Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu valsts aģentūras kopējais sniegums digitālo iespēju izmantošanā – e-indeksa rezultāti

26.11.2018.

2018.gada oktobrī tika paziņoti Latvijas valsts iestāžu E-indeksa rezultāti. E indekss ir e-vides novērtējums valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās, kas raksturo to, kā tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģiju iespējas, lai sniegtu arvien pieejamākus un kvalitatīvākus pakalpojumus kā iedzīvotājiem, tā arī uzņēmējiem, un lai pakalpojumi būtu atvērti sadarbībai. Neatkarīgiem ekspertiem analizējot vairākus faktorus: klientu apkalpošanu un atbalstu, atvērto datu pieejamību, pakalpojumu nodrošināšanu, saziņu ar sabiedrību un līdzdalību, kā arī iestādes iekšējos procesus un savstarpējo sadarbību, tika noskaidroti līderi dažādos līmeņos.


Zāļu valsts aģentūras (ZVA) kopējais sniegums digitālo iespēju izmantošanā vērtējams kā ļoti labs, jo vairākās jomās vērtējuma rezultāti pārsniedz vidējos rādītājus (attēls 1).

Attēls1: ZVA iegūtais vērtējums

e_indekss_ZVA_rezultāti

Piemēram, atvērto datu pieejamības rādītājos (diapazonā no 1.līmeņa līdz 4.līmenim) ZVA ir sasniegusi augsto ceturto brieduma līmeni  - 82% un ierindojoties ceturtajā vietā aiz Lauku atbalsta dienesta,  Centrālā statistikas pārvaldes un  Tieslietu ministrijas.  Vairumam (54 % jeb 26 iestādēm) no iestādēm, kurās ir publisko datu kopas, atvērtie dati nav pieejami Latvijas Atvērto datu portālā. Dati šajā portālā ir pieejami 24 % jeb 12 iestādēm (to skaitā arī ZVA). Šajā kategorijā ietilpst publisko datu kopu pieejamība, publiski pieejamo datu kopu pieejamības tehniskais līmenis, publiskojamo datu kopu saņemšanas iespējas bez maksas un publiskojamo datu saņemšanas procedūra. Publiskotā informācija vairumā  gadījumu pieejama atvērtos formātos  - CSV, JSON, XML vai līdzīgi.  


Pēc 2017. gadā ziņotajiem datiem, ZVA saņemto pakalpojuma pieteikumu skaits bija 19527 un izsniegto pakalpojuma rezultātu skaits  - 19520, savukārt kopējais aģentūras  pakalpojumu elektronizācijas līmenis sasniedza 69%. Aģentūra turpinās pilnveidoties un mērķtiecīgi ierobežos sniegto pakalpojumu skaitu klātienē un ar e-pasta starpniecību.


Ar visaugstāko atbilstības pakāpi  (85 – 95% ) tika novērtēta ZVA tīmekļvietnes atbilstība WCAG  standartam, kas ir viena no saziņas ar sabiedrību un līdzdalības jautājumu grupas kategorijām. Turklāt aģentūra ir ieguldījusi virkni uzlabojumu arī citās šīs grupas kategorijās (komunikācija sociālajos tīklos, tīmekļvietnes lietojamība, E-līdzdalības iespējas tīmekļvietnē un tīmekļvietnes atbilstība mobilajai versijai) līdz ar jaunās tīmekļvietnes izveidi šā gada septembrī, kas dos iespēju optimizēt digitālo vidi arī turpmāk.


Vērtējot iestādes iekšējo procesu un starpiestāžu sadarbības rādītājus, maksimālais brieduma līmenis, ko sasniegušas valsts iestādes šajā tēmā, ir 3. līmenis, to sasniegušas 15 valsts iestādes. Līderu sarakstā atrodas ZVA ar 63%. Šajā tēmā ir iekļauti jautājumi par dokumentu aprites elektronizāciju, komunikāciju ar darbiniekiem un darbinieku informācijas un komunikāciju tehnoloģijas prasmju pilnveide.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciētais, E-indeksa mērījums tiek veikts jau ceturto reizi, piesaistot neatkarīgus ekspertus, un šogad tajā piedalījās 92 valsts iestādes un ministrijas. Mērījums veikts, izmantojot gan iestāžu pašvērtējuma anketas, gan arī automātisko rādītāju datus (piemēram, tīmekļvietnes atbilstība WCAG vadlīnijām) un ekspertu novērtējumu. Vairāk informācijas par citu iestāžu rezultātiem, metodoloģiju un vērtējuma pieejas aprakstiem, lasiet publikācijas pilnajā versijā: Latvijas valsts iestāžu e-indeksa rezultāti.

_________________

1 Tīmekļvietnes atbilstība W3C izstrādātā WCAG 2.0. standarta AA līmenim. Tīmekļvietnes atbilstība WCAG standartam tika mērīta, izmantojot rīku: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/