Pārlekt uz galveno saturu

Recepšu izrakstīšana valproātu saturošām zālēm

 

Kopsavilkums

  • Valproātu saturošas zāles izraksta uz īpašās receptes.
  • Īpašās receptes, uz kuras izrakstītas valproātu saturošas zāles, derīguma termiņš ir 90 dienas.

 

Uz valproātu saturošu zāļu parakstīšanu neattiecas 4 nedēļu ilga ārstēšanas kursa izrakstīšanas ierobežojumi.

 

Normatīvo aktu pamatojums

Zāļu valsts aģentūra informē, ka, skaidrojot valproātu saturošu zāļu recepšu izrakstīšanu un to derīguma termiņu, Veselības ministrija (VM) ir norādījusi, ka valproātu radniecīgo vielu saturošo zāļu receptes derīguma termiņš ir 90 dienas un uz šo zāļu izrakstīšanu neattiecas 4 nedēļu ilga ārstēšanās kursa izrakstīšanas ierobežojums.

Ministrija skaidro, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumu Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” (Noteikumi) 2.2. apakšpunktu valproātu radniecīgo vielu saturošās zāles izraksta uz īpašām receptēm. Spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka, ka īpašās receptes derīguma termiņš ir 90 dienas, tādējādi arī uz valproātu radniecīgo vielu saturošo zāļu receptēm attiecināms 90 dienu derīguma termiņš.

Veselības aprūpes specialistiem darbā ar zāļu recepšu izrakstīšanu un apstrādi vienlaikus jāņem vērā Noteikumu 34.3 2. apakšpunkta normas, kas nosaka, ka zāles, kas satur izotretinoīnu, talidomīdu, lenalidomīdu, acitretīnu un pomalidomīdu, pacientiem ar reproduktīvu potenciālu drīkst izrakstīt ne vairāk kā četras nedēļas ilgam ārstēšanas kursam. Tādējādi uz valproātu radniecīgo vielu saturošām zālēm nav attiecināms 4 nedēļu ilga ārstēšanās kursa izrakstīšanas ierobežojums.

Zāļu valsts aģentūra aicina ārstus un farmaceitus ņemt vērā Veselības ministrijas sniegto skaidrojumu par valproātu saturošu zāļu recepšu izrakstīšanas kārtību un augstāk minēto informāciju par zāļu recepšu derīguma termiņu.

Šis raksts atrodams šajā Cito! numurā: