Pārlekt uz galveno saturu

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Imbruvica (ibrutinibs): jauni risku mazināšanas pasākumi, ieskaitot devas pielāgošanas rekomendācijas, saistībā ar paaugstinātu būtisku kardiālu notikumu risku”