Pārlekt uz galveno saturu

Aicinām klientus līdz 22. decembrim iesniegt Aģentūrā iesniegumu pakalpojuma saņemšanas pārtraukšanas gadījumā, lai 2024. gada sākumā netiktu piemērota gada maksa

05.12.2023.

Atgādinām klientiem, ka paralēli importēto zāļu uzturēšanas gada maksa, zāļu pēcreģistrācijas uzturēšanas gada maksa un gada maksa zāļu lieltirgotavām un aptiekām tiek veikta atbilstoši reģistru datiem, kas ir aktuāli kārtējā gada 1. janvārī.

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) maksas pakalpojumu cenrādis* nosaka, ka “pakalpojuma saņēmējs maksājumu par šo noteikumu pielikuma 5., 6., 13., 27., 28. un 31. punktā minēto pakalpojumu veic reizi gadā saskaņā ar aģentūras rēķinu, kas izrakstīts atbilstoši Latvijas zāļu reģistra un farmaceitiskās darbības uzņēmumu reģistra datiem uz kārtējā gada 1. janvāri”. Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis pieejams šeit.

Lai savlaicīgi novērstu situāciju, kad komersants vēlas pārtraukt savu farmaceitisko darbību, apturēt vai anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) farmaceitiskai darbībai (attiecas uz vispārēja tipa aptiekām un zāļu lieltirgotavām), anulēt paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļauju, izslēgt zāles no Latvijas Zāļu reģistra līdz šī gada beigām, taču nākamā gada 1. janvārī tās joprojām atrodas Zāļu reģistrā, aicinām komersantus savlaicīgi, bet ne vēlāk kā līdz šī gada 22. decembrim iesniegt attiecīgu iesniegumu ZVA, lai vēl šajā gadā varētu pagūt anulēt izsniegtās atļaujas un licences, un tādējādi gada maksa 2024. gadā netiktu piemērota.

Atgādinām arī, ka gada maksa jāveic visiem Latvijas farmaceitiskās darbības uzņēmumiem, tai skaitā arī gadījumos, ja attiecīgajā gadā nekādas izmaiņas dokumentācijā nav veiktas no licences turētāju puses. Gada maksa tiek piemērota arī visiem uzņēmumiem, kuri savu farmaceitisko darbību ir apturējuši.


*Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 641 “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” 4. un 5. punkts.