Pārlekt uz galveno saturu

Jautājumi un atbildes par Covid-19 vakcīnām bērniem: galvenie fakti

08.03.2022.

Kas ir zināms par Covid-19 bērniem?


Covid-19 parasti ir viegla gaita visu vecumu bērniem, tomēr retos gadījumos novērojama arī smaga slimības gaita, kuras gadījumā nepieciešama hospitalizācija. Bērniem ar blakusslimībām ir augstāks hospitalizācijas risks nekā citiem bērniem.
Pašreizējie pierādījumi liecina, ka pašlaik cirkulējošais vīrusa omikrona paveids izraisa mazāk smagu slimību nekā citi vīrusa paveidi, bet tas ir infekciozāks. Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ESPKC) datiem kopš 2021. gada jūlija, tostarp omikrona paveida parādīšanās laikā, Eiropas Savienībā pieaug infekcijas gadījumu un hospitalizācijas gadījumu skaits bērnu vidū.
ESPKC ir publicējusi pagaidu apsvērumus par vakcināciju bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Atjaunināta informācija par omikrona paveida ietekmi uz bērniem tiks sniegta, kad būs pieejami plašāki dati.


Vai vakcīnas efektīvi novērš Covid-19 bērniem?


Pašreizējie pierādījumi liecina, ka Covid-19 vakcīnas ir vienlīdz efektīvas gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Kad Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) izvērtēja vakcīnas “Comirnaty” lietošanu bērniem no 5 gadu vecuma un vakcīnas “Spikevax” lietošanu bērniem no 6 gadu vecuma, tika konstatēts, ka pēc vakcinācijas antivielu pret SARS-CoV-2 līmenis bērniem un pieaugušajiem bija līdzīgs.
Turklāt pieejamie pierādījumi liecina, ka imūnā atbilde pret “Comirnaty” balstdevu pusaudžiem no 12 gadu vecuma ir līdzvērtīga kā pieaugušajiem.
Joprojām tiek saņemti jaunākie dati par vakcīnu efektivitāti pret omikrona paveida izraisītu infekciju bērniem. Tomēr sākotnējie dati pieaugušo populācijā liecina, ka Covid-19 vakcīnas joprojām efektīvi aizsargā pret omikrona paveida izraisītu smagu saslimšanu un hospitalizāciju.
Pašlaik dati par aizsardzības ilgumu bērnu populācijā ir ierobežoti.


Cik drošas ir Covid-19 vakcīnas bērniem?

Jaunākie dati (tostarp dati no Amerikas Savienotajām Valstīm, kur vakcinēti vairāki miljoni bērnu) liecina, ka Covid-19 vakcīnu panesamība bērniem ir laba. EZA izvērtēs šos un citus datus no reālās prakses, tiklīdz tie kļūs pieejami.
Iepriekš veiktie klīniskie pētījumi bērnu populācijā arī norāda, ka šo vakcīnu blakusparādības parasti ir vieglas vai vidēji smagas un pāriet pāris dienu laikā. Šajos pētījumos visbiežāk novērotās blakusparādības bija reakcijas injekcijas vietā, slikta dūša un vemšana.
Ļoti retos gadījumos pieaugušajiem un pusaudžiem pēc vakcinācijas ar mRNS vakcīnām novērots miokardīts un perikardīts (sirds iekaisuma slimības). Tāpat kā ar vakcināciju nesaistīta miokardīta vai perikardīta gadījumā, arī šo slimību gadījumā vērojama atveseļošanās pēc ārstēšanas saņemšanas.
Turpinoties vakcinācijai, EZA turpinās uzraudzīt datus par vakcīnu drošumu bērniem.


Kā EZA izvērtēja Covid-19 vakcīnas bērniem?


Uzņēmumam, kurš izstrādā Covid-19 vakcīnu, pirms vakcīnas apstiprināšanas jeb reģistrēšanas pieaugušajiem ir jāizveido pediatriskās izpētes plāns (PIP). Plānā ir izklāstīti visi pētījumi, kuri uzņēmumam jāveic, lai pamatotu vakcīnas reģistrāciju bērniem.
EZA ir izvērtējusi pētījumus, kas veikti PIP plāna ietvaros. Tie ietver pētījumus, kuros aplūkots, cik labi vakcīnas izraisa imūno atbildi bērniem salīdzinājumā ar pieaugušajiem, kā arī drošuma un efektivitātes pētījumus par bērniem, kuros ietverti līdz 3000 pētījuma dalībnieku.
EZA ņēma vērā arī datus no plašiem pētījumiem ar pieaugušajiem, tostarp pētījumus ar līdz pat 44 000 dalībnieku, un ziņojumus par blakusparādībām pieaugušajiem. Tie var tikt attiecināti arī uz bērniem, jo bērniem ir līdzīga reakcija uz vakcīnu kā pieaugušajiem.
EZA turpinās izvērtēt datus par šīm vakcīnām, tostarp liela apjoma datus no reālās prakses attiecībā uz bērniem visā pasaulē.


Kur es varu iegūt padomus par bērnu vakcināciju pret Covid-19?

ES valstu kompetentās iestādes nacionālo vakcinācijas kampaņu ietvaros katrā valstī sniedz ieteikumus par bērnu vakcināciju. Tās ņem vērā vispārējo situāciju attiecīgajā valstī un Covid-19 ietekmi uz dažādām cilvēku grupām.
Ja Jums ir jebkādi jautājumi par sava bērna vakcināciju, Jūs varat tos apspriest ar veselības aprūpes speciālistu, īpaši gadījumā, ja Jūsu bērnam ir kāda blakusslimība, kas paaugstina smagas Covid-19 gaitas risku.
Plašāka informācija par Covid-19 vakcīnām, tostarp par to lietošanu bērniem, ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē un  Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļvietnē.
Informācija par bērnu vakcināciju Latvijā ir pieejama www.manavakcina.lv.

Informācijas avots: Eiropas Zāļu aģentūra un Zāļu valsts aģentūra