Pārlekt uz galveno saturu

Kritēriji zāļu iekļaušanai sarakstā, kuras aizliegts izvest uz EEZ valstīm vai eksportēt uz trešajām valstīm

27.04.2020.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 2.1 2. apakšpunktu un pamatojoties uz Veselības ministrijas 2020. gada 2. aprīļa rīkojumu Nr. 68 (stājās spēkā 2020. gada 3. aprīlī, turpmāk - Rīkojums Nr. 68) par zāļu eksporta un izvešanas ierobežošanu, Zāļu valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir izveidojusi un publicējusi sarakstu ar ārkārtējā situācijā nepieciešamajām, Latvijas tirgum paredzētajām zālēm, ko aizliegts eksportēt uz trešajām valstīm un izvest uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm (turpmāk – Saraksts). Atjaunoto Sarakstu skatīt šeit.

Izvērtējot zāļu pieejamības pārtraukumu risku saistībā ar Covid-19 epidēmiju, Aģentūra iekļauj Sarakstā tikai tādas zāles, kuras Saraksta sagatavošanas brīdī atbilst zemāk norādītajiem kritērijiem:

  • Zāles ir iekļautas Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijās attiecībā uz zālēm, kuras nepieciešamas pacientu ar Covid-19 ārstēšanai vai
  • Zāles ir iekļautas Eiropas Zāļu aģentūras rekomendācijās attiecībā uz zālēm, kuras kritiski nepieciešamas pacientu ar Covid-19 ārstēšanai, vai
  • Universitātes slimnīcu slēgta tipa aptiekas vai speciālisti ir identificējuši zāles kā kritiski svarīgas krīzes apstākļos pacientu veselības stāvokļa stabilizēšanai un ārstēšanai, t.sk. pavadošo slimību ārstēšanai ārkārtas situācijas laikā, vai
  • Zāles paredzētas izplatīšanai ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas ietvaros.

Atjaunojot Sarakstu, Aģentūra Sarakstā norādītajam zāļu starptautiski nepatentētajam nosaukumam, anatomiski terapeitiski ķīmiskajam klasifikācijas kodam un terapeitiskai grupai papildus klāt norāda zāļu lietošanas veidu.

Zāles, kuras atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, iekļauj Sarakstā, ja ir identificēts augsts konkrēto zāļu pieejamības pārtraukuma risks tuvākajā laikā, ņemot vērā to, ka:

  • Zāles nebija pastāvīgi pieejamas pēdējā gada laikā (ir bijuši zāļu piegādes pārtraukumi vai zāles piegādātas nepietiekamā apjomā), līdz ar to pacienti Latvijā minētās zāles nesaņēma laicīgi;
  • Saņemta informācija par paredzamo zāļu piegādes pārtraukumu tuvāko divu mēnešu laikā;
  • Vairumtirdzniecībā Latvijā pieejamie zāļu krājumi ar attiecīgo aktīvo vielu vai to kombināciju nav pietiekami prognozējamam 3 (triju) mēnešu patēriņam Latvijā.

Aģentūra, pamatojoties uz Rīkojumu Nr. 68, var piemērot izņēmumu, ja saņemts pieprasījums, kas pamatots ar valstu savstarpējiem palīdzības lūgumiem. Šajā gadījumā, individuāli izvērtējot konkrēto gadījumu un ņemot vērā informāciju par vairumtirdzniecībā Latvijā un universitāšu slimnīcu slēgta tipa aptiekās esošiem zāļu krājumiem, kā arī prognozējamo patēriņu Latvijā līdz nākamajai plānotai piegādei, tiek atļauta zāļu izvešana tādam zāļu iepakojumu skaitam, kura izvešana neapdraud Latvijas pacientu vajadzību apmierināšanu līdz nākamajai plānotajai zāļu piegādei Latvijā.

Aģentūra vismaz reizi divās nedēļas pārskata zāļu sarakstu un izņem zāles, kuras vairs neatbilst  iepriekš norādītajiem kritērijiem.