Pārlekt uz galveno saturu

Pateicamies ikvienam farmaceitam un farmaceita asistentam par starptautiskā nepatentētā nosaukuma lietošanas skaidrošanu pacientiem un par darbu ārkārtas apstākļos

11.05.2020.

Zāļu valsts aģentūra pateicas Latvijas farmaceitiem un farmaceita asistentiem par profesionalitāti un rūpēm par sabiedrības veselību, strādājot ārkārtas apstākļos – Covid-19 infekcijas izplatības laikā – un stājoties spēkā jaunajai kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtībai no 2020. gada 1. aprīļa1.

Pateicoties gan farmaceitu un farmaceita asistentu, gan ārstniecības personu profesionalitātei un ieguldītajam darbam, jau aprīlī 88% izrakstīto un atprečoto kompensējamo zāļu recepšu ir lietots aktīvās vielas nosaukums. Par to liecina Nacionālā veselības dienesta dati par atprečotām valsts kompensējamo zāļu A saraksta receptēm, kuras izrakstītas laikā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 20. aprīlim.

Paldies

 

Informējam, ka Nacionālais veselības dienests farmaceitiem un farmaceita asistentiem nosūtīja vēstuli ar sekojošu šajā ziņā iekļautu informāciju par Zāļu reģistrā pieejamiem noderīgiem rīkiem un par Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes informatīviem resursiem, ko izmantot ikdienas darbā. 

Latvijas Zāļu reģistrs – informācija par references un lētākajām kompensējamām zālēm un par zāļu pieejamību

Zāļu reģistrs ir pieejams Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē, sāna slejā klikšķinot uz ikonas “Zāļu reģistrs” – šeit.

  1. Zāļu reģistrā ir ieviestas norādes:
  • “KZS R” – apzīmē references zāles jeb lētākās zāles ar vienādu iedarbību, kuras ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā (KZS),
  • “KZS L” – KZS lētākais medikaments līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā, ja tajā nav noteikts references medikaments,
  • “KZS L1–L5” – nākamās lētākās kompensējamās zāles pēc references zālēm vai pēc lētākajām zālēm līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā (jeb nākamās lētākās pēc zālēm, pie kurām Zāļu reģistrā ir norādīti simboli “KZS R” vai “KZS L”). Šīs informācijas avots ir Nacionālais veselības dienests.

Ja Zāļu reģistrā pie konkrētu zāļu nosaukuma ir simbols “KZS R” vai “KZS L”, bet šīs zāles nav pieejamas lieltirgotavās (t.i., pie šo zāļu nosaukuma Zāļu reģistrā ir redzams sarkans krusts “X”), tad aptiekā jāizsniedz nākamās lētākās kompensējamās zāles, kuras atzīmētas ar simbolu “KZS L1”.

Savukārt, ja nav pieejamas ne ar “KZS R” vai “KZS L”, ne ar “KZS L1” apzīmētās zāles, tad jāizsniedz nākamās lētākās KZS iekļautās zāles, kas ir apzīmētas ar “KZS L2” (numurs pie simbola norāda secību - pirmais līdz piektais lētākais medikaments). Piemēram, “KZS L1”, “KZS L2”, “KZS L3” utt.

Aicinām farmaceitus un farmaceita asistentus izmantot šīs Zāļu reģistra ieviestās norādes “KZS R”, “KZS L” un “KZS L 1-5”, izrakstot vai izsniedzot pacientiem zāles. Aicinām arī informēt Zāļu valsts aģentūru, ja jums ir ierosinājumi Zāļu reģistra un norāžu pilnveidei, kā arī, ja vēlaties ziņot par pamanītām neatbilstībām. Vēršam uzmanību, ka minētās norādes “KZS L” un “KZS L 1-5” šobrīd ir ieviestas pilotprojekta veidā. Informējiet, rakstot uz info@zva.gov.lv.

 

Zāļu reģistrā arī 2020. gada martā ir ieviesta meklēšanas pazīme “NVD KZS references medikaments”, lai atlasītu gan visus references medikamentus, gan arī atsevišķi – tos references medikamentus, kuri ir pieejami, un tos, kuri nav pieejami, – zāļu nepieejamību norāda sarkans krusts pie noteikto zāļu nosaukuma. 

