Pārlekt uz galveno saturu

Svarīgākais no Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) sanāksmes 2022. gada 7.-10. februārī

11.02.2022.

PRAC iesaka apturēt hidroksietilcietes šķīdumu infūzijām reģistrācijas apliecību darbību

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Drošuma komiteja PRAC ir ieteikusi apturēt hidroksietilcieti (HEC) saturošo šķīdumu infūzijām reģistrācijas apliecību darbību visā Eiropas Savienībā. Šīs zāles tika reģistrētas kā papildus ārstniecības līdzekļi plazmas tilpuma aizvietošanai pēc akūta (pēkšņa) asins zuduma.
2013. gadā HEC šķīdumu infūzijām drošums tika izvērtēts divās atsevišķās vērtēšanas procedūrās, un toreiz noteiktām pacientu grupām (pacienti kritiskā veselības stāvoklī, pacienti ar apdegumiem vai sepsi, bakteriālu infekciju asinīs) tika ieviesti vairāki ierobežojumi un pasākumi, lai mazinātu nieru bojājuma un letāla iznākuma risku.  
Pēc 2018. gadā veiktās trešās vērtēšanas HEC šķīdumu infūzijām izmantošana tika ierobežota vēl vairāk, atļaujot to tikai sertificētās slimnīcās, un ar nosacījumu, ka veselības aprūpes speciālistiem, kuri paraksta vai ievada šīs zāles, jābūt apmācītiem to atbilstošā lietošanā. HEC šķīdumu infūzijām reģistrācijas īpašniekiem tika izvirzīta prasība veikt zāļu lietošanas pētījumu, lai pārbaudītu, vai šie ierobežojumi tiek ievēroti klīniskajā praksē, un iesniegt šī pētījuma rezultātus EZA.

Tagad PRAC ir izvērtējusi šī pētījuma rezultātus, kas liecina, ka HEC šķīdumi infūzijām joprojām tiek izmantoti neatbilstoši zāļu informācijā (zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā) ietvertajiem ieteikumiem. Ievērojot nopietno risku, kādam joprojām ir pakļautas noteiktas pacientu grupas, PRAC ir ieteikusi apturēt HEC šķīdumu infūzijām reģistrācijas apliecību darbību Eiropas Savienībā.

Plašāka informācija pieejama EZA publiskajā paziņojumā (saite).

EZA uzsāk iekaisuma slimību ārstēšanā izmantoto Janus kināzes inhibitoru drošuma vērtēšanu

EZA drošuma komiteja PRAC ir uzsākusi drošuma vērtēšanu par Janus kināzes (JAK) inhibitoriem, kas tiek izmantoti vairāku hronisku iekaisuma slimību ārstēšanā (reimatoidāls artrīts, psoriātisks artrīts, juvenīls idiopātisks artrīts, ankilozējošs spondilīts, čūlainais kolīts un atopisks dermatīts).

Vērtēšana tika sākta pēc klīniska pētījuma (pētījums A3921133) par JAK inhibitoru Xeljanz (tofacitinibs) gala rezultātu saņemšanas.  Rezultāti liecina, ka pacientiem, kas lietoja Xeljanz reimatoidāla artrīta ārstēšanai un kuriem bija sirds slimības attīstības risks, biežāk tika novērotas būtiskas kardiovaskulāras problēmas (piemēram, miokarda infarkts, insults vai nāve kardiovaskulāras slimības dēļ), kā arī bija augstāks vēža attīstības risks, nekā pacientiem, kas tika ārstēti ar TNF-alfa inhibitoru grupai piederošām zālēm. Pētījums liecina, ka, salīdzinot ar TNF-alfa inhibitoriem, Xeljanz lietošana saistīta ar jebkāda cēloņa nāves, smagas infekcijas un trombu veidošanās plaušās un dziļajās vēnās (venozās trombembolijas - VTE) paaugstinātu risku.

Turklāt sākotnējie rezultāti no cita JAK inhibitora Olumiant (baricitinibs) lietošanas novērojumu pētījuma arī liecina par būtisku kardiovaskulāru problēmu un VTE paaugstinātu risku pacientiem ar reimatoidālu  artrītu, kuri tika ārstēti ar Olumiant, salīdzinot ar pacientiem, kas tika ārstēti ar TNF-alfa inhibitoriem.

