūsdienīgu iestādi, kurā savstarpējā komunikācija, darba vide un informācijas nodrošinājums vērtējams ļoti labi,” norāda Zāļu valsts aģentūras direktora p.i. Ilze Bude.

 

Daži skaitļi, kas raksturo pērn paveikto:

 • reģistrētas un pārreģistrētas 383 zāles,
 • izsniegtas 9117 zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta un izplatīšanas atļaujas,
 • 53 atļaujas zāļu klīnisko pētījumu veikšanai,
 • Latvijā kopumā 2021. gadā noritēja 226 zāļu klīniskie pētījumi,
 • saņemti 3929 ziņojumi par zāļu iespējamām blaknēm,
 • Zāļu ekspertīzes laboratorijā veiktas 81 zāļu parauga analīzes; pārbaudīti 548 zāļu kvalitātes rādītāji; pēc aptieku pieprasījuma pagatavoti 228 titrētie šķīdumi, indikatori un reaktīvi; pārbaudīti 73 attīrītā ūdens, ko iegūst aptiekās, paraugi,
 • lietošanas drošuma uzraudzība veikta 296 Latvijā izplatītām medicīniskām ierīcēm,
 • pērn Aģentūra izsniegusi 14 Brīvās tirdzniecības un 157 Produktu sertifikātus zālēm un 28 Brīvās tirdzniecības sertifikātus Latvijā ražotajām medicīniskām ierīcēm, veicinot Latvijā reģistrētu zāļu un medicīnisko ierīču eksportu uz valstīm, kas atrodas ārpus ES,
 • izsniegtas/ pārreģistrētas 363 aptieku licences, 35 zāļu lieltirgotavu licences, 12 zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumu licences un 4 licences aktīvo farmaceitisko vielu ražotājiem,
 • veiktas 14 uzņēmumu labas ražošanas prakses pārbaudes jeb inspekcijas un 27 labas izplatīšanas prakses inspekcijas,
 • veiktas 4 cilvēka asiņu un asins komponentu sagatavošanas iestāžu atbilstības pārbaudes, 10 ārstniecības iestāžu asins kabinetu pārbaudes un 8 pārbaudes audu centros,
 • pērn Aģentūra sniedza 44 atzinumus par jaunu zāļu vispārīgo nosaukumu un zāļu, kuru sastāvā ir jaunas vairāku aktīvo vielu kombinācijas, klīnisko un izmaksu efektivitāti,
 • sagatavoti 37 lēmumi saistībā ar medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu.

 

Infografika "2021. gadā paveiktais''.

 

Pārskats

 

Šis publiskais pārskats un iepriekšējie izdevumi ir pieejami Aģentūras tīmekļvietnes sadaļā “Par mums”.