Lat atvērtu sarakstu ar references medikamentiem, Zāļu reģistra paplašinātajā meklēšanas formā:

1.         Zāļu nosaukuma logā ieraksta % zīmi;

2.         Ieklikšķina logā “NVD KZS references medikaments” un spiež “meklēt reģistrā”;

3.         Lai noskaidrotu, kuri references medikamenti nav pieejami, sakārto meklējuma rezultātus pēc pieejamības, divas reizes noklikšķinot uz pirmās kolonnas rezultātiem.

 

Zāļu reģistrā – pieejama arī informācija par zāļu atlikušiem krājumiem un pieejamību

No 1. aprīļa tām zāļu lieltirgotavām, kas izplata kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles, ir pienākums katru dienu Zāļu valsts aģentūrai sniegt datus par atlikušajiem visu zāļu krājumiem. Šādu obligātu prasību nosaka grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", kas stājās spēkā 2020. gada 31. martā. Informāciju par atlikušo zāļu krājumu daudzumu un konkrētām lieltirgotavām, kurās zāles ir pieejamas, Zāļu valsts aģentūra automātiski atspoguļo Zāļu reģistrā. Informējam, ka Zāļu reģistrā esošie pieejamības apzīmējumi "zaļš pieejamības simbols un sarkans krusts" nozīmē zāļu faktisko pieejamību vai nepieejamību lieltirgotavās.

Zāļu reģistra meklētājā arī ir iekļauta informācija par paredzamo zāļu piegādes atjaunošanas datumu gadījumos, ja pacientam nepieciešamās zāles uz laiku nav pieejamas Latvijā. Piemēram, zāles var nebūt īslaicīgi pieejamas uzņēmuma ražošanas sarežģījumu vai citu iemeslu dēļ. Šī piegādes atjaunošanas laika informācija Reģistra lietotājiem ir pieejama, novietojot peles kursoru uz sarkanā simbola “X”.

 

SNN

 

Svarīgi zināt:

! Pēc klikšķināšanas uz lupas simbola pie aktīvās vielas nosaukuma ir iespējams atlasīt zāles ar tādām pašām aktīvām vielām.

 

Zāļu reģistrs ir datubāze, kurā ir oficiāla un aktuāla informācija par Latvijā reģistrētām un izplatītām zālēm, ietverot arī Eiropā centralizēti reģistrētas zāles. Reģistrā ir atrodami arī zāļu apraksti un lietošanas instrukcijas, kā arī iespējams noskaidrot maksimāli pieļaujamo zāļu cenu aptiekā un izmantot plašu klāstu citu Reģistra funkciju.

 

Informatīvais materiāls par SNN izrakstīšanu

Informējam arī, ka ir papildināts farmaceitiem, farmaceita asistentiem un ārstniecības personām paredzētais informatīvais materiāls “Jautājumi un atbildes par SNN izrakstīšanu no 2020. gada 1. aprīļa”, ietverot informāciju par zāļu lieltirgotavu atlikušo krājumu pieejamību un operatīvu publicēšanu Zāļu reģistrā, par references un lētākajām līdzvērtīgas iedarbības zālēm, zāļu izrakstīšanu un izsniegšanu ārkārtas apstākļos, inhalatoru maiņu un citu svarīgu informāciju par SNN izrakstīšanu. Informatīvais materiāls ir pieejams tīmekļa vietnēs speciālā SNN izrakstīšanai veltītā sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm > Zāles > Zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšana no 2020. gada 1. aprīļa” – šeit.  

 

Buklets “Noderīga Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē pieejamā informācija un rīki”

Zāļu valsts aģentūras aktuālo un ikdienas darbā noderīgu informāciju farmaceiti ir aicināti gūt tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv, īpaši – veselības aprūpes speciālistiem veltītā sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm”. Plašāks izklāsts un informācija par Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes iespējām un rīkiem, tajā skaitā par Zāļu reģistru – sagatavotajā informatīvajā bukletā – skatīt šeit (*pdf. fails).

 


1 No šī gada 1. aprīļa, izrakstot A saraksta zāles kompensācijas sistēmas ietvaros, lietojams zāļu starptautiskais nepatentētais nosaukums jeb aktīvās vielas nosaukums un aptiekā pacientam izsniedzamas references zāles vai lētākās kompensējamās zāles (jeb kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās lētākās zāles līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā). Šādu prasību paredz Ministru kabineta noteikumi par kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksas kārtību.