Iekaisuma slimību ārstēšanā Olumiant un citi JAK inhibitori darbojas līdzīgi Xeljanz. Tāpēc PRAC veiks vērtēšanu, lai noteiktu, vai šie riski ir saistīti ar visiem JAK inhibitoriem, kas reģistrēti ES iekaisuma slimību ārstēšanai,  un vai nepieciešams veikt grozījumus šo zāļu reģistrācijas apliecībās.

Xeljanz jau ir piemēroti daži pasākumi šo risku mazināšana pēc 2020. gadā pabeigtās vērtēšanas, kurā tika analizēti pētījuma A3921133 starprezultāti. Turklāt 2021. gadā Xeljanz  produkta informācija tika atkārtoti atjaunināta, lai atspoguļotu būtisku kardiovaskulāru problēmu un vēža paaugstināto risku, kas novērots pēc šī pētījuma papildu datu saņemšanas.

Plašāka informācija pieejama EZA publiskajā paziņojumā (saite).

PRAC izvērtē ar mRNS vakcīnām saistītu menstruāciju traucējumu gadījumus

PRAC izvērtē ziņojumus par smagas menstruālās asiņošanas un menstruāciju trūkuma (amenorejas) gadījumiem saistībā ar Covid-19 vakcīnām Comirnaty un Spikevax (Moderna).

Komiteja iepriekš analizēja ziņojumus par menstruāliem (menstruāciju) traucējumiem, kas ietverti ES apstiprināto Covid-19 vakcīnu drošuma kopsavilkuma ziņojumos, un toreiz secināja, ka pierādījumi neliecina par cēloņsakarību starp vakcīnām un minētiem traucējumiem.

Ņemot vērā spontāno ziņojumu pieaugošo skaitu par menstruāliem traucējumiem saistībā ar abām vakcīnām, kas varētu būt saistīts ar lielāku ievadīto vakcīnu devu skaitu, un Norvēģijas epidemioloģiskā pētījuma rezultātus, PRAC nolēma veikt tālāku izvērtēšanu par smagas menstruālās asiņošanas un amenorejas gadījumiem pēc vakcinācijas.

Menstruāli traucējumi ir ļoti bieži sastopami un var tikt novēroti ļoti daudzu slimību, kā arī stresa un noguruma gadījumā. Saņemti ziņojumi par menstruāliem traucējumiem arī pēc Covid-19 infekcijas pārslimošanas.

Turklāt ir sarežģīti veikt aplēses par menstruālu traucējumu vispārējo incidenci (to sastopamības biežumu) attiecīgajās populācijās, jo šie ziņojumi ir galvenokārt spontāni un tajos nav ietverts vispusīgs klīniskais novērtējums.

Smaga menstruālā asiņošana var tikt definēta kā asiņošana, kuras apjoms ietekmē personas fizisko, sociālo, emocionālo un materiālo dzīves kvalitāti. Amenoreja var tikt definēta kā menstruāciju trūkums vismaz trīs mēnešus pēc kārtas.

Pēc pieejamo pierādījumu izskatīšanas PRAC nolēma pieprasīt visu pieejamo datu, tostarp spontāno ziņošanas sistēmu ziņojumu, klīnisko pētījumu datu un publicētās literatūras, padziļinātu vērtēšanu.

Šobrīd vēl nav skaidri zināms, vai starp vakcīnām un ziņojumiem par smagu menstruālo asiņošanu vai amenoreju pastāv cēloņsakarība.

EZA sniegs plašāku informāciju, tiklīdz tā būs pieejama.

Atjaunināti norādījumi par Covid-19 vakcīnu riska pārvaldības plānu pamatprasībām

PRAC ir atjauninājusi norādījumus par Covid-19 vakcīnu riska pārvaldības plānu pamatprasībām.

Zāļu firmām jāiesniedz riska pārvaldības plāns, iesniedzot pieteikumu jebkuru zāļu reģistrācijas apliecības iegūšanai ES, izklāstot savu plānu par pēcreģistrācijas uzraudzības veikšanu un pasākumu ieviešanu tālākai risku raksturošanai un mazināšanai. Pandēmijas ietvaros EZA izdeva specifiskus norādījumus par Covid-19 vakcīnu riska pārvaldības plānu, kas papildina esošos norādījumus par riska pārvaldības plāna formātu ES un norādījumus par labu farmakovigilances praksi.

