Pārlekt uz galveno saturu

Potenciāls nervu sistēmas attīstības traucējumu risks bērniem, kuru tēvi saņēmuši valproātus: PRAC iesaka piesardzības pasākumus

16.01.2024.

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu drošuma komiteja (PRAC)* iesaka ievērot piesardzības pasākumus, ārstējot vīriešus ar valproātus saturošām zālēm. Bērniem, kuru tēvi  lietojuši valproātus pēdējos 3 mēnešus pirms bērna ieņemšanas, ir potenciāls nervu sistēmas attīstības traucējumu risks. Šo piesardzības pasākumu nolūks ir novērst minēto risku.

Valproātus saturošas zāles lietoto epilepsijas, bipolāru traucējumu un dažās ES valstīs arī migrēnas ārstēšanai.

Saskaņā ar PRAC ieteikumiem vīriešu ārstēšana ar valproātiem ir jāuzsāk un jāuzrauga epilepsijas, bipolāro traucējumu vai migrēnas ārstēšanas speciālistiem.

Ārstiem jāinformē vīrieši, kas lieto valproātus, par šo iespējamo risku un jāapspriež efektīvas kontracepcijas nepieciešamība gan pacientam, gan viņa partnerei - sievietei. Valproātu lietošana vīriešiem regulāri jāizvērtē, lai noteiktu, vai tā joprojām ir piemērotākā ārstēšana, īpaši, ja pacients plāno bērnus.

PRAC secinājumi ir balstīti uz retrospektīva zāļu lietošanas novērojumu pētījuma datu vērtējumu.  Pēc iepriekš veiktās vērtēšanas par valproātu lietošanu grūtniecības laikā valproātu reģistrācijas apliecību īpašniekiem tika noteikts pienākums veikt pētījumu par valproātu lietošanu vīriešiem un ietekmi uz bērnu. Komiteja ņēma vērā arī datus no citiem avotiem, ieskaitot neklīniskos (laboratoriskos) pētījumus un zinātnisko literatūru, kā arī konsultējās ar pacientiem un klīniskajiem speciālistiem.

Retrospektīvajā zāļu lietošanas novērojumu pētījumā tika izmantoti dati no vairākām reģistru datubāzēm Dānijā, Norvēģijā un Zviedrijā, un tajā uzsvars tika likts uz dzemdību iznākumu bērniem, kuru tēvi laikā ap bērna ieņemšanu lietojuši valproātus vai lamotrigīnu, vai levetiracetāmu (citas zāles, kas paredzētas līdzīgu slimību ārstēšanai).

Pētījuma rezultāti liecina, ka bērniem, kuru tēvi pēdējo 3 mēnešu laikā līdz bērna ieņemšanai lietojuši valproātus, var būt paaugstināts nervu sistēmas attīstības traucējumu risks. Nervu sistēmas attīstības traucējumi, kas sākas agrā bērnībā, ir piemēram, autiskā spektra traucējumi, intelektuālās attīstības traucējumi, komunikācijas traucējumi, uzmanības deficīta/hiperaktivitātes traucējumi un kustību traucējumi.

Dati liecina, ka aptuveni 5 no 100 bērniem, kuru tēvi saņēma valproātus pēdējo 3 mēnešu laikā līdz bērna ieņemšanai, ir nervu sistēmas attīstības traucējumi, salīdzinot ar aptuveni 3 no 100 bērniem, kuru tēv šai laikā lietoja lamotrigīnu vai levetiracetāmu. Pētījumā netika vērtēts saslimšanas risks bērniem, kuru tēvi pārtrauca valproātu lietošanu vairāk nekā 3 mēnešus pirms bērna ieņemšanas.

Iespējamais risks bērniem, kuru tēvi ārstēti ar valproātiem pēdējos 3 mēnešos pirms bērna ieņemšanas, ir zemāks nekā iepriekš apstiprinātais risks bērniem, kas dzimuši sievietēm, kuras ārstētas ar valproātiem grūtniecības laikā. Balstoties uz aplēsēm, līdz pat 30-40 no 100 pirmskolas vecuma bērniem, kuru mātes grūtniecības laikā lietojušas valproātus, var būt attīstības traucējumi agrā bērnībā, piemēram, novēlota staigāšana un runāšana, mazākas intelektuālās spējas kā citiem bērniem, grūtības apgūt valodu un atmiņas traucējumi.

