Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Zāļu aģentūra vērtēs jaunos Solidarity pētījuma datus par remdesivir

22.11.2020.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir informēta, ka, balstoties uz jaunākās metaanalīzes datiem, Pasaules Veselības organizācija (PVO) papildinājusi savas vadlīnijas (Therapeutics and COVID-19: living guideline) ar padomu hospitalzētiem pacientiem COVID-19 infekcijas ārstēšanai neatkarīgi no tās smaguma pakāpes nelietot remdesivir.

Eiropas Savienībā remdesivir tika reģistrēts 2020.gada jūlijā ar oriģinālo nosaukumu Veklury. Veklury paredzēts COVID-19 infekcijas ārstēšanai pieaugušiem cilvēkiem un pusaudžiem, sākot no 12 gadu vecuma, kuriem ir pneimonija un nepieciešams papildus saņemt skābekli. Veklury tika reģistrēts, balstoties uz NIAID-1CTT-1 pētījuma rezultātiem.  NIAID-ACTT-1 pētījums ir randomizēts kontrolēts klīnisks pētījums, kurā iesaistīti 1063 hospitalizēti pacienti ar COVID-19 infekciju un kuriem tika konstatēta ātrāka atlabšana, proti, samazināts slimnīcā pavadītais vai ārstēšanas saņemšanas laiks.  Šie dati publicēti EMA klīnisko datu tīmekļa vietnē.

Zāļu reģistrēšanas brīdī EMA pieprasīja firmai iesniegt papildu datus, ietverot arī datus par mirstību, lai labāk raksturotu remdesivir efektivitāti un drošumu. Nesen kļuva pieejami dati par 28. dienas mirstību no NIAID-ACTT-1 pētījuma un EMA Zinātniskā komiteja (CHMP) tos šobrīd vērtē.

PVO ieteikums ir nosacīts1 un balstās uz sistemātisku pārskatu un metaanalīzi, kas ietver četrus randomizētus pētījumus ar 7333 hospitalizētiem pacientiem saistībā ar COVID-19 infekciju. Metaanalīze ietvēra gan NIAID-ACTT-1, gan Solidarity pētījumus.

Saskaņā ar PVO, pārliecības līmenis par metaanalīzes rezultātiem ir zems un pierādījumi neapstiprina, ka remdesivir lietošanai nav guvumu. Būtiski, ka pirms ieteikumu sniegšanas PVO ir apsvērusi arī ietekmi uz veselības sistēmas resursiem, ievērojot remdesivir izmaksas un nepieciešamību to ievadīt intravenozi. PVO ir atzinusi, ka nepieciešama turpmāka izpēte, īpaši saistībā ar lietošanu noteiktām pacientu grupām. PVO ir atbalstījusi pacientu iesaistīšanas turpināšanu pētījumos ar remdesivir.    

Parakstot remdesivir, ārstiem jāņem vērā Eiropas Savienībā apstiprinātais Veklury zāļu apraksts un nacionālās ārstēšanas vadlīnijas.

EMA ir pieprasījusi pilnus Solidarity pētījuma datus gan no PVO, gan no Veklury reģistrācijas īpašnieka. Tiklīdz tie būs pieejami, EMA izvērtēs pierādījumus saistībā ar citiem nozīmīgiem datiem, lai novērtētu, vai nepieciešamas kādas izmaiņas zāļu Veklury (remdesivir) reģistrācijā Eiropas Savienībā.  

Par remdesivir ziņoto nevēlamo notikumu biežums ir tāds pats kā placebo lietošanas gadījumā, tāpēc drošuma ziņā remdesivir ir labi panesams. EMA pašlaik vērtē nieru toksicitātes signālu - stāvokli, kuram var būt citi cēloņi pacientiem ar COVID-19.

Nepieciešamības gadījumā EMA sniegs turpmāku informāciju.

 

Par zālēm

2020. gada 3. jūlijā Veklury ES tika izsniegta reģistrācijas apliecība ar nosacījumu. Veklury tika reģistrēts COVID-19 ārstēšanai pieaugušiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ar pneimoniju, kuriem nepieciešams papildu skābeklis, jo guvums šiem smagi slimiem pacientiem ir lielāks par iespējamo risku, ka tiek radīta pieejamība zālēm, par kurām ir mazāk datu, nekā parasti paredzēts. Tāpēc pēcreģistrācijas posmā jāiesniedz vēl turpmāki pierādījumi. Veklury reģistrācija ar nosacījumu ES balstās uz randomizētu, dubult-aklu placebo kontrolētu klīnisku pētījumu NIAID-ACTT-1, kurā pacientiem ar COVID-19 infekciju saistībā ar remdesivir lietošanu tika konstatēta ātrāka atlabšana, proti, samazināts slimnīcā pavadītais vai ārstēšanas saņemšanas laiks.  Pētījumā piedalījās 1063 hospitalizēti pacienti (120 ar vieglu vai vidēji smagu slimības gaitu un 943 ar smagu slimības gaitu), un tas parādīja:

  • Kopējā pētījuma populācijā pacienti, kas tika ārstēti ar Veklury, atveseļojās apmēram pēc 11 dienām, bet pacienti, kas saņēma placebo, pēc 15 dienām.
  •  Pacientiem ar smagu slimības gaitu, kuriem bija nepieciešams papildu skābeklis un kas saņēma Veklury, atveseļošanās laiks bija 12 dienas, bet pacientiem, kas saņēma placebo, 18 dienas.

Pacientu apakšgrupā ar smagu slimības gaitu, kuri sāka remdesivir, kad jau bija sākta mehāniskā plaušu ventilācija vai ECMO (ekstrakorporāla membrānas oksigenācija), netika novērota atšķirība laikā līdz atveseļošanās brīdim. Atšķirība netika novērota arī pacientiem ar vieglu / vidēji smagu slimības gaitu, kuriem nebija nepieciešams papildu skābeklis: laiks līdz atlabšanai bija 5 dienas gan remdesivir, gan placebo grupā.

Ziņa ir publicēta arī EMA tīmekļa vietnē.


1PVO ieteikums ir nosacīts, jo, lai gan PVO vadlīniju izstrādes grupa secināja, ka ieteikuma ievērošanas vēlamā ietekme, iespējams, atsver nevēlamo, taču vadlīniju izstrādes grupai nav pilnas pārliecības par to.