Pārlekt uz galveno saturu

Ikmēneša Covid-19 vakcīnu drošuma pārskats

16.09.2022.

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) rūpīgi uzrauga un seko līdzi Covid-19 vakcīnu drošumam. EZA regulāri sniedz sabiedrībai jaunāko drošuma informāciju. Katru mēnesi EZA sagatavo drošuma pārskatu par visām Covid-19 vakcīnām un Zāļu valsts aģentūra publicē šo pārskatu latviešu valodā.

Ikmēneša drošuma pārskatā ir izklāstīti EZA Zāļu drošuma komitejas veiktās kārtējās vērtēšanas rezultāti, kurā ir izvērtēti visi jaunākie dati par vakcīnu drošumu no visas pasaules.

Tajā izklāstīts arī, kā tiek uzraudzīts vakcīnu drošums. Veicot drošuma pārskatu, EZA ņem vērā informāciju par visā Eiropas Savienībā (ES) saņemtajiem Covid-19 vakcīnu iespējamu blakusparādību ziņojumiem.

Jaunākais drošuma pārskats ir pieejams šeit.

Šajā drošuma pārskatā EZA apstiprina, ka visu pašlaik reģistrēto Covid-19 vakcīnu sniegtie ieguvumi joprojām atsver to blakusparādību riskus, ņemot vērā Covid-19 infekcijas un ar to saistīto komplikāciju riskus, tostarp arī risku nokļūt slimnīcā Covid-19 infekcijas dēļ un letāla iznākuma risku.

Informējam, ka ziņojumu vērtēšana un apkopošana par medicīniskiem notikumiem un problēmām pēc zāļu lietošanas, kas varētu būt zāļu izraisītas blakusparādības, ir viens no ES zāļu drošuma uzraudzības sistēmas stūrakmeņiem.

Visi Latvijā un ikvienā ES dalībvalstī saņemtie blakusparādību ziņojumi tiek ievadīti ES vienotā blakusparādību ziņojumu datubāzē Eudravigilance. Ziņojumos iesniegtos datus vērtē Eiropas Zāļu aģentūra, piedaloties visu ES valstu zāļu aģentūru ekspertiem. Plašāk par blakusparādību vērtēšanu – skat. inforgrafiku “Zāļu blakusparādību ziņojumu vērtēšana”.

Infografika

Veselības aprūpes speciālisti un vakcinētās personas tiek aicinātas ziņot nacionālajām atbildīgajām iestādēm (Latvijā – Zāļu valsts aģentūrai) par visām pēc vakcīnas saņemšanas novērotajām iespējamām blakusparādībām, pat ja nav skaidri zināms, vai blakusparādību ir izraisījusi vakcīna.

Zāļu valsts aģentūra aicina iedzīvotājus vispirms vērsties pie sava ārsta, ja pēc vakcīnas vai jebkuru citu zāļu saņemšanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām. Ārsta obligāts pienākums ir arī ziņot par novērotām zāļu, tai skaitā vakcīnu, izraisītām blakusparādībām ZVA. Ārstiem jāziņo ZVA arī tikai aizdomu gadījumā, ka pacienta veselības traucējumi, iespējams, varētu būt saistāmi ar vakcīnu vai citu zāļu lietošanu. Ārsta loma ir neatsverama jaunu zāļu blakusparādību atklāšanā, jo ārsts atrodas vistuvāk pacientam un pirmais arī var izvērtēt viņa veselības stāvokli un atbilstoši rīkoties.

Blakusparādību ziņojumos ir aprakstītas iespējamas blakusparādības personām, t.i., medicīniski notikumi, kas novēroti pēc jebkuru zāļu lietošanas. Fakts, ka kādai personai pēc zāļu lietošanas vai pēc vakcinācijas bijusi medicīniska problēma, obligāti nenozīmē, ka to izraisījušas šīs zāles vai vakcīna. To var izraisīt, piemēram, ar zāļu lietošanu vai vakcināciju nesaistītas veselības problēmas.