Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Zāļu aģentūras Zāļu reģistrācijas komitejas regulārā informācija par noteiktām procedūrām

22.08.2022.

2022. gada jūnijs

Cien. lasītāj!

Ja meklējat informāciju par jaunākajiem ieteikumiem saistībā ar zālēm Eiropas Savienībā (ES), šī ir īstā vieta! Tālāk atradīsiet informāciju par zālēm, kurām ieteikts piešķirt reģistrācijas apliecību, par reģistrētu zāļu jaunām indikācijām un uzsāktajām procedūrām saistībā ar noteiktām zālēm.

CHMP ir Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu reģistrācijas komiteja, un tai ir būtiska loma zāļu reģistrācijā Eiropas Savienībā. Ar centralizētās reģistrācijas procedūras palīdzību pacientiem ES kļūst pieejamas jaunas ārstēšanas iespējas. Plašāka informācija par CHMP ir pieejama šeit.

Šomēnes pozitīvs slēdziens sniegts zāļu izmantošanai tālāk minētajām indikācijām:

 • aktīva imunizācija pret Covid-19;
 • A tipa hemofīlija;
 • HIV-1 infekcija;
 • migrēna;
 • multiplā mieloma;
 • miastēnija (myasthenia gravis);
 • mieloīda leikēmija.

CHMP darbojas zinātniskie eksperti, kuri pārstāv visas ES/EEZ dalībvalstis. Latvijas Zāļu valsts aģentūras darbinieki darbojas CHMP.

Apstiprināšanai ieteiktās jaunās zāles:

Pepaxti (melfalāna flufenamīds) lietošana indicēta kombinācijā ar deksametazonu multiplās mielomas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši vismaz trīs ārstēšanas kursus, kuru slimība ir rezistenta pret vismaz vienu proteasomu inhibitoru, vienu imūnmodulējošo līdzekli un vienu anti‑CD38 monoklonālo antivielu preparātu un kuriem novērota slimības progresēšana pēdējā ārstēšanas kursa laikā vai pēc tā. Pacientiem, kuriem iepriekš veikta autologa cilmes šūnu transplantācija, laika periodam līdz slimības progresēšanai jābūt vismaz 3 gadiem kopš transplantācijas.

Multiplā mieloma ir neārstējams asins vēzis, kuram raksturīga plazmas šūnu ļaundabīga proliferācija un monoklonālā imūnglobulīna proteīna pārmērīga ekspresija. Simptomi ietver kaulu sāpes un lūzumus, infekcijas un nieru darbības traucējumus.

Melfalāns ir slāpekļa iprīta fenilanalīna atvasinājums, kas darbojas kā DNS alkilējošs līdzeklis ar plašu pretaudzēju iedarbību. Lai gan tas pirmo reizi tika reģistrēts 1963. gadā Kanādā un kopš tā laika ir bijis reģistrēts vairākās ES dalībvalstīs, ES melfalāns pirmo reizi tika reģistrēts multiplās mielomas ārstēšanai centralizētajā procedūrā 2020. gadā ar tirdzniecības nosaukumu “Phelinun”. Melfalāna flufenamīds (melflufēns) ir lipofīlisks ar peptīdu saistīts melfalāna konjugāts. Tā lipofīlās īpašības nosaka tā pastiprinātu difūziju caur šūnu membrānām. Pēc iekļūšanas šūnā aminopeptidāzes veiktās peptīda hidrolīzes ceļā tiek atbrīvota alkilējošā savienojuma daļa, kas uzkrājas šūnā un izraisa DNS bojājumu un tam sekojošu šūnas apoptozi.

Rayvow (lasmiditāns) indicēts migrēnas lēkmes galvassāpju fāzes (ar auru vai bez tās) akūtai ārstēšanai pieaugušajiem.

Migrēna ir hroniska slimība, kam raksturīgas atkārtotas galvassāpes, kas var ietekmēt dzīves kvalitāti un produktivitāti. Lai gan migrēnas cēlonis nav zināms, ir atklāts, ka ar kalcitonīna gēnu saistītie peptīdi (CGRP) ir iesaistīti migrēnas sāpju attīstībā.

Rayvow pieder serotonīna 1F (5-HT1F) receptoru agonistu klasei, kas zināmi arī kā ditāni. Aktivējot 5‑HT1F receptoru, Rayvow bloķē CGRP izdalīšanos, novēršot notikumu kaskādes attīstību, kas izraisa migrēnas lēkmi. Pateicoties tā izteiktajai saistībai ar 1F receptoru, Rayvow neizraisa vazokonstrikciju.

