Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu valsts aģentūra informē komersantus par pilnveidoto zāļu izplatīšanas kārtību – citas valsts tirgum paredzēto iepakojumu izplatīšanu

25.03.2024.

Lai nodrošinātu savlaicīgu zāļu pieejamību Latvijā un plašāk atvieglotu iespējas komersantiem operatīvi ievest zāles situācijās, kad reģistrētie medikamenti apstiprinātajos (Latvijas tirgum paredzētajos) iepakojumos nav pieejami, piemēram, ražošanas sarežģījumu vai piegāžu traucējumu dēļ, pilnveidota zāļu izplatīšanas kārtība. 

Šī gada 20. martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām, paplašinot to izņēmumu gadījumu skaitu, kad komersanti var izplatīt Latvijā reģistrētās zāles citas valsts tirgum paredzētos iepakojumos, paziņojot par to Zāļu valsts aģentūrai (ZVA). Tas nozīmē, ka šajos gadījumos komersantiem vairs nevajadzēs saņemt ZVA atļauju, lai izplatītu Latvijā zāles, kā tas bija nepieciešams līdz šim.

Paziņošanas kārtība turpmāk attieksies arī uz zālēm, kuras ir iepakojumos, kas paredzēti izplatīšanai citas ES vai EEZ valstīs un kuru reģistrācijas dokumentācija ir identiska Latvijā apstiprinātajai dokumentācijai, gadījumos, kad Latvijas Zāļu reģistrā nav iekļauti citi analogi – tās ir vienīgās reģistrētās zāles ar šādu aktīvo vielu, stiprumu un zāļu formu.

ZVA papildus informē, ka šobrīd tiek precizēta procedūra attiecībā uz paziņojuma izskatīšanu, paredzot informācijas publiskošanu arī ZVA tīmekļvietnē. Nodrošinot publisku pieejamību paziņošanas procedūras ietvaros saņemtajiem datiem, tiks nodrošināta gan reģistrācijas apliecības īpašnieka informētība par procedūras pabeigšanu un to, ka  tas ir tiesīgs uzsākt zāļu izplatīšanu, gan arī informācija būs pieejama arī Veselības inspekcijai (kas tai nepieciešama, veicot pārbaudes), zāļu vairumtirgotājiem, ārstniecības iestādēm un aptiekām (izplatot un saņemot konkrētās zāles) un citām iesaistītajām pusēm.