Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu reģistrā ieviests simbols “KZS L” – norāde lētākajām kompensējamām zālēm

06.05.2020.

Zāļu reģistra tiešsaistes meklētājā, kas ir pieejams, klikšķinot Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv uz banera “Zāļu reģistrs”, pilotprojekta veidā ir ieviestas jaunas norādes:

  • “KZS L”, proti, Nacionālā veselības dienesta (NVD) Kompensējamo zāļu saraksta (KZS) lētākais medikaments līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā, ja tajā nav noteikts references medikaments, un
  • “KZS L1-L5”nākamās lētākās kompensējamās zāles pēc references zālēm vai pēc lētākajām zālēm līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā (jeb nākamās lētākās pēc zālēm, pie kurām Zāļu reģistrā ir norādīti simboli “KZS R” vai “KZS L”) (Šīs informācijas avots ir NVD).

No šī gada 1. aprīļa, izrakstot A saraksta zāles kompensācijas sistēmas ietvaros, lietojams zāļu starptautiskais nepatentētais nosaukums (SNN) un aptiekā pacientam izsniedzamas references zāles vai lētākās kompensējamās zāles (jeb KZS iekļautās lētākās zāles līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā). Šādu prasību paredz Ministru kabineta noteikumi par kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksas kārtību.

Ja Zāļu reģistrā pie konkrētu zāļu nosaukuma ir simbols “KZS R” (šis simbols apzīmē KZS iekļautos references medikamentus) vai “KZS L” (lētākais medikaments līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā), bet šīs zāles nav pieejamas lieltirgotavās (t.i., pie šo zāļu nosaukuma ir redzams sarkans krusts “X”), tad aptiekā jāizsniedz nākamās lētākās kompensējamās zāles, kuras atzīmētas ar simbolu “KZS L1”.

Savukārt, ja nav pieejamas ne ar “KZS R” vai “KZS L”, ne ar “KZS L1” apzīmētās zāles, tad jāizsniedz nākamās lētākās KZS iekļautās zāles, kas ir apzīmētas ar “KZS L2” (numurs pie simbola norāda secību - pirmais līdz piektais lētākais medikaments). Piemēram, “KZS L1”, “KZS L2”, “KZS L3”.

Šāda secība pēc 1. aprīļa ir arī valsts kompensējamo zāļu A saraksta medikamentu izrakstīšanai. Ja aptiekā izsniegtās references vai lētākās līdzvērtīgas zāles (piemēram, “KZS R”) nedod vēlamo terapeitisko efektu vai rada blakusparādības, ārstniecības persona to vietā uz īpašās receptes izraksta komerciāla nosaukuma valsts kompensējamās zāles, sākot ar zemāko cenu SNN ietvaros. Proti, izraksta zāles, pie kurām Zāļu reģistrā ir simbols “KZS L1”. Šādā gadījumā lūdzam iesniegt Zāļu valsts aģentūrā ziņojumu par zāļu blakusparādībām, tai skaitā arī par zāļu terapeitiskā efekta trūkumu. Ziņojumu var iesniegt ZVA tīmekļa vietnē vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz banera “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci”.

Zāļu reģistra meklētājā arī ir iekļauta informācija par paredzamo zāļu piegādes atjaunošanas datumu gadījumos, ja pacientam nepieciešamās zāles uz laiku nav pieejamas Latvijā. Piemēram, zāles var nebūt īslaicīgi pieejamas uzņēmuma ražošanas sarežģījumu vai citu iemeslu dēļ. Šī piegādes atjaunošanas laika informācija Reģistra lietotājiem ir pieejama, novietojot peles kursoru uz sarkanā simbola “X”. Šādas informācijas sniegšana Zāļu valsts aģentūrai ir zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka pienākums, kas ir noteikts normatīvos aktos.

Aicinām ārstniecības personas, farmaceitus un farmaceita asistentus izmantot šīs Zāļu reģistra ieviestās norādes “KZS R”, “KZS L” un “KZS L 1-5”, izrakstot vai izsniedzot pacientiem zāles. Aicinām arī informēt Zāļu valsts aģentūru, ja jums ir ierosinājumi Zāļu reģistra un norāžu pilnveidei, kā arī ja vēlaties ziņot par pamanītām neatbilstībām. Informējiet, rakstot uz info@zva.gov.lv.

Zāļu reģistrs ir datubāze, kurā ir oficiāla un aktuāla informācija par Latvijā reģistrētām un izplatītām zālēm, ietverot arī Eiropā centralizēti reģistrētas zāles. Reģistrā ir atrodami arī zāļu apraksti un lietošanas instrukcijas, kā arī iespējams noskaidrot maksimāli pieļaujamo zāļu cenu aptiekā un izmantot plašu klāstu citu Reģistra funkciju.

 

Vairāk informācijas par zāļu kompensācijas kārtību lasiet Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē - šeit