Roctavian (valoctocogene roxaparvovec) sniegts pozitīvs atzinums reģistrācijas apliecības piešķiršanai ar nosacījumiem smagas A tipa hemofīlijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem anamnēzē nav VIII faktora inhibitoru esamība un kuriem nav nosakāmu antivielu pret ar adenovīrusu saistītā vīrusa 5. serotipu (AAV5).

Iedzimta hemofīlija ir ar X hromosomu saistīta recesīva slimība, ko izraisa mutācijas VIII koagulācijas faktora (A tipa hemofīlija) vai IX koagulācijas faktora (B tipa hemofīlija) gēnos. Tai raksturīga traucēta asins trombu veidošanās, kas palielina zilumu veidošanās, iekšējas asiņošanas un asiņošanas locītavās risku. Slimības gaita var būt viegla, vidēji smaga vai smaga atkarībā no asins reces faktoru endogēnās aktivitātes plazmā. Pacientiem, kuri tiek ārstēti ar anti-hemofīliskajiem faktoriem nolūkā aizvietot trūkstošos koagulācijas faktorus, var attīstīties alloantivielas pret VIII vai IX faktoru (inhibitori), kas var neitralizēt ievadīto aizvietojošo faktoru darbību.

Roctavian ir AAV5 vektors, kas nosaka VIII faktora veidošanos aknām specifiskā promotera kontrolē. Roctavian paredzēts ilgstošai ekspresijai, tādēļ tiek ievadīts vienas intravenozas injekcijas veidā. Plašāka informācija pieejama EZA paziņojumā par Roctavian.

Scemblix (asciminibs) indicēts pozitīvas Filadelfijas hromosomas hroniskas mieloīdas leikēmijas hroniskās fāzes (Ph+ CML-CP) ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuri iepriekš ārstēti ar diviem vai vairākiem tirozīna kināzes inhibitoriem.

Hroniska mieloīda leikēmija ir balto asins šūnu vēzis, kam raksturīga nenobriedušu mieloīdo šūnu un nobriedušu granulocītu pārmērīga veidošanās. Tā parasti saistīta ar Filadelfijas hromosomu – 22. hromosomas anomāliju, kas ietver savstarpēju translokāciju starp 9. un 22. hromosomu un kuras rezultātā izveidojas saplūdis gēns BCR-ABL1. Šis saplūdušais gēns nosaka himēriskas tirozīna kināzes veidošanos ar pastāvīgi aktīvu ABL1 domēnu, izraisot normālā šūnu dzīves cikla traucējumus un nepārtrauktu dalīšanos. Hronisku mieloīdu leikēmiju var kontrolētu tās hroniskajā fāzē, ievadot tirozīna kināzes inhibitorus, tomēr dažiem pacientiem pret šo ārstēšanu izveidojas rezistence, tolerance vai atbildes reakcijas zudums.

Scemblix ir BCR-ABL1 kināzes aktivitātes inhibitors, kam ir atšķirīga saistīšanās vieta (“miristoila kabata”) nekā citiem reģistrētajiem tirozīna kināzes inhibitoriem, kuri saistās ar BCR-ABL1 ATP saistīšanās vietu.

Sunlenca (lenakapavīrs) lietošana kombinācijā ar citiem antiretrovirālajiem līdzekļiem ir indicēta multirezistentas cilvēka imūndeficīta vīrusa 1 (HIV-1) infekcijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem nav iespējams izveidot citu supresīvu antivirālās ārstēšanas plānu. Suplenca tablete ir indicēta iekšķīgai piesātināšanai pirms ilgstošas darbības Sunleca injekcijas veikšanas.

HIV-1 ir retrovīruss, kas cilvēkiem izraisa infekcijas slimību, kuras progresēšanas rezultātā pakāpeniski attīstās imūnās sistēmas darbības traucējumi. Imūnkompromitētiem pacientiem var attīstīties dzīvībai bīstamas infekcijas, kā arī vēzis. Nesaņemot ārstēšanu, HIV-1 infekcija var izraisīt iegūtā imūndeficīta sindroma (AIDS) attīstību, kas var novest līdz letālam iznākumam.

Lai gan antiretrovirālā terapija (ART) var veiksmīgi nomākt vīrusa vairošanos, dažiem pacientiem attīstās rezistence pret pieejamajiem ārstēšanas līdzekļiem.

Saistoties ar vīrusa kapsīdu, Sunleca traucē vīrusa dzīves ciklam būtiskus soļus, tādējādi inhibējot HIV‑1 vairošanos.

