Pārlekt uz galveno saturu

Aicinām prekursoru operatorus paust viedokli, aizpildot aptauju

03.05.2024.

Cienījamie prekursoru operatori!

Eiropas Savienības (ES) narkotisko vielu prekursoru aprites uzraudzības normatīvā regulējuma t.i. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes 2004. gada 22. decembra regulas (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm, pārskatīšanas ietvaros tiek organizēta uzņēmēju aptauja.

Aptaujas mērķis ir apkopot uzņēmēju atsauksmes par ES narkotisko vielu prekursoru aprites uzraudzības normatīvā regulējuma darbību un iespējamām pārskatīšanas iespējām.

Aicinām iespēju robežās sniegt atbildes uz aptaujas jautājumiem.

Aptauja atvērta līdz š.g. 24. maijam un pieejama šeit.