Pārlekt uz galveno saturu

Par zāļu eksporta un izvešanas ierobežošanu no šī gada 3. aprīļa

03.04.2020.

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju, lai aizsargātu Latvijas pacientu dzīvības un veselības intereses Covid-19 infekcijas izplatības laikā, kā arī mazinātu risku, ka piegāžu traucējumu dēļ Latvijas pacientiem nebūs pieejamas dzīvībai un veselībai nepieciešamās zāles, bet neskarot valstu savstarpējos palīdzības lūgumu gadījumos, kas tiek individuāli izvērtēti, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 2.2. apakšpunktā noteiktām tiesībām, veselības ministre I. Viņķele 2020. gada 2. aprīlī ir izdevusi rīkojumu Nr. 68 (stājas spēkā 2020. gada 3. aprīlī, turpmāk tekstā Rīkojums Nr. 68) par zāļu eksporta un izvešanas ierobežošanu.

Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas Covid-19 ārstēšanai un veicot kopējo Latvijas zāļu pieejamības riska analīzi, Zāļu valsts aģentūra, pildot Rīkojumā Nr. 68 noteikto pienākumu, izveido un publicē sarakstu ar ārkārtējā situācijā nepieciešamajām zālēm.

Saraksts ar ārkārtējā situācijā nepieciešamajām, Latvijas tirgum paredzētajām1 zālēm pēc to starptautiskā nepatentētā nosaukuma, kuras aizliegts eksportēt uz trešajām valstīm un izvest uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, ir pieejams – šeit  (šis saraksts ir pastāvīgi pieejams arī tīmekļa vietnes sadaļā “Zāļu piegādes pārtraukumi un izvešanas ierobežojumi”). 

Veselības inspekcija sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru veiks kontroli par šī ierobežojuma izpildi.

Rīkojuma teksts pieejams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" – šeit.


1 Latvijas tirgum paredzētas zāles - Latvijas Republikā reģistrētās un Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās zāles (nacionālajā procedūrā, savstarpējās atzīšanas procedūrā, decentralizētajā vai centralizētajā reģistrācijas procedūrā reģistrētas), t.sk. zāles citas valsts tirgum paredzētajos iepakojumos, kuras reģistrācijas apliecības īpašnieks ir paredzējis Latvijas tirgum, kā arī nereģistrētās zāles, par kurām ir saņemta Zaļu valsts aģentūras izsniegta izplatīšanas atļauja.