Pārlekt uz galveno saturu

Lai nodrošinātu inovatīvo zāļu ātrāku pieejamību, no nākamā gada veiks Eiropā vienotu klīnisko novērtējumu

11.04.2024.

Lai jaunas un inovatīvas zāles ātrāk būtu pieejamas pacientiem, no nākamā gada jaunajām zālēm onkoloģisko slimību ārstēšanai tiks veikts Eiropā vienots klīniskais novērtējums, kas ļaus ātrāk pieņemt lēmumus par efektīvu zāļu iekļaušanu ES dalībvalstu kompensējamo zāļu sarakstos.

Šis klīniskais novērtējums notiks paralēli minēto zāļu reģistrācijai Eiropas Zāļu aģentūrā, nodrošinot ātrāku procesu nekā līdz šim, kad klīniskais novērtējums kompensācijas lēmumu pieņemšanai tika veikts tikai pēc zāļu reģistrēšanas.

Šādu kārtību paredz jauns regulējums par veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu – tā dēvētā HTA Regula, kuru sāks piemērot no 2025. gada.

Jaunais regulējums paredz pakāpenisku kopīgā novērtējuma procesa veikšanu arī zālēm citu slimību ārstēšanai, proti, no 2028. gada – zālēm retām slimībām, no 2030. gada – visām jaunajām zālēm, un augsta riska medicīniskām ierīcēm.

Regulas ieviešana ļaus ātrāk uzsākt jauno zāļu un konkrētu medicīnisko ierīču ekonomisko novērtēšanu, lai pieņemtu lēmumus dalībvalstīs par to apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem.

Regula arī uzlabos resursu efektīvu izmantojumu, stiprinās veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanas kvalitāti ES un novērsīs nacionālo struktūru un industrijas veikto procedūru dublēšanos, sniegs noteiktību uzņēmējiem un nodrošinās, ka sadarbība veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanas jomā ES ir ilgtspējīga.

Lai nodrošinātu informāciju par aktualitātēm HTA regulas ieviešanā un vienota klīniskā novērtējuma veikšanā, 9. aprīlī Rīgā norisinājās starptautisks pasākums. Par jaunā regulējuma ieviešanas izaicinājumiem diskutēja nozares eksperti – veselības aprūpes speciālisti, pacientu biedrības, farmācijas industrijas pārstāvji un lēmumu pieņēmēji no Baltijas valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Pasākumu organizēja Eiropas Komisija sadarbībā ar Latvijas Zāļu valsts aģentūru.

Vairāk informācijas par jauno HTA Regulu - aicinām skatīt informatīvajā materiālā “ES Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanas regulas ieviešana’’ (PDF fails).