Pārlekt uz galveno saturu

EZA un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs: maksimālai aizsardzībai ir svarīgi pabeigt vakcinācijas kursu

16.07.2021.

Vakcinācija joprojām ir viens no labākajiem aizsardzības līdzekļiem pret Covid-19. Visās ES dalībvalstīs ir ieviestas rekomendācijas vakcinācijai un tiek īstenotas vakcinācijas kampaņas. Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) aicina ES iedzīvotājus vakcinēties un saņemt ieteikto vakcīnu devu skaitu.1 Tas ir jo īpaši būtiski, ņemot vērā SARS-CoV-2 (vīruss, kas izraisa Covid-19) delta varianta izplatību, nepieciešamību aizsargāt iedzīvotājus, it sevišķi augstam Covid-19 riskam pakļautos, un vēlmi atvērt sabiedriskās vietas un mazināt ierobežojumus.

Pašreizējā Covid-19 situācija Eiropas Savienībā

Vīrusa delta (B.1.617.2) variants rada īpašas bažas, jo tas strauji izplatās Eiropā un var būtiski ietekmēt centienus ierobežot pandēmiju. Pierādījumi liecina, ka tā transmisija no cilvēka uz cilvēku ir par 40-60% augstāka nekā agrīnākajam vīrusa alfa variantam (Β.1.1.7), kurš bija pirmais būtiskais vīrusa variants ES. Turklāt delta variants var būt saistīts ar augstāku hospitalizācijas risku.

Pēc ECDC aplēsēm, līdz šī augusta beigām vīrusa delta variants veidos 90% no visiem ES cirkulējošajiem SARS-CoV-2 vīrusa variantiem. Tādēļ dalībvalstīm ir ļoti būtiski paātrināt vakcinācijas programmu īstenošanu, tostarp vakcīnu 2. devu ievadīšanu, ja tāda paredzēta, lai paplašinātu imunitātes segumu un pēc iespējas mazināt jaunu vīrusa variantu veidošanās risku.

Rekomendēto vakcinācijas kursu pabeigšanas nozīme

Ieteiktā vakcinācijas kursa pabeigšana (1)  saskaņā ar produkta informāciju (zāļu aprakstu un lietošanas instrukciju) ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu augstāko aizsardzības līmeni pret vīrusu. Paplašinoties vīrusa delta varianta izplatībai, ir jāuzsver ieteiktā vakcinācijas kursa pabeigšanas nozīme. Sākotnējie pierādījumi (2) liecina, ka pilnas aizsardzības nodrošināšanai pret vīrusa delta variantu nepieciešams saņemt abas Covid-19 vakcīnu Comirnaty, Spikevax vai Vaxzevria devas.

Smagas Covid-19 saslimšanas un mirstības risks ir augstāks gados vecākām personām un personām ar blakusslimībām, tādējādi uzsverama nepieciešamība pabeigt ieteikto vakcinācijas kursu. Tomēr saskaņā ar ECDC vakcinācijas reģistru 10 ES/EEZ valstīs joprojām vismaz 30% no personām virs 80 gadu vecuma vēl nav pabeigušas ieteikto vakcinācijas kursu.

Līdzīgi dažās valstīs nepieciešams arī turpināt darbu, lai palielinātu vakcinācijas aptveri starp veselības aprūpes darbiniekiem un ilgstošas aprūpes iestāžu darbiniekiem, lai aizsargātu augstam riskam pakļautas un gados vecākas personas slēgtā vidē, piemēram, slimnīcās vai sociālās aprūpes centros. EZA un ECDC aicina veselības aprūpes un sociālās aprūpes darbiniekus pēc iespējas ātrāk vakcinēties, lai aizsargātu sevi, savas ģimenes, kolēģus un aprūpējamos.

Lai apmierinātu šīs vajadzības un paplašinātu vakcinācijas segumu, dalībvalstis var pielāgot savu stratēģiju, piemēram, pielāgot laika intervālu starp vakcīnas pirmo un otro devu, balstoties uz epidemioloģisko situāciju, vīrusa variantu izplatību un jaunākajiem pierādījumiem par vakcīnu efektivitāti pret dažādiem vīrusa variantiem.

Citas vakcīnas izmantošana otrās devas ievadīšanai

Ņemot vērā nacionālo situāciju katrā valstī, par vakcinācijas programmu īstenošanu atbildīgie eksperti vairumā ES dalībvalstu ir pieņēmuši lēmumu par vēl vienu pielāgojumu – otrās devas ievadei izmantot atšķirīgu vakcīnu. Piemēram, dažās valstīs personām pēc adenovīrusa vektora vakcīnas Vaxzevria pirmās devas saņemšanas tiek piedāvāts saņemt Comirnaty vai Spikevax vakcīnu otrās devas vietā.

Heterologā vakcinācijas stratēģija (dažkārt dēvēta par “mix and match”), kur ieteikto 2 devu ietvaros otrajā devā tiek ievadīta atšķirīga vakcīna, vēsturiski ir piemērota arī dažām citām vakcīnām.(3) Pastāv zinātnisks pamatojums uzskatīt, ka šī stratēģija ir droša un efektīva, to attiecinot uz vakcināciju pret SARS-CoV-2 vīrusu, kurš izraisa Covid-19. Heterologā vakcinācijas stratēģija var sniegt iespēju ātrāk pasargāt sabiedrības grupas un lietderīgāk izmantot pieejamos vakcīnu krājumus.

