Pārlekt uz galveno saturu

Par COVID-19 ārstēšanas iespējām: šobrīd nav reģistrētu zaļu COVID-19 ārstēšanai vai profilaksei, norit klīniskie pētījumi

31.03.2020.

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) informē, ka šobrīd nav apstiprinātu terapiju SARS-CoV-2 izraisītās COVID-19 slimības un tās komplikāciju ārstēšanai vai profilaksei.

Aģentūra ir saņēmusi informāciju no reģistrācijas apliecības īpašniekiem, ka to rīcībā pašlaik nav informācijas par hidroksihlorohīna (Plaquenil) efektivitāti un drošumu COVID-19 ārstēšanā un šobrīd nav pierādījumu, ka darunavīra un kobicistata (Rezolsta) kombinēto medikamentu varētu rekomendēt COVID-19 gadījumā.

Šobrīd zāļu izpēte saistībā ar COVID-19 noris ļoti aktīvi, un pētniecības procesā ir vismaz 40 medikamentu, piemēram,

  • pretvīrusu līdzekļi –  remdesivīrs, favipiravīrs,
  • pretparazītu līdzekļi – hidroksihlorohīns,
  • imūnstimulatori – infterferoni,
  • imūnsupresanti – tocilizumabs,
  • pretaudzēju līdzekļi – bevacizumabs,
  • kortikosteroīdi – metilprednizolons un citas zāles.

Izpētes procesā atrodas arī 12 COVID-19 vakcīnas. Divas vakcīnas tiek pārbaudītas I fāzes pētījumos uz veseliem brīvprātīgajiem. Balstoties uz šobrīd pieejamo informāciju, Eiropas Zāļu aģentūra paredz, ka reģistrēta vakcīna lietošanai plašā apjomā varētu būt pieejama apmēram pēc gada.

Eiropas Zāļu aģentūras un Zāļu valsts aģentūras eksperti rūpīgi seko līdzi pētniecības aktualitātēm un vērtē visu jaunāko informāciju.  Tiklīdz būs pierādījumi par kādu zāļu vai vakcīnu efektivitāti COVID-19 gadījumā, tās tiks paātrinātā procedūrā reģistrētas.

Aktualitātēm par klīnisko izpēti var sekot līdzi klīnisko pētījumu reģistros:

  1. Reģistrs par zāļu klīniskajiem pētījumiem Eiropas Ekonomikas zonas valstīs
  2. ClinicalTrials.gov

Šobrīd tiek  izskatīta iespēja arī Latvijai iesaistīties kādos no šiem pētījumiem.

Ņemot vērā, ka iepriekšminēto zāļu efektivitāte COVID-19 ārstēšanā nav apstiprināta un dažiem no šiem medikamentiem ir būtiskas blakusparādības, aicinām ļoti rūpīgi izvērtēt šo zāļu izrakstīšanu ārpus apstiprinātajām indikācijām. PVO rekomendē nereģistrētas zāles COVID-19 terapijā lietot klīniska pētījuma vai īpašas uzraudzības ietvaros. Nepamatota šo zāļu izrakstīšana un iegāde apdraud zāļu pieejamību tiem pacientiem, kuri šīs zāles lieto apstiprinātajās indikācijās un kuriem tās nepieciešams lietot ik dienu.

Šobrīd pacientiem ar COVID-19 un viegliem simptomiem, kuriem nav nepieciešama hospitalizācija, tiek rekomendēta simptomātiska terapija. Papildus informācijai par COVID-19 ārstēšanas stratēģijām pieejamas PVO izstrādātās vadlīnijas.

Aktuālo informāciju par Latvijā reģistrētajām zālēm, apstiprinātajām indikācijām, zāļu pieejamību tirgū un cenu var atrast Aģentūras tīmekļa vietnē esošajā Zāļu reģistrā.