Pārlekt uz galveno saturu

Saistībā ar ielu nosaukumu maiņu Rīgā aicinām klientus precizēt adresi

25.03.2024.

Pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības pieņemtiem lēmumiem, vairākām Rīgas ielām ir mainīti nosaukumi, tai skaitā Maskavas ielas nosaukums ir mainīts uz Latgales ielu, Puškina ielas nosaukums - uz Kārļa Mīlenbaha ielu, Gogoļa ielas nosaukums - uz Emīlijas Benjamiņas ielu.

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) aicina 16 aptiekas un vienu zāļu lieltirgotavu, kas atrodas šajās ielās, precizēt savu adresi, veicot licences pārreģistrēšanu.

Lai to izdarītu, aicinām vispārējās tipa aptiekas, kurām mainījusies adrese, no jauna aizpildīt un ZVA iesniegt Ministru kabineta noteikumu Nr.800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 5.pielikumu, par izmaiņu iemeslu atzīmējot 3.7. apakšpunktu (norādot, ka izmaņas tiek veiktas saistībā ar citiem iemesliem - farmaceitiskā darbības uzņēmuma adreses maiņu).

Savukārt zāļu lieltirgotavu, kurai mainījusies adrese, aicinām no jauna aizpildīt un ZVA iesniegt minēto noteikumu 4.pielikumu, par izmaiņu iemeslu, atzīmējat 2.3.2.  un 2.3.7.  apakšpunktu.

Informējam, ka ZVA tuvākajā laikā izsūtīs vēstules aptiekām un lieltirgotavai ar detalizētāku informāciju un skaidrojumu saistībā ar veicamajām darbībām adreses precizēšanai (licences pārreģistrēšanai).

Vienlaikus informējam, ka saistībā ar Rīgas jauno ielu nosaukumu ieviešanu ZVA ir veikusi izmaiņas Farmaceitiskās darbības uzņēmumu reģistrā tiem licences turētājiem, kuriem mainītas juridiskās un/vai farmaceitiskās darbības uzņēmumu adreses.