Pārlekt uz galveno saturu

Pārtraukta ranitidīnu saturošu zāļu izplatīšana

24.10.2019.

Ņemot vērtā to, ka Eiropas Zāļu aģentūra pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma šobrīd vērtē ranitidīnu saturošas zāles saistībā ar konstatēto piemaisījumu N-nitrozodimetilamīnu (NDMA) dažos no šo zāļu produktiem, visā Eiropā, tai skaitā Latvijā, 2019. gada septembrī un oktobrī ir veikta ranitidīnu saturošu zāļu izplatīšanas pārtraukšana. Līdz ar to šobrīd arī Latvijas zāļu lieltirgotavas vairs aptiekām neizplata ranitidīnu saturošas zāles. Aptiekās nelielā daudzumā vēl varētu būt pieejami šo zāļu krājumi.

Pacientiem jautājumu gadījumā par savu pašreizējo ārstēšanu iesakām vērsties pie sava ārsta vai farmaceita, jo Latvijā ir pieejamas vairākas alternatīvas zāles, ar kurām var ārstēt tās pašas slimības.

Aktuālā informācija par šobrīd veiktās ranitidīnu saturošu zāļu vērtēšanas rezultātiem un par šo zāļu pieejamību tiks publicēta Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Jaunumi”, tiklīdz šī informācija būs Zāļu valsts aģentūras rīcībā.

 

Vairāk informācijas par ranitidīnu saturošu zāļu vērtēšanu

NDMA ir sastopams dažos pārtikas produktos un ūdenī, bet, uzņemot NDMA ļoti nelielā daudzumā, nav sagaidāms, ka tas izraisīs kaitējumu.

Eiropas Zāļu aģentūra šobrīd izvērtē datus, lai noteiktu, vai pacienti, kuri lieto ranitidīnu, ir pakļauti ar NDMA saistītam riskam, un sniegs informāciju, kolīdz tā būs pieejama.

2018. gadā NDMA un līdzīgi savienojumi (nitrozamīni) tika konstatēti vairākās asinsspiediena zālēs, kas zināmas kā “sartāni”. Tā rezultātā tika veikta dažu produktu atsaukšana un to vērtēšana Eiropas Savienībā, pēc kuras šīm zālēm tika ieviesti jauni, stingri ražošanas nosacījumi.

Pašlaik Eiropas zāļu aģentūra izstrādā vadlīnijas, kā izvairīties no nitrozamīnu piemaisījumiem citās zāļu grupās. Eiropas zāļu aģentūra turpinās sadarboties ar nacionālajām atbildīgajām iestādēm, Eiropas Zāļu un veselības aprūpes kvalitātes direktorātu (EDQM) un starptautiskajiem sadarbības partneriem, lai aizsargātu pacientus un nodrošinātu, ka tiek veikti efektīvi pasākumi šo piemaisījumu klātbūtnes novēršanai zālēs.