Pārlekt uz galveno saturu

Ziņot par negadījumiem ar medicīniskām ierīcēm

Ārstniecības iestādes vigilances sistēmas signālziņojuma forma

Pacienta vigilances sistēmas signālziņojuma forma

 

Par jebkuru ar medicīniskās ierīces lietošanu saistītu negadījumu vai potenciālu negadījumu, kas radījis vai varēja radīt pacienta, lietotāja vai trešās personas nāvi vai nopietnus veselības traucējumus  medicīniskās ierīces lietotājam trīs dienu laikā pēc negadījuma ar medicīnisko ierīci jāsūta Zāļu valsts aģentūrai “Vigilances sistēmas signālziņojums”, kā arī jāinformē ražotājs vai ražotāja pilnvarotais pārstāvis, vai izplatītājs. Aicinām sūtīt aizpildītu ziņojuma formu Zāļu valsts aģentūrai uz e-pasta adresi: info@zva.gov.lv.