Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām līdz š.g. 1. februārim jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā valsts statistikas pārskati

04.01.2024.

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā" 9. punktu, zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām līdz š.g. 1. februārim jāsagatavo un jāiesniedz ZVA valsts statistikas pārskati par 2023. gadu.

Lūdzam aizpildīt veidlapas, kas pieejamas elektroniski ZVA tīmekļvietnē:

vai arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv pieejamās veidlapas:

Oficiālās statiskas gada pārskata par zāļu ražotāja, zāļu lieltirgotavas vai aptiekas darbību iesniegšana

Elektroniski aizpildītu veidlapu lūdzam sūtīt ZVA uz e-pastu info@zva.gov.lv vai E-adresi līdz š.g. 1. februārim. Ja elektroniski aizpildītā veidlapa nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt ZVA klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā) parakstītu veidlapas oriģinālu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003).