Pašlaik EZA un ECDC nevar sniegt pārliecinošus ieteikumus par dažādu Covid-19 vakcīnu izmantošanu divu vakcīnas devu ievadei. Tomēr Spānijā (4), Vācijā (5;6), un Apvienotajā Karalistē (7) veikto pētījumu sākotnējie rezultāti liecina par apmierinošu imūnās sistēmas atbildes reakciju un nerada bažas par drošumu. Drīzumā gaidāmi plašāki dati, un EZA turpinās tos izvērtēt, tiklīdz tie kļūs pieejami.

Vai pēc vakcinācijas kursa pabeigšanas būs nepieciešama vakcīnas uzturošā deva?

Vēl ir pāragri apstiprināt, vai un kad varētu būt nepieciešamas Covid-19 vakcīnu uzturošās devas, jo pašlaik nav pieejami pietiekami daudz datu no vakcinācijas kampaņām un pašreizējiem pētījumiem, lai izprastu, cik ilgstošu aizsardzību sniedz vakcīnas, ņemot vērā arī vīrusa variantu izplatību.

Tomēr, pieņemot, ka uzturošās devas varētu būt nepieciešamas, EZA un ECDC jau sadarbojas savā starpā un ar nacionālajām imunizācijas tehniskajām konsultatīvajām grupām, kurās strādājošie nacionālie eksperti sniedz padomus saistībā ar ECDC koordinētajām vakcinācijas programmām. Jebkuri jaunākie pieejamie pierādījumi par šo tēmu tiks izvērtēti pēc iespējas ātrāk. Īpaša interese ir par reālās prakses efektivitātes datiem Eiropā un citās pasaules vietās, lai papildinātu datus no klīniskajiem pētījumiem par vakcīnu uzturošajām devām.

EZA sazinās arī ar vakcīnu izstrādātājiem, lai saskaņotu šo datu iesniegšanu. Tam jānodrošina pēc iespējas ātrāka normatīvā regulējuma pasākumu veikšana uzturošās devas nepieciešamības gadījumā.

Citi aizsardzības pasākumi

Pārējie aizsardzības pasākumi, piemēram, masku valkāšana un sociālā distancēšanās būs jāsaglabā pietiekamā apmērā, lai kontrolētu vīrusa delta varianta izplatību sabiedrībā līdz plašākai sabiedrības vakcinācijai un izvairītos no gadījumu skaita straujas pieaugšanas ar iespējamu hospitalizācijas un nāves gadījumu skaita palielināšanos. Iedzīvotājiem jāievēro valstī spēkā esošie ieteikumi savai un citu cilvēku aizsardzībai.

Sadarbība sabiedrības veselības aizsardzībai

Ieteikumus par vakcinācijas īstenošanu joprojām sniedz nacionālās imunizācijas tehniskās konsultatīvās grupas, kas vada vakcinācijas kampaņas katrā no ES dalībvalstīm. Šīs struktūras atrodas optimālā pozīcijā, lai ņemtu vērā vietējos apstākļus, tostarp vīrusa izplatību (ieskaitot īpaši interesējošos vīrusa variantus), vakcīnu pieejamību un nacionālās veselības aprūpes sistēmas kapacitāti.

EZA un ECDC atkārtoti uzsver nepieciešamību nodrošināt pilnu vakcināciju pret Covid-19 pēc iespējas lielākam personu skaitam. ECDC turpina ciešu sadarbību ar citām ES struktūrām un nacionālajām aģentūrām, lai dalītos ar labākajiem zinātniskajiem datiem un palīdzētu dalībvalstīm pieņemt optimālus lēmumus sabiedrības veselības aizsardzībai, ņemot vērā nacionālo situāciju.

ECDC cieši apņēmusies sekot zinātniskiem pierādījumiem un nodrošināt atklātu komunikāciju saistībā ar ieteikumiem un lēmumiem. Plašāka informācija pieejama: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19


Plašāka informācija EZA tīmekļvietnē par vakcīnām pret Covid-19: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19 and https://vaccination-info.eu/en

Atsauces

1. Divas Comirnaty, Spikevax vai Vaxzevria devas, viena COVID-19 Vaccine Janssen deva.
2. Bernal JL, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant. Available at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.22.21257658v1.
3. Piemēram, perorālās un inaktivētās poliovīrusa vakcīnas izmantošana dažās ES dalībvalstīs 20. gadsimta astoņdesmitajos gados; nesen EZA ir apstiprinājusi arī Ebola vakcīnas Zabdeno un Mvabea, kuras ir attiecīgi vakcinācijas kursa pirmā un otrā vakcīna.

4.Borobia AM, Carcas AJ, Pérez Olmeda MT, et al. Reactogenicity and immunogenicity of BNT162b2 in subjects having received a first dose of ChAdOx1s: initial results of a randomised, adaptive, phase 2 trial (CombiVacS). Available at: https://ssrn.com/abstract=3854768 (accessed 21/06/21).

5. Groß R, Zanoni M, Seidel A, et al. Heterologous ChAdOx1 nCoV-19 and BNT162b2 prime-boost vaccination elicits potent neutralizing antibody responses and T cell reactivity. Available at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.30.21257971v1.full (accessed 21/06/21)

6. Hillus D, Schwarz T, Tober-Lau P, et al. Safety, reactogenicity, and immunogenicity of homologous and heterologous prime-boost immunisation with ChAdOx1-nCoV19 and BNT162b2: a prospective cohort study. Available at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.19.21257334v2 (accessed 21/06/21).

7. Liu X, Shaw RH, Stuart ASV, et al. Safety and immunogenicity report from the Com-COV Study – a single-blind randomised non-inferiority trial comparing heterologous and homologous prime-boost schedules with an adenoviral vectored and mRNA COVID-19 vaccine. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3874014