Pētījuma datiem par vīriešiem  bija zināmi trūkumi, tostarp atšķirības starp grupām attiecībā uz slimībām, kuru dēļ zāles tika lietotas;atšķirīgs bija arī apsekošanas laiks. Tāpēc PRAC nebija iespējams noteikt, vai pētījumā atspoguļotais paaugstinātais traucējumu biežums bija valproātu lietošanas izraisīts. Turklāt pētījums nebija pietiekami plašs, lai sīkāk precizētu, kāda veida nervu sistēmas attīstības traucējumu risks bērniem bija paaugstināts. Neraugoties uz iepriekš minēto, Komiteja uzskatīja, ka nepieciešams ieviest piesardzības pasākumus, lai informētu pacientus un veselības aprūpes speciālistus.

Potenciālais nervu sistēmas attīstības traucējumu risks un piesardzības pasākumi tiks atspoguļoti valproātus saturošo zāļu atjaunotajā produktu informācijā un izglītojošajos materiālos.

 

Informācija pacientiem - vīriešiem:

 • Jaunākā informācija liecina, ka bērniem, kuru tēvi pēdējo 3 mēnešu laikā pirms bērna ieņemšanas lietojuši valproātus, var būt paaugstināts nervu sistēmas attīstības traucējumu risks (attīstības traucējumi, kas sākas agrā bērnībā), salīdzinot ar bērniem, kuru tēvi lietoja lamotrigīnu vai levetiracetāmu.
 • Tā kā šim pētījumam bija zināmi trūkumi, nebija iespējams apstiprināt, vai šo paaugstināto risku izraisa valproāti.
 • Jūsu ārstēšanu ar valproātiem un tās uzraudzību ieteicams veikt speciālistam ar pieredzi Jūsu slimības ārstēšanā.
 • Jūsu ārsts regulāri izvērtēs jūsu ārstēšanu ar valproātus saturošām zālēm, lai noteiktu, vai tā joprojām ir jums piemērotākā ārstēšana, un lai apspriestu jūsu slimības citas ārstēšanas iespējas atkarībā no Jūsu konkrētās situācijas.
 • Piesardzības nolūkā ārsts ar jums apspriedīs:
  • potenciālo risku bērniem, kuru tēvi lietojuši valproātus pirms bērna ieņemšanas;
  • nepieciešamību apsvērt efektīvu kontracepciju jums un jūsu partnerei - sievietei ārstēšanas laikā un 3 mēnešus pēc ārstēšanas pārtraukšanas;
  • nepieciešamību konsultēties ar ārstu, ja plānojat ģimenes pieaugumu vai kontracepcijas pārtraukšanu;
  • kāpēc jūs nedrīkstat kļūt par spermas donoru valproātu lietošanas laikā un 3 mēnešus pēc valproātu lietošanas pārtraukšanas.
 • Ja jūsu partnerei - sievietei iestājas grūtniecība un jūs pēdējo 3 mēnešu laikā līdz bērna ieņemšanai lietojāt valproātus, vērsieties pie sava ārsta, ja jums vai jūsu partnerei ir jautājumi.
 • Nepārtrauciet zāļu lietošanu, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu. Pārtraucot zāļu lietošanu bez ārsta padoma,,  slimības gaita var pasliktināties.
 • Ārsts jums izsniegs pacientam paredzētu informatīvu materiālu. Kopā ar zālēm jūs saņemsit arī pacienta kartīti ar atgādinājumu par valproātu lietošanas potenciālajiem riskiem.

 

Informācija veselības aprūpes speciālistiem:

