Pārlekt uz galveno saturu

Noslēgusies ibuprofēna un ketoprofēna vērtēšana

11.05.2020.

Tiks atjaunināta zāļu informācija, lai labāk atspoguļotu infekcijas pazīmju maskēšanas risku

Eiropas zāļu aģentūras (EMA) drošuma komiteja ir ieteikusi atjaunināt sistēmiski lietojamu (iekšķīgi, rektāli vai injekciju veidā lietojamo) ibuprofēnu un ketoprofēnu saturošo zāļu informāciju, lai labāk atspoguļotu to, ka šīs zāles var maskēt infekcijas simptomus, tādējādi aizkavējot infekcijas slimības specifiskās ārstēšanas sākšanu, kas var pasliktināt iznākumu. Tas novērots sadzīvē iegūtas pneimonijas un varicella vīrusa infekcijas (vējbaku) komplikāciju gadījumā. Ja šīs zāles tiek lietotas ar infekciju saistīta drudža vai sāpju mazināšanai, pacientiem jāuzrauga infekcijas pasliktināšanās pazīmes. Minētie ieteikumi sniegti pēc literatūras datu izvērtēšanas, spontāno ziņojumu analīzes un konsultācijām ar attiecīgajiem EMA ekspertiem. Vērtēšanas iznākums tiks publicēts EMA mājaslapā ŠEIT.

Zāļu apraksts

4.2. Devas un lietošanas veids

Jālieto mazākā efektīvā deva iespējami īsāku laiku, kas nepieciešama, lai atvieglotu simptomus (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pamatā esošu infekciju simptomu maskēšana

[Zāļu nosaukums] var maskēt infekcijas simptomus, kas var aizkavēt atbilstošas ārstēšanas uzsākšanu un tāpēc var pasliktināt infekcijas iznākumu. Tas ir novērots saistībā ar bakteriālu sadzīvē iegūtu pneimoniju un bakteriālām vējbaku komplikācijām. Kad [zāļu nosaukums] lieto ar infekciju saistīta drudža vai sāpju mazināšanai, ieteicams uzraudzīt infekcijas stāvokli. Ārpus stacionāra pacientam jāvēršas pie ārsta, ja simptomi nepāriet vai pasliktinās.

Lietošanas instrukcija

2. Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar farmaceitu vai ārstu šādos gadījumos:

[…] Jums ir infekcija – lūdzu, skatiet sadaļu “Infekcijas” tālāk tekstā.

Infekcijas

[Zāļu nosaukums] var slēpt infekciju pazīmes, piemēram, drudzi un sāpes. Tāpēc iespējams, ka [zāļu nosaukums] lietošanas dēļ var tikt kavēta infekcijas atbilstošas ārstēšanas uzsākšana, un tas var paaugstināt komplikāciju risku. Tas novērots baktēriju izraisītas pneimonijas (plaušu karsoņa) un ar vējbakām saistītu bakteriālu ādas infekciju gadījumā. Ja Jūs lietojat šīs zāles, kamēr Jums ir infekcija, un infekcijas simptomi nepāriet vai pasliktinās, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot [zāļu nosaukums]

Jālieto mazākā iedarbīgā deva iespējami īsāku laiku, kas nepieciešama, lai atvieglotu simptomus. Ja Jums ir infekcija, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja tās simptomi (piemēram, drudzis un sāpes) nepāriet vai pasliktinās (skatīt 2. punktu).

Par zālēm

Vairums ibuprofēnu saturošo zāļu Eiropas Savienībā ir reģistrētas nacionālajās reģistrācijas procedūrās kā pretsāpju līdzekļi un dažās valstīs arī kā pretdrudža līdzekļi. Tās ir plaši pieejamas gan kā bezrecepšu, gan recepšu zāles. Iekšķīgi lietojams ibuprofēns (recepšu un bezrecepšu zāles) tiek izmantotas pieaugušajiem, bērniem un zīdaiņiem no trīs mēnešu vecuma īslaicīgai drudža un sāpju, piemēram, galvas sāpju, zobu sāpju un dismenorejas (menstruāciju sāpju), ārstēšanai. Ibuprofēns tiek izrakstīts arī artrīta un reimatisku saslimšanu ārstēšanai. Ketoprofēns ir līdzīgas zāles, kas pārsvarā tiek izrakstītas dažādu sāpīgu un iekaisīgu saslimšanu ārstēšanai. Dažās dalībvalstīs arī ketoprofēns ir pieejams kā bezrecepšu zāles. Ibuprofēns sastopams arī Pedea zālēs, kas reģistrētas atvērta arteriālā vada ārstēšanai priekšlaicīgi dzimušiem jaundzimušajiem. Daudzu NPL zāļu informācijā jau ir ietverti brīdinājumi, ka šo zāļu pretiekaisuma iedarbība var slēpt infekcijas pasliktināšanās simptomus.