Pārlekt uz galveno saturu

Grozījumi normatīvajā aktā, kas nosaka Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstus

09.06.2022.

Informējam, ka 2022. gada 15. jūnijā stājas spēkā grozījumi likumā ”Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Likums). 
Saskaņā ar grozījumiem Likumā:

  • kontrolei tiek pakļauts sintētiskais opioīds brorfīns, pakļaujot to kontrolei kā Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību) iekļauto vielu;
  • lai pakļautu kontrolei vielas 4-metoksimetilfentanils, fentanila izotiocianāts, fentanila N-oksīds, fentanila propilacetilanalogs, fentanila propilanalogs tiek precizēts Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību) iekļautās aprakstam atbilstošās narkotiskās vielas “acetilfentanili” ģenēriskās grupas apraksts;
  • lai noteiktu vielai izotonitazēns stingrāku kontroli, tiek precizēts Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību) iekļautās aprakstam atbilstošās narkotiskās vielas “benzimidazoli” ģenēriskās grupas apraksts;
  • tiek noteikts izņēmums no kontroles medicīnā izmantojamām vielām selegilīns (aprakstam atbilstošās narkotiskās vielas “amfetamīni” ģenēriskajā grupā), trazodons un vortioksetīns (aprakstam atbilstošās narkotiskās vielas “piperazīni” ģenēriskajā grupā);
  • kontrolei pakļautās vielas eszopiklons,  flualprazolāms un klonazolāms tiek kontrolei pakļautas individuāli kā Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu III sarakstā (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos) iekļautās vielas;
  • kontrolei tiek pakļautas jaunas vielas ketamīns, pregabalīns un remimazolāms kā Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu III sarakstā (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos) iekļautās vielas.

Informējam, ka ņemot vērā minētos grozījumus, kontrolei tiek pakļauta arī viela esketamīns, kura ir kā zāļu aktīvā viela vairāku Latvijas Zāļu reģistrā iekļauto zāļu sastāvā, kā Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu III sarakstā (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos) iekļautās vielas ketamīns izomērs, atbilstoši Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma 3. panta trešās daļas 5. punkta prasībām.

Informējam, ka darbība ar Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu III sarakstā (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos) iekļautām vielām ketamīns, pregabalīns un remimazolāms atļauta, ja atbilstoši Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma 9. panta prasībām:

  • aptiekā, zāļu lieltirgotavā un zāļu ražošanā - saņemta speciāla atļauja (licence) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm ir atļauta,
  • aktīvo vielu ražotājs, importētājs vai izplatītājs darbību veic tikai tad, kad saņemta speciāla atļauja (licence) aktīvo vielu ražošanai, importēšanai vai izplatīšanai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām ir atļauta. Minētā licence nav nepieciešama personām, kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai zāļu vai veterināro zāļu ražošanā, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām ir atļauta.

Pamatojoties uz Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma 18. pantu Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu III sarakstā iekļauto vielu un zāļu importu un eksportu drīkst veikt tikai ar Zāļu valsts aģentūras izsniegtu un ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstošu ikreizēju atļauju.