Pārlekt uz galveno saturu

Atgādinājums: saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu, speciālo licenču turētājus aicina precizēt adresi Farmaceitiskās darbības uzņēmumu reģistrā

10.12.2021.

Saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – Reformas) ieviešanu,  Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk – Aģentūra) ir jāveic izmaiņas Farmaceitiskās darbības uzņēmumu reģistrā tiem licences turētājiem, kuriem Reformas ietvaros mainītas juridiskās un/vai farmaceitiskās darbības uzņēmumu adreses.

Aicinām speciālās atļaujas (licences) turētājus, kuriem Reformas ieviešanas rezultātā  mainījusies juridiskā un/vai farmaceitiskās darbības uzņēmumu adrese, iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai pārreģistrēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr. 800) noteiktajām prasībām. Pretējā gadījumā ZVA izsniegtajos dokumentos būs neprecīza adrese.

Aģentūra izsaka pateicību visiem farmaceitiskās darbības uzņēmumiem, kuri jau iesnieguši dokumentus speciālo atļauju (licenču) pārreģistrācijai un jau ir saņēmuši jaunās licences ar pareizajām adresēm.

Informācija par adreses maiņu vispārējā tipa aptiekām

Ja Reformas ietvaros mainījusies vispārējā tipa aptieku  licences turētāju juridiskā adrese un/vai vispārējā tipa aptieku  un/vai filiāļu adrese, aicinām Jūs no jauna aizpildīt iesnieguma veidlapu (Ministru kabineta noteikumi Nr. 800, 5.pielikums), kurā kā izmaiņu iemeslu, atzīmējat redzamos apakšpunktus:

 • 3.3.2. norādot, ka izmaiņas tiek veiktas saistībā ar speciālās atļaujas (licences) turētāja juridiskās adreses maiņu);
 • 3.3.7. norādot, ka izmaņas tiek veiktas saistībā ar citiem iemesliem, precizējot, ka izmaiņas veicat saistībā ar farmaceitiskā darbības uzņēmumu adreses maiņu administratīvās reformas rezultātā).

Papildu iesnieguma veidlapai nepieciešams precizēt informāciju un pievienot norādītos dokumentus, kuros notikušas norādītās izmaiņas, piemēram:

 

Aicinām ņemt vērā, ka par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanu (pirms tās saņemšanas) maksājama valsts nodeva, veicot pārskaitījumu uz Valsts kases kontu:

 • aptiekām, kuras atvērtas pilsētās – 28, 46 eiro
 • aptiekām, kuras atvērtas ārpus pilsētām – 4, 27 eiro

Rekvizīti:
Valsts kase
Reģ. numurs: 90000050138
LV48TREL1060000921500
TRELLV22

Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda: valsts nodeva par aptiekas licences pārreģistrēšanu [licences turētāja, aptiekas nosaukums, licences numurs].

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Aģentūras Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļu  vai rakstīt uz e-pastu info@zva.gov.lv.

Informācija par adreses maiņu zāļu lieltirgotavām

Ja Reformas ietvaros mainījusies zāļu lieltirgotavas licences turētāja juridiskā adrese, zāļu lieltirgotavas  un/vai līgumdarbības farmaceitiskās darbības vietas adrese, aicinām Jūs no jauna aizpildīt iesnieguma veidlapu (Ministru kabineta noteikumi Nr. 800, 4.pielikums), kurā kā izmaiņu iemeslu, atzīmējat redzamos apakšpunktus:

 • 2.3.2. norādot, ka izmaiņas tiek veiktas saistībā ar speciālās atļaujas (licences) turētāja juridiskās adreses maiņu;
 • 2.3.7. norādot, ka izmaņas tiek veiktas saistībā ar citiem iemesliem, precizējot, ka izmaiņas veicat saistībā ar farmaceitiskā darbības uzņēmumu adreses maiņu un/vai līgumdarbības farmaceitiskās darbības uzņēmuma adreses maiņu administratīvās reformas rezultātā.

