Pārlekt uz galveno saturu

Par COVID-19 vakcīnas blakusparādībām ārstiem jāziņo Zāļu valsts aģentūrai

23.12.2020.

Zāļu valsts aģentūra informē, ka veikti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Veiktie grozījumi paredz - ja pēc vakcinācijas tiks novērotas blakusparādības, ārstniecības persona aizpilda elektronisko zāļu blakusparādību ziņojuma formu Zāļu valsts aģentūras (ZVA) tīmekļvietnē - šeit.

ZVA eksperti izvērtē saņemto zāļu blakusparādību ziņojumu par Covid-19 vakcīnu atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmakovigilances kārtību.  Savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) no ZVA blakusparādību ziņojumu sistēmas saņems ziņojumā ietverto informāciju un, ja būs nepieciešams, veiks epidemioloģisko izvērtēšanu. Minētajā ZVA tīmekļvietnē ir sagatavota arī videopamācība ārstiem, kā aizpildīt ziņojuma veidlapu un nosūtīt ziņojumu par novērotajām blakusparādībām (skat. "Videopamāciba ziņojuma par Covid-19 vakcīnu aizpildīšana").

 

Ziņojuma aizpildīšana