 • Vīriešu ārstēšanu ar valproātiem ieteicams sākt un uzraudzīt epilepsijas, bipolāro traucējumu vai migrēnas ārstēšanas speciālistam.
 • Veselības aprūpes speciālistiem jāveic tālāk minētais:
  • jāinformē vīrieši, kas tiek ārstēti ar valproātiem, par iespējamo nervu sistēmas attīstības traucējumu risku bērniem, kuru tēvi bērna ieņemšanas laikā lieto valproātus, un jāapsver, vai valproāti joprojām ir piemērotākais ārstēšanas līdzeklis;
  • jāapspriež ar vīriešiem efektīvas kontracepcijas nepieciešamība gan vīrietim, gan viņa partnerei - sievietei valproātu lietošanas laikā un vismaz 3 mēnešus pēc ārstēšanas pārtraukšanas;
  • jāinformē vīrieši, ka nepieciešams regulāri izvērtēt, vai valproāti joprojām ir piemērotākais ārstēšanas līdzeklis, un apspriestu piemērotus alternatīvus ārstēšanas līdzekļus. Tas ir īpaši būtiski, ja vīrieši plāno bērna ieņemšanu vai kontracepcijas lietošanas pārtraukšanu;
  • jāinformē vīrieši, ka viņi nedrīkst kļūt par spermas donoriem ārstēšanas laikā un vismaz 3 mēnešus pēc ārstēšanas pārtraukšanas;
  • jāizsniedz vīriešiem jaunais pacientam paredzētais informatīvais materiāls  un jāinformē par pacienta kartīti, kas turpmāk tiks pievienota zāļu iepakojumam vai būs ietverta tajā.
 • Šie piesardzības pasākumi ir balstīti uz retrospektīva zāļu lietošanas novērojumu pētījuma (EUPAS34201) datu vērtējuma rezultātiem. Rezultāti liecina par paaugstinātu nervu sistēmas attīstības traucējumu risku bērniem, kuru tēvi saņēmuši valproātus pēdējo trīs mēnešu laikā pirms bērna ieņemšanas, salīdzinot ar risku bērniem, kuru tēvi lietojuši lamotrigīnu vai levetiracetāmu.
 • Veicot 3 Ziemeļvalstu datu meta-analīzi, tika iegūta koriģētā riska attiecība 1,5 (95% ticamības intervāls: 1,09-2,07) nervu sistēmas attīstības traucējumiem bērniem, kuru tēvi saņēmuši valproātus pēdējo 3 mēnešu laikā pirms bērna ieņemšanas, salīdzinot ar lamotrigīnu vai levetiracetāmu. Balstoties uz aplēsēm, nervu sistēmas attīstības traucējumu koriģētais kumulatīvais risks ir aptuveni 5 % valproātu grupā un aptuveni 3 % lamotrigīna un levetiracetāma grupā. Starp abām grupām netika novērotas atšķirības attiecībā uz iedzimto patoloģiju risku.
 • Pētījumā netika vērtēts nervu sistēmas attīstības traucējumu risks bērniem, kuru tēvi pārtrauca lietot valproātus vairāk nekā 3 mēnešus pirms bērna ieņemšanas.
 • Iepriekšējie ieteikumi par izvairīšanos no valproātu iedarbības uz sievietēm grūtniecības laikā saistībā ar iedzimtu patoloģiju un nervu sistēmas attīstības traucējumu risku paliek spēkā.

Drīzumā tiks izplatīta vēstule veselības aprūpes speciālistiem, kas izraksta, izsniedz vai ievada šīs zāles. Šī vēstule veselības aprūpes speciālistam (VVAS) tiks publicēta arī tam paredzētajā EZA tīmekļa vietnē un Latvijas zāļu reģistrā  pie katrām valproātus saturošām zālēm.

 

Vairāk par šīm zālēm

Valproātus saturošās zāles tiek izmantotas epilepsijas un bipolāro traucējumu ārstēšanai. Dažās ES dalībvalstīs tās ir reģistrētas arī migrēnas galvassāpju profilaksei.

Šo zāļu aktīvā viela var būt valproiskābe, magnija valproāts, nātrija valproāts, valproāta pusnātrijs vai valpromīds.

Valproātus saturošās zāles ir reģistrētas nacionālajās procedūrās visās ES dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Islandē. Tās tiek tirgotas ar dažādiem zīmola nosaukumiem, tostarp: Absenor, Convival Chrono, Convulex, Delepsine, Depakin, Depakine, Depakote, Depamide, Deprakine, Diplexil, Epilim, Episenta, Epival Cr, Ergenyl, Hexaquin, Kentlim, Micropakine L.P., Orfiril, Valpal, Valpro un Valprolek.

 

Vairāk par šo procedūru

Valproātu vērtēšana tika uzsākta 2023. gada 13. martā pēc tam, kad zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieki iesniedza rezultātus no pēcreģistrācijas drošuma pētījuma (EUPAS34201) saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.p pantu. Šī pētījuma veikšana tika noteikta par pienākumu pēc iepriekšējās vērtēšanas par valproātu lietošanu grūtniecības laikā.

Vērtēšanu veica Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC), kas ir atbildīga par drošuma jautājumiem saistībā ar cilvēkiem paredzētajām zālēm un ir sniegusi ieteikumu kopumu. PRAC ieteikumi tiks pārsūtīti Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupai (CMDh), kas sniegs savu atzinumu. CMDh ir struktūra, kas pārstāv ES dalībvalstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju. Tā ir atbildīga par saskaņotu drošuma standartu piemērošanu zālēm, kas reģistrētas nacionālajās procedūrās visā ES.


*PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) - EZA Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja jeb saīsināti - EZA Zāļu drošuma komiteja