Pēc apspriešanas PRAC šie norādījumi tika atjaunināti, ņemot vērā pandēmijas laikā gūto pieredzi, ietverot specifiskus apsvērumus par:

•    prasībām attiecībā uz drošuma kopsavilkuma ziņojumu saturu (iepriekš – ikmēneša drošuma kopsavilkuma ziņojumi), kas nesen reģistrēto Covid-19 vakcīnu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāiesniedz EZA, un detalizētu informāciju par drošuma aspektiem, kuru uzraudzībai piemērotāki ir parastie periodiski atjaunināmie drošuma ziņojumi (PSUR);
•    izmaiņām drošuma kopsavilkuma ziņojumu biežumā un laiku, kad būtu piemērota prasības par šo drošuma ziņojumu iesniegšanu atcelšana.

Norādījumu jaunā versija pieejama EZA tīmekļa vietnē.

Jauna drošuma informācija veselības aprūpes speciālistiem

Sniedzot padomus citām EZA komitejām par drošuma aspektiem, PRAC apsprieda Vēstuli veselības aprūpes speciālistiem (VVAS), kas satur būtisku drošuma informāciju par infliksimabu.

Infliksimabs: ieteikums atlikt dzīvo vakcīnu lietošanu zīdaiņiem pēc infliksimaba saņemšanas mātei grūtniecības un krūts barošanas laikā.

Šīs VVAS mērķis ir informēt veselības aprūpes speciālistus par nepieciešamību atlikt dzīvo vakcīnu lietošanu zīdaiņiem, kuri bijuši pakļauti infliksimaba iedarbībai intrauterīnā vai krūts barošanas laikā, proti, ja viņu māte infliksimabu saņēmusi  grūtniecības  vai zīdīšanas laikā.

Infliksimabs ir pretiekaisuma zāles, kas reģistrētas tādu slimību ārstēšanai pieaugušajiem kā reimatoidālais  artrīts (imūnās sistēmas slimība, kas izraisa locītavu iekaisumu), Krona slimība (slimība, kas izraisa gremošanas trakta iekaisumu), čūlainais kolīts (slimība, kas izraisa zarnu iekšējā slāņa iekaisumu un čūlas), ankilozējošais spondilīts (slimība, kas izraisa mugurkaula locītavu iekaisumu un sāpes), psoriātiskais artrīts (slimība, kas izraisa sarkanu, zvīņveida plankumu veidošanos uz ādas un locītavu iekaisumu) vai psoriāze (slimība, kas izraisa sarkanu, zvīņveida plankumu veidošanos uz ādas). Infliksimabs ir reģistrēts arī lietošanai pacientiem vecumā no 6 līdz 17 gadiem ar smagu, aktīvu Krona slimību vai smagu, aktīvu čūlaino kolītu gadījumā, ja nav bijusi atbildes reakcija uz citām zālēm vai ārstēšanas līdzekļiem vai to lietošana nav iespējama.
 
Ir saņemti ziņojumi, ka infliksimabs šķērso placentu un pēc ārstēšanas ar šīm zālēm grūtniecības laikā tas konstatēts zīdaiņa organismā līdz pat 12 mēnešiem pēc dzimšanas. Ja zīdainis grūtniecības laikā pakļauts infliksimaba iedarbībai, viņam nedrīkst ievadīt dzīvās vakcīnas līdz 12 mēnešiem pēc dzimšanas. Ja infliksimaba līmenis nav nosakāmā daudzumā zīdaiņa serumā vai infliksimabs lietots tikai grūtniecības pirmajā trimestrī, dzīvo vakcīnu ievade apsverama agrākā vecumā, ja konkrētajām zīdainim pastāv skaidrs klīnisks ieguvums no vakcinācijas.

Infliksimaba klātbūtne nelielā daudzumā konstatēta arī krūts pienā, tādēļ nav ieteicama dzīvo vakcīnu ievade zīdainim, kurš barots ar krūts pienu, kamēr māte saņēmusi šīs zāles, ja vien infliksimaba daudzums zīdaiņa serumā nav nenosakāmā līmenī.

Sievietēm, kuras saņem ārstēšanu ar infliksimabu un kurām iestājas grūtniecība vai kuras baro zīdaini ar krūts pienu, ir svarīgi informēt par sava zīdaiņa vakcināciju atbildīgo veselības aprūpes speciālistu par to, ka viņas lieto infliksimabu.

VVAS par infliksimabu tiks pārsūtīta EZA cilvēkiem paredzēto zāļu komitejai CHMP.

Pēc CHMP lēmuma pieņemšanas reģistrācijas apliecību īpašnieki izplatīs VVAS veselības aprūpes speciālistiem saskaņā ar apstiprināto saziņas plānu, un VVAS tiks publicēta VVAS tīmekļa lapā un ES dalībvalstu nacionālajos reģistros.