Pārlekt uz galveno saturu

Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē

Informējam, ka Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze veselības aprūpes speciālistiem tagad ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm > Medicīniskās tehnoloģijas > Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze”. Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un izvērtēšanu un ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtēšanu Zāļu valsts aģentūra veic no šī gada 1. jūlija. Šīs funkcijas Nacionālais veselības dienests nodeva Aģentūrai, izpildot Ministru kabineta 2018. gadā 29. maijā izdoto rīkojumu “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”.

Šis raksts atrodams šajā Cito! numurā: