Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu drošuma komitejai Eiropā – 10 gadi

13.07.2022.

Informējam, ka Eiropas Zāļu aģentūras Zāļu drošuma komiteja (PRAC)* atzīmē savas pastāvēšanas 10. gadadienu. Šī komiteja ir atbildīga par zāļu drošuma uzraudzību Eiropā, un kopš tās dibināšanas komitejā strādā arī Latvijas Zāļu valsts aģentūras (ZVA) speciālisti, lai nodrošinātu, ka zāles Latvijā un visā ES ir lietošanai drošas.

Pirmā PRAC sanāksme notika 2012. gada jūlijā. Kopš šīs komitejas izveides kopumā notikušas 112 plenārsēdes, kurās izvērtēti vairāk nekā 3 900 zāļu drošuma jautājumi, norādot uz PRAC svarīgo un galveno lomu zāļu drošuma uzraudzībā Eiropā.

Šīs zinātniskās komitejas darbs balstās uz visu ES dalībvalstu nacionālo zāļu aģentūru speciālistu (to vidū arī Latvijas ZVA zāļu drošuma uzraudzības jeb farmakovigilances speciālistu) kopīgu darbu. Proti, uz sagatavotiem ES nozīmes zāļu drošuma vērtējuma ziņojumiem par konkrētām zālēm, viedokļu apmaiņu un kopīgu diskusiju rezultātiem PRAC plenārsēdēs, kas notiek katru mēnesi. Darbs turpinās arī plenārsēžu starplaikos, sagatavojot un komentējot zāļu drošuma vērtējuma ziņojumus, vadlīnijas un citus farmakovigilances dokumentus.  

PRAC un ikvienas ES dalībvalsts zāļu aģentūras, to vidū arī Latvijas ZVA, darbības mērķis ir pacientu drošība, lietojot zāles.

Balstoties uz PRAC zāļu drošuma vērtējumiem, regulāri tiek papildināti zāļu apraksti un lietošanas instrukcijas ar jaunām blaknēm, brīdinājumiem un riska mazināšanas ieteikumiem, kas jāņem vērā ārstam, parakstot zāles, farmaceitam – tās izsniedzot un pacientam – tās lietojot, lai zāļu lietošana būtu droša un tiktu iespējami maksimāli mazināts blakņu rašanās risks. Zāļu apraksti un lietošanas instrukcijas ir oficiāli apstiprinātā pamatinformācija par zālēm, kas ikvienam ir pieejama Zāļu reģistrā.

Informācijai: jaunākā ziņa “Svarīgākais no Farmakovigilances riska novērtēšanas komitejas (PRAC) sanāksmes 2022. gada 4. - 7. jūlijā” ir pieejama šeit.

 


*PRAC – pilnais nosaukums “Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja” (Pharmacovigilnce Risk Assessment Cmmittee - PRAC) jeb saīsināti – “Zāļu drošuma komiteja”.