Valneva (Covid-19 vakcīna (inaktivēta, ar adjuvantu, adsorbēta)) ir indicēta personām vecumā no 18 līdz 50  gadiem aktīvai imunizācijai pret Covid-19 infekciju, ko izraisa SARS-CoV-2 vīruss.

Covid-19 jeb koronavīrusa 2019 slimība ir lipīga slimība, ko izraisa smaga akūta respiratora sindroma koronavīruss 2 (SARS-CoV-2). Lai gan šis vīruss var inficēt daudzas dažādas šūnas, tas vislabāk atpazīstams pēc elpošanas sistēmas infekcijas simptomiem, kas variē no vieglas līdz smagai pakāpei.

Valneva ir inaktivēta vīrusa vakcīna un tā ir sestā Eiropas Savienībā (ES) ieteiktā vakcīna aizsardzībai pret Covid-19. Plašāka informācija pieejama EZA paziņojumā par Valneva.

Vyvgart (efgartigimods alfa) lietošana ir indicēta ģeneralizētas miastēnijas (Myasthenia Gravis (MG)) ārstēšanai papildus standarta terapijai pieaugušiem pacientiem, kuriem ir konstatētas antivielas pret acetilholīna receptoriem.

MG ir autoimūna slimība, kas izraisa muskuļu vājumu. Aptuveni 90% pacientu ir nosakāms antivielu līmenis serumā, un to biežākais mērķis ir acetilholīna receptori neiromuskulārajā savienojumā, izraisot neiromuskulārās pārvades traucējumus.

Vyvgart ir no cilvēka imūnglobulīna (IgG) atvasināts rekombinēts Fc fragments, kas saistās ar neonatālo Fc receptoru, tādējādi samazinot cirkulējošo IgG imūnglobulīnu, tostarp IgG autoantivielu, līmeni.

Ieteikumi par terapeitisko indikāciju paplašināšanu:

Crysvita (burosumabs): indikāciju paplašināšana, ietverot ar FGF23 saistītas hipofosfatēmijas ārstēšanu bērniem un pusaudžiem vecumā no 1 līdz 17 gadiem un pieaugušajiem audzēja inducētas osteomalācijas gadījumā, kas saistīta ar fosfatūriskiem mezenhimāliem audzējiem, kurus nav iespējams pilnībā rezecēt vai lokalizēt. Crysvita preparāts jau ir reģistrēts ar X hromosomu saistītas hipofosfatēmijas ārstēšanai.

Enhertu (trastuzumaba derukstekāns): monoterapijas indikāciju paplašināšana, ietverot nerecezējama vai metastātiska HER2 pozitīva krūts vēža ārstēšanu pieaugušajiem, kuri iepriekš saņēmuši vienu vai vairākus pret HER2 receptoriem vērstus ārstēšanas kursus. Enhertu iepriekš reģistrēts lietošanai pacientiem, kuri saņēmuši divus vai vairākus pret HER2 receptoriem vērstus ārstēšanas kursus.

Imbruvica (ibrutinibs): indikāciju paplašināšana, ietverot iepriekš neārstētas hroniskas limfocītiskas leikēmijas ārstēšanu pieaugušiem pacientiem kombinācijā ar venetoklaksu. Imbruvia jau ir reģistrēts mantijas šūnu limfomas, Valdenstroma makroglobulinēmijas ārstēšanai, kā arī hroniskas limfocītiskas leikēmijas ārstēšanai monoterapijā vai kombinācijā ar rituksimabu, obinutuzumabu vai bendamustīnu.

Lonquex (lipegfilgrastīms): indikāciju paplašināšana, ietverot lietošanu bērniem vecumā no 2 gadiem nolūkā samazināt neitropēnijas ilgumu un febrilas neitropēnijas incidenci pacientiem, kuri saistībā ar malignitāti saņem citotoksisku ķīmijterapiju (izņemot hronisku mieloīdu leikēmiju un mielodisplastiskus sindromus). Lonquex jau ir reģistrēts lietošanai pieaugušajiem.

Lynparza (olaparibs): monoterapijas vai ar endokrīno terapiju kombinētas terapijas indikāciju paplašināšana, ietverot adjuvantu terapiju pieaugušiem pacientiem ar dīgļšūnu BRCA1/2 mutācijām un HER2 negatīvu augsta riska agrīnu krūts vēzi, kas iepriekš ārstēts ar neoadjuvantu vai adjuvantu ķīmijterapiju. Lynparza jau reģistrēts olnīcu vēža, aizkuņģa dziedzera adenokarcinomas, prostatas vēža un krūts vēža ārstēšanai.