Papildu iesnieguma veidlapai nepieciešams precizēt informāciju un pievienot norādītos dokumentus, kuros notikušas norādītās vai citas izmaiņas, par kurām nav paziņots Aģentūrai, piemēram:

 • Jāaizpilda visas sadaļas, kuras attiecas uz farmaceitiskās darbības uzņēmumu iesnieguma veidlapā.
 • Aktualizēta informācija par zāļu lieltirgotavas telpu plānu, aprakstu par zāļu lieltirgotavas telpām un tajās notiekošajām darbībām.
 • Informāciju par nomas līgumu, pilnvarojumu parakstīt un iesniegt dokumentus Aģentūrā (ja pilnvarojums jau nav iesniegts Aģentūrā, ja dokumentus paraksta persona, kurai nav pārstāvības tiesības, kas reģistrētas komercreģistrā), valsts nodevas apmaksas apliecinājumu u.c. Pilnvarojuma veildapa pieejama šeit.

Aicinām ņemt vērā, ka par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanu (pirms tās saņemšanas) maksājama valsts nodeva, veicot pārskaitījumu uz Valsts kases kontu.

Samaksa Zāļu lieltirgotavas darbībai – 42, 69 eiro.

Rekvizīti:
Valsts kase
Reģ. numurs: 90000050138
LV48TREL1060000921500
TRELLV22

Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda: valsts nodeva par zāļu lieltirgotavas licences pārreģistrēšanu [licences turētāja, zāļu lieltigotavas nosaukums, licences numurs].

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Aģentūras Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļu vai rakstot uz e-pastu info@zva.gov.lv.

Informācija par adreses maiņu ražošanas/importēšanas uzņēmumiem

Ja Reformas ietvaros mainījusies zāļu ražošanas/importēšanas uzņēmuma licences turētāja juridiskā adrese farmaceitiskās darbības uzņēmuma adreses maiņu (ražotnes) un/vai līgumdarbības (piem., līgumražošanas, laboratorijas) farmaceitiskās darbības uzņēmuma adreses maiņu, aicinām Jūs no jauna aizpildīt iesnieguma veidlapu (Ministru kabineta noteikumi Nr. 800, 1.pielikums), kurā kā izmaiņu iemeslu, atzīmējat redzamos apakšpunktus:

 • 3.2. norādot, ka izmaiņas tiek veiktas saistībā ar speciālās atļaujas (licences) turētāja juridiskās adreses maiņu;
 • 3.15. norādot, ka izmaņas tiek veiktas saistībā ar citiem iemesliem, precizējot, ka izmaiņas veicat saistībā ar farmaceitiskās darbības uzņēmuma adreses maiņu un/vai līgumdarbības (piem., līgumražošanas, laboratorijas) farmaceitiskās darbības uzņēmuma adreses maiņu administratīvas reformas rezultātā.

Iesniegumā jāaizpilda visas sadaļas, kas attiecas uz farmaceitiskās darbības uzņēmumu un papildu iesnieguma veidlapai jāpievieno citi iesniegumā prasītie dokumenti, kuros veiktas izmaiņas saistībā ar juridiskās adreses maiņu, tajā skaitā, pilnvarojums parakstīt un iesniegt dokumentus Aģentūrā (ja pilnvarojums jau nav iesniegts Aģentūrā, ja dokumentus paraksta persona, kurai nav pārstāvības tiesības, kas reģistrētas komercreģistrā) u.c. Pilnvarojuma veildapa pieejama šeit.

Aicinām ņemt vērā, ka par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanu (pirms tās saņemšanas) maksājama valsts nodeva, veicot pārskaitījumu uz Valsts kases kontu:

 • zāļu ražošanai – 71, 14 eiro;
 • daļēja zāļu ražošanas procesa (pārpakošana, pārmarķēšana) veikšanai – 42,69 eiro;
 • pētāmo zāļu ražošanai vai importēšanai – 14,23 eiro;
 • zāļu importēšanai – 28,48 eiro.

Rekvizīti:
Valsts kase
Reģ. numurs: 90000050138
LV48TREL1060000921500
TRELLV22

Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda: valsts nodeva par zāļu  ražošanas/importēšanas uzņēmuma licences pārreģistrēšanu [licences turētāja nosaukums, licences numurs].

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Aģentūras Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļu vai info@zva.gov.lv.