Pārlekt uz galveno saturu

ESPKC un EZA atjaunina ieteikumus par Covid-19 mRNS vakcīnu papildu balstdevām

12.07.2022.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ESPKC) un Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) iesaka apsvērt otras Covid-19 mRNS vakcīnas balstdevas ievadi personām vecumā no 60 līdz 79 gadiem un personām ar veselības traucējumiem, kas nosaka paaugstinātu smagas slimības gaitas risku.

2022. gada aprīlī abas aģentūras ieteica apsvērt otrās balstvakcīnas ievadi personām no 80 gadu vecuma. Tomēr tobrīd aģentūras norādīja, ka atkārtota inficēšanās gadījumu uzliesmojuma gadījumā var būt nepieciešams apsvērt otrās balstvakcīnas ievadi arī personām vecumā no 60 līdz 79 gadiem un augstam riskam pakļautām personām jebkurā vecumā.

Otrā balstvakcīna personām no 60 gadu vecuma un augstam riskam pakļautām personām

Ņemot vērā jauno inficēšanās gadījumu vilni Eiropā ar pieaugošu slimnīcās un intensīvās terapijas nodaļās nonākušo cilvēku skaitu, sabiedrības veselības aizsardzības iestādēm ir ļoti būtiski apsvērt otrās balstvakcīnas ievadi personām vecumā no 60 līdz 79 gadiem, kā arī augstam riskam pakļautām personām jebkurā vecumā. Otrā balstvakcīna var tikt ievadīta vismaz četrus mēnešus pēc iepriekšējās balstvakcīnas, īpašu uzmanību pievēršot personām, kuras iepriekšējo balstvakcīnu saņēmušas vairāk nekā pirms 6 mēnešiem. Pašreiz reģistrētās vakcīnas joprojām ļoti efektīvi samazina ar Covid-19 saistīto hospitalizācijas, smagas slimības gaitas un nāves gadījumu skaitu arī jauno SARS-CoV-2 vīrusa paveidu kontekstā.

Stella Kiriakidesa, Eiropas Veselības un pārtikas drošuma komisionāre, saka: “Mūsu Covid-19 vakcīnas darbojas un sniedz labu aizsardzību pret smagu slimības gaitu un hospitalizāciju. Ņemot vērā vasaras periodā novēroto inficēšanās un hospitalizācijas gadījumu skaita pieaugumu, es ļoti aicinu visus vakcinēties un saņemt balstvakcīnu pēc iespējas ātrāk. Mēs nedrīkstam vilcināties.”

“Es aicinu dalībvalstis nekavējoties uzsākt otrās balstvakcīnas ievadi personām vecumā no 60 gadiem, kā arī visām augstam riskam pakļautajām personām un aicinu ikvienu šiem kritērijiem atbilstošo personu saņemt vakcīnu. Šādā veidā mēs aizsargāsim sevi, savus tuvākos cilvēkus un riskam pakļautās populācijas.”

“Mēs pašlaik vairākās valstīs novērojam palielinātu ziņojumu skaitu par Covid-19 gadījumiem, kā arī pieaugošu slimnīcās un intensīvās terapijas nodaļās nonākušo personu skaitu, ko galvenokārt nosaka vīrusa omikrona BA 5 apakšpaveids,” ziņo Dr. Andrea Amona, ESPKC direktore.

“Tas ir jauna, plaši izplatīta Covid-19 viļņa sākums visā Eiropas Savienībā. Vēl joprojām ir ļoti daudzas personas, kas pakļautas smagas Covid-19 infekcijas gaitas riskam un kuras nepieciešams pasargāt pēc iespējas ātrāk. Mums jāatgādina cilvēkiem par vakcinācijas nozīmi, sākot no pirmās vakcīnas līdz otrajai balstvakcīnai. Mums jāsāk jau šodien.”

“Sagaidāms, ka personām no 60 gadu vecuma un medicīniskam riskam pakļautajās populācijās būs nepieciešama otrā balstvakcīna. Šīs cilvēku grupas pakļautas visaugstākajam smagas slimības gaitas riskam, un otrās balstvakcīnas ievade šajās grupās tagad novērsīs ievērojamu ar Covid-19 saistītu hospitalizācijas un nāves gadījumu skaitu.”

“Es apzinos, ka šī mērķa sasniegšanai sabiedrības veselības aizsardzības iestādēm un sabiedrībai kopumā būs jāveic ievērojams darba apjoms. Tomēr tagad, jauna infekcijas viļņa sākumā, ir īstais laiks pielikt papildu pūles. Mums ir pieejamas vairākas drošas un efektīvas vakcīnas, un katrs tagad novērstais Covid-19 infekcijas gadījums ir potenciāli izglābta dzīvība.”

Otrā balstvakcīna vispārējā sabiedrībā

Pašlaik nav skaidru pierādījumu, kas pamatotu otrās balstvakcīnas ievadi personām līdz 60 gadu vecumam, kuras nav pakļautas paaugstinātam smagas slimības norises riskam. Tāpat nav skaidru pierādījumu, kas pamatotu agrīnu otrās balstvakcīnas ievadi veselības aprūpes speciālistiem vai ilgtermiņa aprūpes centros strādājošām personām, kas nav pakļautas paaugstinātam smagas slimības norises riskam.

Tomēr ilgtermiņa aprūpes centru iemītnieki visticamāk ir pakļauti smagas slimības gaitas riskam, un otrās balstvakcīnas ievade šajā populācijā apsverama atbilstoši nacionālajām rekomendācijām.

ESPKC un EZA aicina sabiedrības veselības aizsardzības iestādes visā ES plānot papildu balstvakcīnu ievadi rudens un ziemas sezonās personām, kas pakļautas visaugstākajām smagas slimības gaitas riskam, iespējams, kombinējot vakcināciju pret Covid-19 un pret gripu.

Nacionālās imunizācijas tehniskās padomes (NITAG) pieņems gala lēmumus nacionālā līmenī par to, kurām personām jāsaņem otrā balstvakcīna, ņemot vērā situāciju attiecīgajā valstī.

Pielāgotās vakcīnas

Jaunākie ESPKC/EZA ieteikumi tiek sniegti laikā, kad tiek strādāts pie vakcīnu pielāgošanas bažas radošajiem vīrusa omikrona apakšpaveidiem.

“Mēs strādājam pie tā, lai potenciāli apstiprinātu pielāgotās vakcīnas šī gada septembrī,” saka EZA izpilddirektore Emera Kuka. “Mūsu cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja pašlaik izvērtē datus par divām pielāgotajām vakcīnām.”

“Tajā pašā laikā ir svarīgi apsvērt pašreiz reģistrēto vakcīnu izmantošanu otrās balstvakcinācijas nodrošināšanai personām, kuras pakļautas īpašam riskam. ES reģistrētās vakcīnas joprojām efektīvi novērš ar Covid-19 saistītu hospitalizāciju, smagu slimības gaitu un nāvi, pat parādoties jauniem vīrusa paveidiem un apakšpaveidiem.”

Viņa piebilda: “ES atbildīgās iestādes cieši sadarbojas ar Pasaules Veselības organizāciju un starptautiskiem sadarbības partneriem, lai izstrādātu nostādnes saistībā ar pielāgotajām vakcīnām.”

ESPKC un EZA turpinās rūpīgi izvērtēt jaunākos vakcīnu efektivitātes un epidemioloģiskos datus un pēc nepieciešamības atjauninās savus ieteikumus. Plašāka informācija par jaunākajiem ieteikumiem saistībā ar otro balstvakcīnu pieejami ESPKC/EZA kopīgajā paziņojumā.