Nuvaxovid (Covid-19 vakcīna (rekombinēta, ar adjuvantu)): indikāciju paplašināšana, ietverot aktīvu imunizāciju pret SARS-CoV-2 izraisīto Covid-19 infekciju personām vecumā no 12 gadiem. Nuvaxovid jau reģistrēts lietošanai personām no 18 gadu vecuma. Plašāka informācija pieejama EZA paziņojumā par Nuvaxovid.

Rinvoq (upadacitinibs): indikāciju paplašināšana, ietverot aktīva neradiogrāfiska aksiāla spondilartrīta ārstēšanu pieaugušiem pacientiem ar objektīvām iekaisuma pazīmēm, uz kurām norāda paaugstināts C reaktīvā proteīna līmenis un/vai magnētiskās rezonanses attēls, ar nepietiekamu atbildes reakciju uz nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem. Rinvoq jau reģistrēts reimatoīdā artrīta, psoriātiskā artrīta, ankilozējošā spondilīta un atopiskā dermatīta ārstēšanai.

Zerbaxa (ceftolozāns / tazobaktāms): indikāciju paplašināšana, ietverot tālākminēto infekciju ārstēšanu pediatriskiem pacientiem: komplicētas intrabdominālas infekcijas, akūts pielonefrīts un komplicētas urīnceļu infekcijas. Zerbarxa jau reģistrēts iepriekš minēto infekciju un slimnīcā iegūtas pneimonijas ārstēšanai pieaugušajiem.

Jaunākie publicētie Eiropas publiskā vērtējuma ziņojumi:

Eiropas publiskā vērtējuma ziņojums (EPAR) ir galvenais dokuments, kurā EZA publicē detalizētu informāciju par CHMP izvērtētajām zālēm. Tālāk minēti nesen apstiprināto produktu EPAR, kas pieejami EZA mājaslapā:

Carvykti (ciltakabtagēna autoleicels) ir indicēts recidivējošas un refraktāras multiplās mielomas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši vismaz trīs terapijas, tostarp imūnmodulējošu līdzekli, proteasomu inhibitoru un anti-CD38 antivielas, un kuru slimība pēdējās terapijas laikā ir progresējusi. EPAR Carvykti.

Lunsumio (mosunetuzumabs) monoterapijā ir indicēts recidivējošas vai refraktāras folikulāras limfomas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši vismaz divas sistēmiskas terapijas. EPAR Lunsumio.

Nesen uzsāktās procedūras:

 • Etranacogene dezaparvovec – reto slimību ārstēšanai paredzētas zāles, uzlabotās terapijas zāles. B tipa hemofīlijas (iedzimts IX faktora deficīts) ārstēšana pieaugušajiem ar iepriekš konstatētām neitralizējošajām anti-AAV5 antivielām titrā, kas zemāks par 1:700, lai samazinātu asiņošanas epizožu biežumu un nepieciešamību pēc IX faktora aizvietojošas ārstēšanas.
 • Ivosidenibs - reto slimību ārstēšanai paredzētas zāles. Akūtas mieloīdas leikēmijas ārstēšana un metastātiskas holangiokarcinomas ārstēšana.
 • Tislelizumabs - reto slimību ārstēšanai paredzētas zāles. Nerezecējamas, recidivējošas, lokāli progresējušas vai metastātiskas barības vada plakanšūnu karcinomas ārstēšana pieaugušajiem pēc iepriekšējas ķīmijterapijas.
 • Tislelizumabs – lokāli progrešējuša vai metastātiska neplakanšūnu, nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšana pieaugušajiem, lokāli progresējuša vai metastātiska plakanšūnu, nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšana pieaugušajiem, lokāli progresējuša vai metastātiska nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšana pieaugušajiem pēc iepriekšējas ķīmijterapijas.
 • Tremelimumabs - reto slimību ārstēšanai paredzētas zāles. Nerezecējamas hepatocelulāras karcinomas ārstēšana pieaugušajiem kombinācijā ar durvalumabu.

 

Saites:

https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-medicinal-products-human-use-chmp

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

https://www.ema.europa.eu/en/news/first-gene-therapy-treat-severe-haemophilia

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-valnevas-covid-19-vaccine-authorisation-eu

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-nuvaxovid-adolescents-aged-12-17

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/what-we-publish-when/european-public-assessment-reports-background-context

https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/carvykti-epar-public-assessment-report_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/lunsumio-epar-public-assessment-report_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/advanced-therapy-medicinal-products-overview